Hlavní navigace

Názor k článku Sociální sítě nebudou smět mazat komentáře, nařídí český zákon od Filip Svoboda - Dovolím si poznámku pro všechny, který shazují článek,...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 29. 1. 2019 23:24

  Filip Svoboda

  Dovolím si poznámku pro všechny, který shazují článek, neboť dle jejich názoru dostatečně nezohledňuje podmínku "úmyslu ztížit či zmařit svobodnou veřejnou diskusi o důležitých otázkách veřejného zájmu", která je zahrnuta ve skutkové podstatě navrhovaného trestného činu.

  Navrhovaný zákon vedle trestného činu porušování svobody projevu navrhuje také přestupek porušení svobody projevu s pokutou do 50k pro fyzické osoby a 50M pro právnické nebo podnikající fyzické osoby. Ve skutkové podstatě navrhovaného přestupku přitom výše citovaná podmínka není. Ve zkratce (pro přehlednost pomíjím např. počet uživatelů apod.): "Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že (...) neoprávněně odstraní (...) příspěvek (...), jenž není v hrubém rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, nebo s dobrými mravy a zasáhne tak do jeho svobody projevu."

  Autoři návrhu k tomu v důvodovce dodávají: "Případy méně závažného úmyslného či nedbalostního porušení svobody projevu, které však nebude vedeno úmyslem o zmaření či ztížení svobodné diskuse k důležitým otázkám veřejného zájmu, se navrhuje sankcionovat jako přestupek."

  Stojí za to vypíchnout podmínku "hrubého rozporu", tedy nikoliv jakéhokoliv rozporu, a to pouze s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami a dobrými mravy, nikoliv právním řádem jako celkem. Zkuste v tomto světle opětovně zvážit např. diskutovanou otázku oprávněnosti mazání spamu.

  Prosím tedy ty, kteří apelují na autora článku či některé diskutující, aby si návrh zákona pořádně přečetl, aby si návrh zákona pořádně přečetli.