Hlavní navigace

Názor k článku Zpožďování obrazu a zvuku u digitální televize od anonym - Dobrý den, asynchronnost obrazové a zvukové složky pořadů...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

  • 23. 7. 2008 11:48

    bez přezdívky
    Dobrý den, asynchronnost obrazové a zvukové složky pořadů je velký problém. Vznik tohoto nesouladu lze datovat do období přechodu z analogové do digitální technologie výroby a zpracování vyráběných pořadů. V celém řetězci na sebe navazujících výrobních procesů, od primárního záznamu až po finální postprodukci, je velmi mnoho činitelů, které tuto synchronnost ovlivňují. Téměř 100% se vždy jedná o zpoždění obrazové složky vůči zvukové. Zpracování obrazové složky je podstatně "výpočetně" náročnější a tedy potřebuje delší čas. Samozřejmě, pokud se při zpracování obrazové složky použije několikanásobný průchod přes digitální technické zařízení (prolínačky, triky, vkládání obrazových komponentů, titulků...), tak čas zpoždění se prodlužuje, není tedy konstantní. Toto zpoždění obrazové složky pořadu se kompenzuje vynuceným následným zpožděním složky zvukové, a to tak, aby obě složky byly v synchronu. Můžeme tedy konstatovat, že předem vyrobený pořad má obě složky v časovém souladu. Při "živém" vysílání je to z hlediska synchronnosti složek složitější, ale obecně lze říct, že se provádí časová kompenzace (zpoždění) zvukové složky tak, aby výstupní signál byl synchronní.
    Vzhledem k tomu, že následně signál po cestě k divákovi (obě jeho složky) prochází dalšími technickými digitálními zařízeními (včetně přijímačů), kdy přepočty obrazové složky jsou vždy časově náročnější, dochází při nevhodné časové kompenzaci ke zpoždění (asynchronnosti) obrazové složky.