Hlavní navigace

Názor k článku Smlouva o registraci domény v TLD .cz je zřejmě neplatná od naivka - ad3) ad bod 1.1 smlouvy Budu-li vystupovat jako...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 26. 11. 2001 17:58

  naivka (neregistrovaný)
  ad3) ad bod 1.1 smlouvy
  Budu-li vystupovat jako spotřebitel-nepodnikatel, pak se domnívám, že se jedná o spotřebitelskou smlouvu dle §53 ObčZ.

  Za těchto okolností však platí následující ustanovení:
  §55 (1) Smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Spotřebitel se zejména nemůže vzdát práv, které mu zákon poskytuje, nebo jinak zhoršit své smluvní postavení.

  §56 (1) Spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, která v rozporu s požadavkem dobré víry znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran.

  §55 (2) Ujednání ve spotřebitelských smlouvách ve smyslu § 56 se považují za platná, pokud se spotřebitel nedovolá jejich neplatnosti (§ 40a). Ovlivňuje-li však takové ujednání přímo i další ujednání smlouvy, může se spotřebitel dovolat neplatnosti celé smlouvy.

  dále

  §56 (3) Nepřípustná jsou zejména smluvní ujednání, která
  g) zavazují spotřebitele k plnění podmínek, s nimiž se neměl možnost seznámit před uzavřením smlouvy,

  ----------
  Co na to říkáte? Navíc se domnívám, že se jedná o smlouvu uzavřenou na dálku (pokud je vůbec platná;-), z čehož plynou další zajímavé skutečnosti...