Hlavní navigace

Soud kvůli Soukupovi: Všichni nemusí mít prostor k vyjádření v každém pořadu

5. 5. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: TV Barrandov
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání definitivně prohrála soud s televizí Barrandov. Stanice nebude platit vysokou pokutu za pořad Moje zprávy.

Nejvyšší správní soud se postavil na stranu Jaromíra Soukupa. Zamítl stížnost, ve které se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání domáhala zrušení rozsudku, podle něhož televize Barrandov nemusí platit pokutu za neobjektivní pořad. Skončil tím případ, který se táhl od listopadu 2018. Vysílací rada nedokázala soud přesvědčit, že její výklad objektivity pořadů je správný. Zrušení pokuty 200 tisíc korun je tedy platné a rada musela zastavit celé řízení se stanicí Barrandov.

Podle předsedy soudního senátu Jakuba Camrdy se regulátor neměl při hodnocení pořadu Moje zprávy omezovat pouze na posouzení, jestli v pořadu dostaly prostor k vyjádření dotčené osoby. Místo toho měl komplexně vyhodnotit informace, které Jaromír Soukup předkládal divákům. Nejvyšší správní soud dal za pravdu Městskému soudu v Praze, že vysílací rada měla vzít v úvahu pravdivost prezentovaných informací, dále kontext, v němž jsou informace prezentovány, jejich výběr, deklarované zdroje, případně měla posoudit, zda není manipulováno se stanovisky jednotlivých dotčených osob.

Soud sice uznává, že obecně by měla dotčená strana mít možnost vyjádřit se k prezentovaným informacím. Ale neplatí to absolutně. „Mechanicky uplatňovaný požadavek, aby byl vždy dán všem dotčeným osobám prostor k vyjádření v každém pořadu, kde se o nich referuje, nemusí bez dalšího vést k naplnění objektivity vysílání,“ stojí v klíčové pasáži rozsudku. „Takový požadavek by v nynějším případě zcela narušil koncepci pořadu, v němž hovoří jen moderátor a nikdo jiný. Zákon o vysílání nelze vykládat tak, že by takovou koncepci pořadu de facto zakazoval,“ uvedl soudce.

Byl moderátor předpojatý?

V pokutovaném pořadu Jaromír Soukup komentoval někdejší státní kampaň na podporu konzumace sladkovodních ryb. Divákům sdělil, že spolumajitel reklamní agentury, která ji připravila, se ocitl ve vazbě. Kampaň označil za „průšvih jako vrata“, protože se po ní konzumace ryb podle něj nezvýšila, ale naopak snížila. Připomněl další zakázky, které agentura dělala pro ministerstvo zemědělství nebo Potravinářskou komoru. „Celkem podle odhadů lidí z našeho investigativního týmu jde o kšeftíky, a teď se podržte, řádově za miliardu korun. A pán je teď ve vazbě, tak uvidíme, co z toho všeho vyplave. Podle mě to ještě bude velký,“ řekl Soukup v pořadu Moje zprávy.

Stanovisko agentury k údajně neúspěšným kampaním ani vyjádření k údajnému vazebnímu stíhání spolumajitele agentury nezaznělo. Vysílací rada došla k závěru, že moderátor předkládal tvrzení jako fakta, případ prezentoval jednostranně, předpojatě a se snahou ovlivnit postoje diváků ve prospěch tvůrců pořadu. V dubnu 2019 dostal Barrandov za neobjektivní a nevyvážený pořad pokutu 200 tisíc korun.

Televize se proti uložené sankci okamžitě bránila u Městského soudu v Praze. A úspěšně, už v říjnu 2019 soud pokutu zrušil. Argumentoval tím, že pokud byl pořad nevyvážený a neobjektivní, tak měla rada konkrétně doložit, co bylo nepravdivé a zavádějící. Jinak je rozhodnutí o pokutě nepřezkoumatelné. Regulátor se naopak bránil, že nemůže být arbitrem pravdy, a navíc nemá lidi ani finance na to, aby posuzoval každou informaci, která v pořadu zazní.

Co je to objektivita

Vysílací rada poté pověřila právníky, ať zkusí ještě poslední možnost, jak zrušení pokuty zabránit. Tou byla kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Podána byla ještě na podzim 2019, ale soud o ní rozhodl teprve letos, po více než dvou letech. Rozsudek nese datum 31. března 2022.

Úřad ve stížnosti argumentoval tím, že mu neobjektivnost pořadu přijde zjevná už kvůli tomu, jak pokutovaná pasáž vypadala. „Pokud pořad prezentuje jednostranný postoj svého tvůrce bez zařazení jakéhokoliv jiného názoru, pak jej lze považovat za předpojatý a snažící se ovlivnit postoje diváka ve prospěch názoru tvůrce pořadu,“ namítla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. „Jestliže byla odvysílána několikaminutová přísná kritika dotčených subjektů, aniž by zaznělo jediné vyjádření v jejich prospěch, pak si lze těžko představit, že by taková reportáž byla způsobilá k tomu, aby si divák mohl vytvořit vlastní názor,“ podotkla.

Rada dále uvedla, že „nehodnotila, zda byly žalobcem předkládané informace pravdivé, či nikoli, neboť protiprávní jednání žalobce nespočívalo v uvádění nepravdivých informací, proto nesouhlasí s názorem městského soudu, že bylo její povinností ověřovat pravdivost všech tvrzení, která v reportáži zazněla“. 

Naopak televize Barrandov upozornila, že neexistuje právní předpis, podle kterého by musela zařazovat do pořadů vyjádření určitých osob nebo subjektů. Důkazní břemeno bylo na vysílací radě, tudíž měla zjistit skutkový stav věcí, o které v pořadu šlo. Stanice připomněla, že se úřad musí držet v mezích platných zákonů a nevytvářet vlastní požadavky nebo kritéria na obsah vysílaných pořadů. 

Podle Nejvyššího správního soudu nemohla vysílací rada dovozovat, že když v pořadu nebyl prostor pro vyjádření dotčených osob, tak se tím tvůrce pořadu snažil ovlivnit postoje diváka, nadto s nějakým konkrétním záměrem. Důkaz, že se o to Jaromír Soukup snažil, nepředložila. Obecné konstatování, že informace byly výběrové a podané tak, aby jejich interpretace byla jednoznačná, jako důkaz nestačí.

Spor o přesnost informací

I podle názoru Nejvyššího správního soudu měla vysílací rada například uvést, které další relevantní informace chyběly a v čem je kontext zavádějící. Pokud zcela ignorovala otázku pravdivosti sporných informací nebo jejich zdroje, tak potom nemohla komplexně posoudit, jestli bylo vysílání objektivní a vyvážené. Měla uvážit přesnost informací přinejmenším tam, kde jde o údaje všeobecně známé nebo snadno dohledatelné.

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání měla před uložením pokuty zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch TV Barrandov a osvětlit skutkový stav věci tak, aby o něm nebyly důvodné pochybnosti. 

MIF22_Early

Důvody ke zrušení pokuty proto podle Nejvyššího správního soudu obstály a stížnost nebyla důvodná. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zastavila řízení s TV Barrandov na svém zasedání 26. dubna 2022. „Spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno,“ konstatuje zápis z jednání rady. Rozsudek zároveň uložil vysílací radě, aby televizi Barrandov nahradila náklady řízení o kasační stížnosti ve výši 4114 Kč.

Chcete mít každé ráno v mailu přehled aktuálních článků z Lupy? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze i týdenní přehled nebo také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů.

Autor článku

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.