Hlavní navigace

Názor k článku Smlouva o registraci domény v TLD .cz je zřejmě neplatná od Ján Matejka - Vážený kolego, nejprve dovolte mi Vás pozdravit (slyšel jsem...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 27. 11. 2001 12:33

  Ján Matejka (neregistrovaný)
  Vážený kolego,

  nejprve dovolte mi Vás pozdravit (slyšel jsem o Vás od kolegy Čermáka). Co se týče toho (dle mého soudu jediného) sporného bodu výše uvedeného příspěvku, dovolte mi se pokusit o mou argumetaci.

  V tomto bodu se říká "...Pokud se stane celé nebo část ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevymahatelným, bude takové neplatné nebo nevymahatelné znění OPOMENUTO, aniž by se dotklo zbývajících podmínek, které budou i nadále v platnosti. "

  Odhlédu-li od logické rozpornosti tohoto ustanovení (pokud se stane celé ustanovení těchto podmínek neplatne, bude neplatné i toto ustanovení :-), nezbýva než se poídvat co o tomto říká občanský zákoník, resp. jeho § 41.

  ..."Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na část právního úkonu, je neplatnou jen tato část...

  a pro srovnání ještě napadaná část smlouvy

  ..."Pokud se stane celé nebo část ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevymahatelným, bude takové neplatné nebo nevymahatelné znění OPOMENUTO"

  Zdají se Vám ta znění identická? Jsou podobná, to nepochybně, ale stejná. Dle mého soudu nikoli. Pojem OPOMENUTO je -dle mého soudu- nejenom neurčitý (a tudiž jde o neplatné ustanovení), ale také v rozporu s výše uvedeným § 41 ObčZ. Soud by tedy aplikoval zákonný text, nikoli tedy smluvní ustanovení.

  Ještě podpůrně bych zmínil ust. § 43 občanského zákoníku
  "Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku rozporů."

  Přopouštím ale, že můžete mít pravdu. Je to spíše teoretický spor, bez praktických důsledků.

  Každopádně děkuji za příspěvek.

  S pozdravem
  JM