Hlavní navigace

Superhosting tlačí na členy NIXu provozem Novy i typosquattingem

1. 2. 2010
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: 21971
Členové NIXu jsou rozzlobeni na Superhosting a někteří z nich chtějí iniciovat hlasování o jeho vyloučení. Proč? Některým je trnem v oku "vydírání" provozem TV Nova, dalším zase vadí typosquatting a nekalosoutěžní jednání. Nebo obojí. Proč tolik zlé krve? Především pro nestandardní chování Superhostingu.

Začněme popořádku. O tom, že ne všichni členové NIXu jsou nadšeni přístupem Superhostingu, se ví delší dobu. Dalo by se to svést na tvrdý konkurenční boj, kdyby se neobjevila viditelná fakta.

Nechcete přímý peering? Tahejte Novu cizinou

Už více jak rok Superhosting vytváří přímé peeringové propoje s firmami v NIXu. To by samo o sobě nebylo nic špatného, Superhosting je jedním z největších připojovatelů obsahu, takže generuje v rámci NIXu významný provoz.

Zdeněk Cendra, šéf Superhostingu, říká: Situace to není nikterak neobvyklá – například v peeringovém centru LINX v UK k tomuto postupu dokonce napomáhá samotné peeringové centrum, které samo oslovuje a domlouvá přímé propojení mezi sítěmi, které generuji vzájemně největší provoz, tak aby ušetřilo na zaplnění sdíleneho propojovacího segmentu.

Poznámka pro pořádek: společnost se jmenuje SuperNetwork, s.r.o., ale vystupuje pod značkou Superhosting, tak ji i dále budeme pojmenovávat.

Propojování mimo NIX může tedy někomu vyhovovat. Jenže jiným zase ne – s přímým propojem jsou další náklady na nákup technologie (musí být volný port), náklady na správu i administrativní, je to další potenciální slabé místo. A proto pro řadu členů NIXu nemá smysl peerovat na přímo, když stejnou práci obstarává NIX. Jenže Superhosting si údajně přímý peering vynucuje – když na něj nechce někdo přistoupit dobrovolně, tak mu má být sděleno, že data Novy mu potečou přes zahraniční linku. A to je problém: Nova a její videopřenosy jsou dnes velkým generátorem provozu, přenos přes zahraniční linky může znamenat značné finanční ztráty. Jak to funguje? Jednoduše: administrátor Superhostingu zakáže routování dat TV Nova přes NIX a pouští je dotyčnému ISP jen přes zahraniční připojení. To se daty zahltí a je třeba za značné peníze navýšit kapacitu, nebo vysvětlovat zákazníkům, proč jim data z Novy a zahraničních serverů tečou pomalu.

Šéf Superhostingu sice říká pravdu, když vysvětluje, že přímý peering není v rámci národních sítí nic neobvyklého, už ale nezdůrazňuje, že v případě LINXu jde o dobrovolnou aktivitu, nikoliv o nátlakové situace.

Zkušenost Luboše Pinkavy z Casablanca INT nic o dobrovolnosti neříká: Vnímáme praktiky blížící se vydírání pozorované v posledních měsících ze strany Superhostingu vůči především menším ISP. Vynucování si privátního peeringu je něco hraničící s dobrými mravy a zcela jistě i se zájmy sdružení NIX-CZ. Uměle nastavené směrovací cesty navíc nepřispívají ke stabilitě a rozvoji Internetu v našem regionu a jsou vyloženě kontraproduktivní. Se směrováním provozu ze sítě SH máme velmi špatné zkušenosti zahrnující statický routing přes NIX, asymetrické tunelování našich IP adres mimo naši síť a zcela aktuálně i routing přes zahraničí.

Technický ředitel Active 24 Zdeněk Brůna také nevidí chování Superhostingu jako ideální: O domáhání se přímého peeringu se Superhostingem pod pohrůžkou ukončení (a nebo neobnovení) peeringu přes NIX se, řekněme, ve sdružení již obecně ví. Slovíčko domáhání bych neváhal nahradit vydíráním, protože dle mého názoru není skutečně možné podmiňovat peering podléhající pravidlům sdružení NIXu svými službami. Naše společnost nebyla tímto nekalým jednáním poškozena, vím však o několika, kterých se toto přímo týkalo či týká.

Jaroslav Střeštík, předseda NFX, z.s.p.o., má podobnou zkušenost: „Pred nějakým časem nás Superhosting oslovil s tím, zda nechceme navázat přímý peering. Uběhla nějaká doba a přišla další žádost o přímý peering s vyčíslením objemu přenášených dat a upozornění, že nás to bude stát spoustu peněz, když to půjde zahraničním upstreamem. Následovala mailová a technická potyčka s kolegou, který má na starosti nastavení našeho směrovače. Došlo totiž k tomu, ze SH udělal určitá nastavení, kterými směroval provoz pro nás nevýhodnou trasou, takže jednou provoz tekl AMS-IXem či DE-CIXem a nebo SIXem, jindy Tiscali apod. Výsledek byl ten, že se nám trochu prodražil provoz do jeho sítě, což ovšem nebyl největší problém. Hlavním problémem byl fakt, ze tyto trasy byly tímto provozem hraničně saturované, nebo vedly několika směrovači navíc. Což přinášelo problémy našim uživatelům zejména při sledování pořadů z Novy (kostičkování, trhání, nedostupnost) a bylo příčinou stížností.“

Peering mimo NIX nabídl Superhosting i Seznamu, kde také narazil a zkusil, co udělá Seznam, když nebude fungovat peering přes NIX. Tisková mluvčí Rita Gabrielová vysvětlila: Seznam.cz je členem sdružení NIX od roku 2008 a za tu dobu byl několikrát se Superhosting.cz v jednání k možným způsobům peeringu. Poslední nabídka od této společnosti přišla v polovině loňského roku, a to na přímý peering bez účasti NIXu, což bylo prezentováno jako „strategie“. Seznam odmítl a peering s námi byl rozpojen.

Marek Leš, Support manager Seznamu, k tomu dodal:Osobně pokládám chování SuperHostingu za netransparentní a domnívám se, že není ku prospěchu ostatních členů sdružení NIX. Pro subjekty s větším počtem uživatelů může být možnost přijít o peering nepříjemná a tento přístup lze tedy dle mého názoru pokládat za nátlakový a mrzí mě, že takováto situace v NIXu nastala.

Chce Superhosting konkurovat NIXu?

Obstrukce, jaké provádí Superhosting vůči členům NIXu, lze jen těžko vysvětlit. Superhosting obecně vychází s NIXem poněkud rozporuplně. Například v naší reportáži ze serverhousingového centra Superhostingu si právě Zdeněk Cendra stěžuje na vysoké ceny za lokální datové přenosy v NIXu. Pak je ale s podivem, že on byl jedním z lidí, kteří hlasovali vloni na podzim proti snížení ceny propojení v rámci NIXu. Důvody těchto rozporů lze obtížně dešifrovat, protože vysvětlení Superhostingu se různí v čase. Nejpravděpodobnější variantou se jeví možnost, že Superhosting opravdu měl v úmyslu vytvořit vlastní peeringové centrum a NIXu konkurovat, pak by se hodila i vyšší cena propojení u konkurenta. A proč se tak nestalo? Z části proto, že Superhosting narazil na neochotu ostatních firem se s ním propojovat a projektu se účastnit, z části také proto, že firma není technologicky ani finančně dost silná na to, aby si takový projekt mohla dovolit. Na což postupně přišla sama.

Zdeněk Cendra ze Superhostingu nám zaslal také obšírnější vyjádření, v němž popírá jak tendence NIX opustit, tak tlaky na jiné ISP:

SuperHosting.cz / SuperNetwork s.r.o. neopouští NIX.cz a ani se nechystá NIX.cz opustit.

SuperHosting požádal na konci loňského roku o převod členství z pobočky v ČR – SuperNetwork s.r.o. na svou pobočku na Slovensku – DataCamp s.r.o, která od začátku letošního roku zajišťuje provoz IP služeb v ČR a na Slovensku pro obě společnosti.

SuperHosting je členem NIXu od roku 2006 a v současnosti je s 20 Gbps odchozích dat největším poskytovatelem obsahu ve výměnném centru. V současné době SuperHosting pracuje ve spolupráci s NIX.cz na navýšení konektivity do peeringoveho centra z 20 Gbps na 40 Gbps tak, aby byl umožněn růst pro stávající a nové zákazníky, kteří potřebují dostatek národní konektivity. Celkový odchozí datový tok ze sítě SuperHosting stabilně překračuje 40 Gbps s měsíčním růstem 7–10 %, překročení 50 Gbps hranice dojde v únoru 2010. Obsah v sítí SuperHosting tvoří 30–40 % příchozích dat poskytovatelů Internetu v ČR.

SuperHosting k dnešnímu dní v NIX.cz peeruje s 67 operátory z celkového počtu  100 sítí. Průměrná síť v NIX.CZ peeruje s 66 operátory, 15 operátorů nemá navázán skoro žádný peering. Vaše informace o rušení peering propojení je nepravdivá. Rozšiřování kapacity sítě o přímé propoje znamená vybudování další trasy mezi uživateli a servery, kteří jsou umístěny v sítí SuperHostingu. Do všech sítí existuje a i v budoucnu bude zachována redundance. Samotná páteřní síť SuperHostingu je v kruhové topologii s N+1 redundancí.

A ještě nekalá soutěž

Tlaky na peering jednotlivé operátory podráždily, ale s novou aktivitou Superhosting narazil, neboť se utrhlo příslovečné ucho. Firma se totiž dala na typosquatting, čili si zaregistrovala „překlepové“ domény k doménám svých konkurentů a nasměrovala je na svou nabídku služeb. Tak například pravopisně tápající zájemce o telekomunikační služby nenašel na adrese Dyal.cz presentaci Dial Telecomu, ale Superhostingu. Stejně tak domény dial-telecom.cz, casablanca-int.cz, cool-housing.cz, gtska.cz, gigantgroup.cz, wwwcasablanca.cz, wwwmaster.cz a další a další, abychom jmenovali jen některé z nich. Zdá se vám, že řada těchto domén se podobá jménům ISP nebo hosterů? Nezdá se vám to, to je princip typosquattingu, zneužití cizí obchodní značky pro vlastní zisk.

A vysvětlení? Podle e-mailu, který má redakce k dispozici a který byl zasílán protestujícím firmám, šlo o samostatnou akci zaměstnance, nikoliv oficiální politiku Superhostingu…

Superhosting vede v sebeprezentaci

Silnou stránkou Superhostingu je především sebeprezentace jeho šéfa Zdeňka Cendry. Mladý podnikatel využívá toho, že řada médií nemá příliš přesný přehled o tom, jaké informace jim poskytuje a jak je ověřit a netuší, že jim neváhá poskytnout informace, které jeho firmu prezentují v dobrém světle, jsou ale více zavádějící, než je zvykem u klasického PR. Příkladem a naší zkušeností s tímto přístupem může být výše zmíněná reportáž ze serverhousingového centra Superhostingu. Do ní pan Cendra dodal řadu tvrzení, která se při recenzní kontrole ukázala být velmi sporná – například o redundanci sítě Superhostingu, nebo o zákaznících. Bylo třeba reportáž pracně a zdlouhavě korigovat, aby bylo možné ji vydat a i tak se pod ní strhla diskuse zpochybňující serióznost společnosti Superhosting.

Právě rozpory mezi tím, co firma tvrdí a jaká je skutečnost, vedou spolu s nestandardními postupy jejího šéfa k tomu, že serióznost Superhostingu je zpochybňována a na Internetu v diskusích lze k firmě najít řadu ostrých kritik zejména k řešení problémů.

Jedním z příkladů toho, jak Superhosting vylepšuje svoje image, je zametání stop po problémech a stížnostech. Například v momentě, kdy se přišlo na to, že typosquattové domény registrované Superhostingem směřují na nabídku služeb a problém se začal mezi postiženými firmami přetřásat, se náhle změnilo nastavení a domény nyní ukazují na přístup do technické podpory.

Komičtější situace nastala se stránku o stavu peeringu v NIXu. Na ní jednotliví členové mohou sami nastavovat informaci o tom, s kým a jak peerují. Původně na ní měl Superhosting vcelku pravdivý přehled o tom, s kým má navázaný přímý peering, ale v momentě, kdy jsme začali se Zdeňkem Cendrou komunikovat o jeho přístupu k přímému peeringu, stránka se radikálně změnila a ukazuje, že peeringy jdou přes NIX, ačkoliv technicky jsou stále přímé (stránku lze upravit bez návaznosti na to, jak skutečně peering funguje).

Superhosting a peering

Zdroj: Web NIXu, přehled peeringu Superhostingu / SuperNetwork

Hrozí vyloučení z NIXu, na stole jsou žaloby

Několik společností se velmi razantně ohradilo proti typosquattingu, a to jak v rámci NIXu, tak prostřednictvím právního zástupce. Minimálně dvě firmy nám potvrdily, že věc řeší žalobou. Nepříjemná je ale hrozba vyloučení z NIXu. Jedním z pravidel NIXu totiž je, že člen má zachovávat dobré mravy, mezi něž nekalosoutěžní jednání nepatří. A tak postižení iniciovali v polovině ledna jednání o vyloučení Superhostingu z NIXu. Výrok zatím nepadl, ale protože Superhosting leze řadě členů krkem, může se snadno stát, že firma o členství v NIXu přijde.

Kromě toho, že by to bylo poprvé v historii NIXu, by to také bylo krajně nepříjemné pro samotný Superhosting i například TV Nova. Firma nepeeruje přímo zdaleka se všemi společnostmi a přenášet videopřenosy Novy přes zahraniční konektivitu pro ni bude značná zátěž, Novu navíc asi nepotěší nával stížností na zhoršenou kvalitu přenosů. Rozhodnuto zatím nebylo a situaci budeme dále sledovat.

ebf - tip do článku - debata

Oficiální vyjádření šéfa NIXu Tomáše Maršálka je lakonické: Případné vyloučení člena je kompetence valné hromady NIX.CZ – hlasování členů. Tj. interní záležitost sdružení, kterou nemohu více komentovat.

Na rozuzlení příběhu si budeme ještě muset počkat.

Co si myslíte o chování Superhostingu?

Autor článku

Autor byl v letech 2008 – 2012 šéfredaktorem serveru Lupa.cz. Stál u zrodu řady projektů. Je spoluzakladatelem Energomonitoru, v CZ.NIC vedl projekt Turris. Je předsedou místní organizace Pirátské strany v Brandýse – Staré Boleslav.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).