Hlavní navigace

Názor k článku Spamming a jeho právní úprava od Ján Matejka - Nemám sice ve zvyku odpovídat na anonymní příspěvky,...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 17. 7. 2003 13:09

  Ján Matejka (neregistrovaný)
  Nemám sice ve zvyku odpovídat na anonymní příspěvky, ale vzhledem k tomu, že alespoň argumentujete, resp. se o to snažíte, tak uvádím následující.

  Vámi zmíněná směrnice (2002/58/ES)o zpracovávání osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronické komunikace ("Směrnice o soukromí a elektronické komunikaci") upravuje zásadně výlučně zpracovávání osobních údajů v odvětví elektronických komunikací, v tomto ohledu pak též sekundárně řeší použití el.pošty pro účely přímého marketingu (právě pro tento účel je zde vyžadován právě onen předchozí souhlas). Okrajově dodávám že el.pošta nemusí být vždy osobním údajem.

  Výše uvedená směrnice se však nedotýká těch opatření, která členské státy přijímají za účelem ochrany právních zájmů právnických osob s ohledem na nevyžádanou komunikaci pro účely přímého marketingu podle v čánku zmíněné směrnice. Navíc tam, kde členské státy zřizují v článku zmíněný rejstřík (registr) pro tuto komunikaci právnickým osobám, převážně podnikovým uživatelům, tam jsou ustanovení článku 7 směrnice 2000/31/ES plně použitelná. V tomto ohledu je třeba říci, že působnost obou směrnic je různá a v zásadě se nepřekrývá.

  Jinými slovy Vámi zmíněná směrnice na obsahu článku nic nemění. Problematika spamu je totiž značně široká, a to včetně prostředků, které upravuje Vámi zmíněná směrnice.
  Možná by bylo dobré se pokusit ji dočíst až do konce :-) .

  S pozdravem

  Ján Matejka