Hlavní navigace

Názor k článku Také Nova dostala předběžné opatření zakazující šíření jejích kanálů od buko1 - Nie je pravda že Markíza súhlas dávať nemusí....

 • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
 • 29. 6. 2016 20:53

  buko1

  Nie je pravda že Markíza súhlas dávať nemusí. Pletiete tu totiž hrušky s jablkami. Ak hocikto v ČR zoberie TV vysielanie Markízy a ďalej ho šíri bez jej súhlasu (a je jedno ako sa k nemu odstane), tak porušuje český autorský zákon. Na to, aby bolo niečo legálne totiž nestačí aby bol dodržaný len jeden zákon (v tomto prípad registrácia na RRTV), ale musia byť dodržané zákony všetky, ktoré sa na danú vec vzťahujú. Súčasne podľa hlavy X v tomto prípade NEPLATÍ smernica EÚ o cezhraničnom vysielaní, nakoľko problematika je riešená legislatívou na úrovni ČR.

  Zákon 121/2000 Sb. v § 21 definuje vysielanie rozhlasom a televizí. Podľa tohto § môže vysielať len pôvodný vysielateľ (v tomto prípade Markíza).

  V § 22 je definovaný Přenos rozhlasového nebo televizního vysílání - to robí každý, kto nie je pôvodným vysielateľom (každý operátor, ktorý Markízu šíri).

  §83 a 84 definuje MAJETKOVÉ práva vysielateľa (v tomto prípade je to Markíza)

  A potom je tu § 105b
  Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
  a) neoprávněně užije...... rozhlasové nebo televizní vysílání ....

  A teraz sa treba vrátiť k § 12 ods. 4 - sdělováni díla veřejnosti - čo je výhradne právo AUTORA, resp. iného subjektu, ktorému autor toto oprávnenie poskytol. Ten kto dielo "Přenáší" podľa § 22 (a 23) a tak ho poskytuje verejnosti a nemá k tomu súhlas autora (§ 84 ods. 1) porušuje autorské právo.