Hlavní navigace

Názor k článku Telefónica přechází na čistě elektronické smlouvy, zvládnou to ale i její zákazníci? od znalec - Viacerí propagátori podpisov vyhotovených na tablete a digitálnym...

  • Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 18. 12. 2013 11:37

    znalec (neregistrovaný) ---.bsa.slovanet.sk

    Viacerí propagátori podpisov vyhotovených na tablete a digitálnym perom uvádzajú, že keď príde k súdnemu sporu a niekto poprie pravosť svojho podpisu, budú sa môcť k pravosti podpisu vyjadriť písmoznalci. Títo propagátori však majú malo vedomostí o tom, ako prebieha znalecké skúmanie, aké písomnosti je potrebné predložiť na takéto skúmanie. Základným predpokladom znaleckého skúmania je predloženie originálu spornej písomnosti, aby znalci mohli vylúčiť pri vzniku podpisu, listiny (ako jedného nedeliteľného celku) použitie niektorej metódy technického alebo mechanického falšovania podpisu, ale aj listiny samotnej. K jednému spornému podpisu sa vyžaduje predložiť vzorka okolo 20 ukážok podpisov z bežnej praxe pisateľa. Čím väčšia vzorka podpisov, tým kvalitnejšie znalecké skúmanie. Dôvod? Žiadne dva pravé podpisy jedného pisateľa nevykazujú len podobné, zhodné znaky, ale celkom prirodzene vykazujú aj rozdielne znaky. Podpisy totožného pisateľa sú prirodzene variabilné, časom sa môžu meniť, a to z rôznych dôvodov. Variabilita podpisov totožného pisateľa sama o sebe je identifikačne hodnotným znakom. Overovanie pravosti podpisu je zložitý proces. V princípe a obrazne povedané platí: porovnávať je možné "jablko s jablkom, ktoré pochádza z jednej úrody a z toho istého stromu". Medzi pravým podpisom, keď tento je jednoduchý, a podpisom, ktorý je kvalitne napodobnený falšovateľom, je často veľmi tenká hranica. A tablet, keďže ide o podpis vyhotovený rukou pisateľa, falšovaniu podpisov nezabráni, ale komplikuje (až znemožňuje) jeho znalecké skúmanie.
    Rýchlosť, pisársky tlak, sklon písmových ťahov a ďalšie tzv. biometrické znaky podpisu môžu byť aj v podpisoch jedného pisateľa rozdielne a v podpisoch vyhotovených dvomi rozdielnymi pisateľmi aj zhodné (väčšina falšovateľov sa snaží pravé podpisy pisateľa dobre si nacvičiť). Kvalita podpisu sa mení v závislosti od podložky, použitého písacieho prostriedku, od priestoru, ktorý má pisateľ k dispozícii a pod. Biometrické znaky predstavujú len časť znakov, ktoré dnes pri overovaní pravosti podpisov znalci skúmajú. V každom prípade by sme mali dať prednosť zaručenému elektronickému podpisu s časovou pečiatkou pred podpisom vyhotoveným pomocou tabletu a digitálnym perom. Napriek všetkému, nech sa to zdá akokoľvek staromódne, najlepšou ochranou podpisu je jeho kvalitné nacvičenie (jeho zložitosť a ťažko napodobniteľné znaky), použitie kvalitného (vlastného) pera, ktoré znalci z odvetvia grafickej diagnostiky dokážu identifikovať. Ak niekto takéto pero používa, prečo by sa mal podpisovať iným písacím prostriedkom a na tablet? Veľmi spornou otázkou je aj tá skutočnosť, čo v prípade podpisov vyhotovených pomocou tabletu a digitálnym perom bude originálnou listinou, originálnym podpisom? Viacerí IT odborníci, znalci upozorňujú, že overovanie elektronického podpisu (nie vyhotoveného rukou pisateľa) je proces založený na presných matematických procedúrach. Výhodou je, že sfalšovať elektronický podpis je oveľa ťažšie ako podpis vyhotovený rukou pisateľa a na papieri. Nevýhodou je nemožnosť rozlíšenia falšovaného a originálneho podpisu. V prípade, že podpis bol falšovaný, neexistuje expert, ktorý by to zistil, tzn. že podpis je falšovaný dokonale. Aj nad tým by sme sa mali zamyslieť a byť obozretní.