Hlavní navigace

Názor k článku Smlouva o registraci domény v TLD .cz je zřejmě neplatná od Miroslav Nerad - Nic proti autorovi, ale není dobré přepisovat text...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 26. 11. 2001 15:39

  Miroslav Nerad (neregistrovaný)
  Nic proti autorovi, ale není dobré přepisovat text po právníkovi, musíte se nutně dopustit nepřesností.

  Náhodou, nevzali jste si inspiraci s mých příspěvků k diskusím ohledně vztahů Comfor Český mobil? Tam jsem to zmiňoval, abych si ohřáls voji polívčičku :)

  1) Obchodní x občanský zákoník

  Ono to skutečně není jedno a záleží na tom, v jaké pozici je žadatel a zda doména je používáan k podnikání či nikoliv.

  Obchodní zákoník je podstatně volnější, resp. ochrana spotřebitele je v občanském právu výrazně silnější.

  2) Stanovy NIC.CZ

  Proč Vás zajímají? Měly by být přístupné u Ministerstva vnitra u registrace občanských sdružení. Jinak není problém je z NICu "vytáhnout". Stačí jakýkoliv úřad a musí dokládat svoji subjektivitu - tudíž výpis (osvědčení) o registraci plus právě stanovy, aby bylo zřejmé, kdo je statutárním orgánem plus spoustu dalších papírů ...

  3) K článku. Co takhle "formulářová smlouva" pane doktore?

  Dalo by se dovodit, že se strany dohodly na obsahu smlouvy, vždyť přece návrh je učiněn a já jako zájemce pouze vypisuji údaje na sebe. Kdo kupoval nádobí, to zná ...


  3) ad bod 1.1 smlouvy

  Možná máte pravdu. Ale v podmínkách bank, spořitelen, pojišťovena apod. máte ta samá ustanovení. BTW argumentovat § 39 Obč. z. není dle mého názoru zrovna nejlepší. Pokud jedna strana přijme dobrovolně nevýhodné podmínky, není tato skutečnost sama o sobě důvodem, proč tvrdit, že nemají rovné postavení. To samozřejmě mají, na začátku. Pokud se ho dobrovolně vzdám?

  Když už, je lépe argumetnovat přes dobré mravy, popř. použít onen známý § z obchodního zákoníku, je-li smlouva uzavírána dle obchodního práva.

  4) ad 1.1 "nezíská kopii"

  Tento argument je podle mne špatný. Skutečnost, že nemám k dispozici kopii, stejnopis smlouvy, popř. je smlouva zničena, sám o sobě neznamená, že by smlouva neexistovala. Jiná věc je dokázat kdykoliv později vlastní obsah smlouvy.

  5) ad 1.1 "souhlas s podmínkami"

  To není sporné ustanovení. To je ustanovení, které v podstatě opakuje to, co říkají zákony a právní teorie. Tj. zásada že smlouvy se mají plnit.

  "projevuje souhlas s podmínkami" No samozřejmě, pokud smlouvu podepíšu, tak s ní souhlasím.

  6) bod 2 ceník to samé jako ad 3)

  7) bod 5.1
  To je typicky opsané ustanovení ze smlouvy američanů, nebo vyhotovené v zahraničí. Jinak souhlas

  8) bod 5.2

  Tady bych byl opatrnější. Jestli dobře chápu pozici, do které se NIC pasuje, pak by to bylo to samé, jakobyste chtěl po Úřadu průmyslového vlastnictví náhrady škody za to, že někomu zaregistruje ochrannou známku podobnou vaší. Já vím, existuje tam připomínkové řízení, úřad sám zkoumá atd. atd. Mám za to, že tento bod smlouvy je formulován trošku jinak, než jak byl pochopen. Jinak opět typicky "americké" ustanovení.


  9) bod 6.2 Opět "amerika". Viz ad 8) NIC se snaží vyvinit z toho, že ho někdo bude soudit za to, že zaregistroval doménu. Obsahuje opět definici vyplývající ze zákonů, těžko lze tvrdit, že závazek zájemce dodržovat zákony je neurčité ustanovení.

  10) bod 11.1 To ale snad ne. Co takhle posouzení právního úkonu, resp. jeho dělitelnosti? Vždyť je-li neplatnou nikoliv esenciální část právního úkonu, zbývající část právního úkonu zůstává v plastnosti.

  11) Pojem "zaručuje se" je dostatečně určitý - záruka je snad každému jasná.

  "postoupení smlouvy" - co vám říká pojem cese, právní nástupnictví?

  Závěrem.

  Pokud rozbor, tak doporučuji důkladný. Chápu ale, že mohlo dojít k chybám vlivem přepisu na web LUPy.

  Doufám, že se pan doktor neurazí, ale vadí mi, pokud se tvrdí věci, které nejsou až tak docela pravda.

  Když už bych chtěl uzavírání zneplatnit, zabýval bych se otázkou, zda je možno smlouvu uzavírat via internet bez podpisu atd. atd.

  Miroslav Nerad

  BTW jsem taky právník :))