Hlavní navigace

Stát plánuje větší podporu start-upů

15. 10. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 107809
V dubnu přivítal nový český technologický akcelerátor v Silicon Valley první tuzemské firmy a start-upy. Nyní Ministerstvo průmyslu a obchodu zahájilo přípravu tzv. seed kapitálového fondu, který by měl podporovat začínající inovativní firmy. ČVUT chce založit samostatný studijní obor, který by vychovával odborníky k transferu technologií prostřednictvím start-upů a inkubátorů. „Těch opravdu dobrých máme jako šafránu," říká Miroslav Křížek, ředitel CzechInvestu.

Počátkem loňského října byl v jednom z nejznámější podnikatelských inkubátorů na světě, v kalifornském Plug & Play Tech Centre, představen projekt českého technologického akcelerátoru (CzechAccelerator) a současně zde bylo otevřeno také nové zahraniční zastoupení agentury CzechInvest, která akcelerátor provozuje.

V dubnu letošního roku přivítaly prostory českého akcelerátoru první účastníky. Do června proběhla dvě výběrová řízení, na jejichž základě byly do Silicon Valley vyslány na tříměsíční pobyt dohromady čtyři společnosti z oblasti IT a vývoje softwaru. V současné době jsou v Kalifornii další české firmy mimo jiné: Kertak Nanotechnology – výrobce nanotechnologií, Devmasters – stojí za projektem OnTheRoad.to.

Kromě nich odjel do Spojených států také Petr Šomlo, student katedry kybernetiky ČVUT, který se účastní stáže v rámci vzdělávacího programu Plug & Play Entrepreneurship. Absolvuje též stáž u firmy Micello.

V těchto dnech také probíhá hodnocení projektů, které se přihlásily do třetí výzvy. Poslední firmy v rámci pilotního projektu budou vybrány zhruba na začátku listopadu, a jejich zástupci stráví tři měsíce v Silicon Valley v prvním čtvrtletí příštího roku.

Proč český akcelerátor v USA?

CzechInvest v rámci CzechAccelerator nabízí firmám kancelářské prostory pro dvě osoby po dobu tří měsíců, účast na networkingových akcích pořádaných Plug & Play Tech Center, konferenční prostory pro schůzky a obchodní jednání, představení světovým technologickým lídrům a fondům rizikového kapitálu nebo informační a organizační podporu agentury, která zahrnuje školení a mentoring před odjezdem i v průběhu pobytu. Firmy si musí hradit ubytování, stravu, dopravu, ale například i právní služby, které jdou nad rámec základní podpory.

Cílem akcelerátoru je jednak získat zkušenosti pro malé a inovativní technologické firmy a start-upy a nabídnout firmám možnost poznat byznys kulturu a prostředí ve Spojených státech, zároveň ale urychlit rozvoj těchto firem na severoamerickém kontinentě. „Partikulárním cílem je získání strategického partnera, ať už technologického, nebo z oblasti rizikového kapitálu, a následná komercializace technologie, se kterou účastník do Spojených států přijel,“ řekl Aleš Hála, ředitel českého technologického akcelerátoru.

Podpora začínajících inovativních firem bude větší

Včera se v pražském sídle CzechInvestu konalo setkání představitelů agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu a firem, které už program CzechAccelerator využily a mohly se tak podělit o své zkušenosti. Ačkoli se v současné době jedná o pilotní program, všichni zúčastnění se shodli na tom, že by měl fungovat i do budoucna.

Petr Očko, ředitel sekce Evropské unie, výzkumu a vývoje Ministerstva průmyslu a obchodu, prozradil, že v současné době probíhá debata, jakým způsobem rozšířit akcelerátor i do dalších destinací, za využití evropských fondů z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007 – 2013. Ve skutečnosti se hledá i řešení, které by umožnilo využít evropské peníze také jako částečný zdroj financování již existujícího akcelerátoru, neboť CzechInvest, stejně jako další státní instituce bude muset příští rok hospodařit s nižším rozpočtem než letos. Náklady na provoz akcelerátoru v Kalifornii se přitom pohybují kolem milionu korun ročně.

„Věříme, že najdeme cestu, jak tento projekt provozovat dál, například na platformě self-application, kterou společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu připravujeme,“ řekl Miroslav Křížek, ředitel CzechInvestu.

Ministerstvo chce ale jít v podpoře start-upů a začínajících technologických firem ještě dál.

„Kromě CzechAcceleratoru připravuje ministerstvo další aktivity pro podporu inovativního podnikání. S kolegy z CzechInvestu začínáme pracovat na přípravě tzv. seed kapitálového fondu. Bude to fond, který by měl podporovat právě začínající inovativní firmy. Tento úkol mimo jiné vyplývá z usnesení vlády č. 295 [PDF, 32 kB], kterým bylo rozhodnuto, o rozdělení dodatečných prostředků, které Česká republika získala z evropských fondů v tomto roce na jednotlivé oblasti. Jedná se dohromady o částku přibližně 6 miliard korun (informace někdy ze začátku roku) a z toho by zhruba 20 procent mělo jít na právě na finanční nástroje typu seed kapitálového fondu,“ upřesnil Petr Očko. Návrh pilotního projektu pro podporu začínajících inovativních firem by měl být představen nejpozději do konce března příštího roku.

Kromě CzechInvestu a například Technologické agentury hodlá Ministerstvo průmyslu úžeji spolupracovat i s Ministerstvem školství, které má za úkol vypracovat návrh tzv. pre-seed kapitálového fondu, který má podporovat předchozí fázi komercionalizace výsledků výzkumu a vývoje. Pre-seed se zaměřuje na tu část, kdy výzkumná organizace vymyslí nějakou technologii, službu či produkt, a potřebuje je dotáhnout do podoby, která umožní uplatnění na trhu.

Intenzivní, koncentrované a kompetitivní prostředí

Mezi firmami, které se účastnily pobytů v Silicon Valley jsou i dvě firmy spjaté s katedrou kybernetiky ČVUT. Společnost Certicon, která se zaměřuje na transfer technologií, otevřela v srpnu v Silicon Valley svou vlastní kancelář. Od prvního října pro ni pracuje americký zaměstnanec, který pomáhá nabízet služby a technologicky vyzrálé výrobky z ČVUT.

Druhá firma s názvem Cognitive Security existuje rok a půl. Je však postavena na dlouholetém výzkumu ve spolupráci s americkou vládou, která financuje aplikovaný a základní výzkum na katedře kybernetiky ČVUT. Část tohoto výzkumu je v oblasti počítačové bezpečnosti, kde se pracovníci univerzity zabývají analýzou chování počítačů v síti a odhalováním velmi pokročilých útoků. Cognitive Security nabízí zákazníkům produkt, který jim pomáhá účinně se bránit sofistikovaným počítačovým útokům.

„Tento produkt potřebujeme uvést na mezinárodní trh. V tom je klíčová podpora akcelerátoru. V Silicon Valley v podstatě sídlí 90 procent našich klientů, ale i většina konkurence. Tamní prostředí je nesmírně intenzivní, koncentrované a kompetitivní. Za šest měsíců jsme realizovali několik prvních instalací ve Spojených státech. Před podpisem je spolupráce s velkým partnerem v dané oblasti. Současně se nám podařilo vybudovat síť kontaktů na distribuci našich produktů na místním trhu,“ dodal Martin Rehák, technický ředitel a jednatel, Cognitive Security.

Jaroslav Javornický ze společnosti E&S Software, která vyvíjí eM Client (ten mimo jiné obsadil třetí místo v soutěži Creative Communication Award 2009), ocenil zejména právní a účetní služby, ale i kontakt na firmy, ke kterým mají start-upy prostřednictvím programu přístup.

„Díky pobytu v Silicon Valley se nám podařilo například podepsat strategickou smlouvu se společností Mirapoint a dostat se do uzavřeného programu společnosti Skype. Získali jsme přes 20 tisíc nových uživatelů. V listopadu se do Silicon Valley vracíme, abychom společně s investory, kteří o nás projevili zájem, fyzicky otevřeli naší pobočku,“ popsal přínos účasti Jaroslav Javornický.

E&S Software se stala také první českou firmou, která vystoupila na prestižní start-up konferenci Demo.

„Chceme vychovat odborníky," zní z ČVUT

Vladimír Mařík, vedoucí katedry kybernetiky ČVUT a člen přípravné skupiny pro vytvoření českého národního institutu pro kybernetiku a informatiku prozradil, že ČVUT vyslala do Spojených států svého studenta, protože jedná s představiteli Plug & Play Tech Centre, o tom, že by ČVUT metodicky pomohli vytvořit obdobný inkubátor, možná se stejnou obchodní značkou, v rámci českého institutu v Praze v Dejvicích. Mařík považuje CzechAccelerator za skvělou iniciativu, nejen co se přínosu pro české firmy týče, ale také z hlediska metodického a studijního, kdy je možné porovnat rozdíly mezi inkubátory ve Spojených státech a v Česku.

„Inkubátory v Česku a Spojených státech se výrazně liší. Zatímco u nás inkubátor rovná se nabídka prostor a podpora, aby projekty vůbec přežily, americký inkubátor je orientován na růst firem, rychlé zapojení do nejnovějších trendů a přípravu na prodej technologií a služeb,“ Vladimír Mařík.

Podle Vladimíra Maříka trpí malé české firmy nedostatkem kapitálu. Proto ČVUT vítá vznik seed a pre-seed kapitálových fondů. Postěžoval si přitom, že Ministerstvo školství je v této oblasti trochu méně dynamické. Nejde ale jen o nedostatek peněz, chybí též kvalifikovaní odborníci, kteří dokážou lidem okolo start-upů poradit. Měl tím na mysli specialisty, kteří mají vazby na investory, firmy, průmysl a mají zkušenosti s rozvojem start-upů.

„Tato skutečnost nás vede k diskusi, že bychom na ČVUT založili samostatný studijní obor, který by vychovával lidi k transferu technologií prostřednictvím start-upů a inkubátorů. Takoví lidé tu prostě nejsou, všichni jsme samouci a nastal čas, aby se to změnilo,“ prozradil plány technické univerzity Vladimír Mařík.

BRAND

Díky penězům z Evropské unie vzniklo v Česku v posledních letech mnoho technologických inkubátorů, jejichž kvalita je ovšem různá.

„V Česku je mnoho podnikatelských inkubátorů a různých vědecko-technických center, ale celá řada z nich je postavena a tečka. Těch opravdu dobrých máme jako šafránu a je ještě otázkou, zdali porovnáním v celosvětovém měřítku, bychom například nedospěli k závěru, že těch dobrých máme nula. Věřím ale tomu, že díky připravovaným projektům, najdeme možnosti jak s tímto problémem efektivně pracovat,“ uzavřel diskusi Miroslav Křížek, ředitel CzechInvestu.

Souhlasíte s tím, že stát zvýší podporu start-upů?

Autor článku

Internetové novinařině se věnuje od roku 2005, kdy začal jako redaktor pracovat pro vydavatelství Internet Info.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).