Hlavní navigace

Názor k článku Zprávy z Depa (4): Senátoři chtějí odložit automatické zřizování datových schránek o rok od Jiří Peterka - Jako podnikající fyzická osoba můžete mít (být držitelem)...

 • 3. 5. 2021 12:52

  Jiří Peterka

  Jako podnikající fyzická osoba můžete mít (být držitelem) jak DS PFO, tak i DS FO, nebo jen jednu, nebo žádnou - dnes je to ještě zcela na Vašem rozhodnutí. Pokud ale současně vykonáváte i některou z "profesí" (advokát, daňový poradce, insolvenční správce, auditor, znalec, soudní tlumočník či překladatel), bude Vám již dnes zřízena (ze zákona) ještě příslušná "profesní" DS PFO (resp. tolik těchto schránek, kolik "profesí" vykonáváte). Teoreticky tak jako fyzická osoba můžete být držitelem až 8 různých DS současně.
  Mimochodem, tím vzniká zajímavý problém "oborově správné" datové schránky: OVM Vám mají doručovat do té vaší datové schránky, která odpovídá povaze úkonu (obsahu toho, co je doručováno), a ne do jiné DS. Takže třeba když máte jen DS FO, ale nikoli DS PFO, pak by Vám "podnikatelské věci" neměli doručovat do DS FO (ale měli by je doručovat klasicky poštou). Je to důsledek celkové koncepce našich datových schránek, které nejsou řešením pro přenos zpráv mezi konkrétními odesilateli a konkrétními příjemci, ale jsou řešením pro přenos zpráv mezi konkrétními datovými schránkami (přičemž vztah mezi schránkami a jejich uživateli může být hodně složitý a dynamicky se měnit - jeden uživatel může používat mnoho různých schránek, ne nutně "svých", a s jednou schránkou může nakládat mnoho různých uživatelů, či třeba spisových služeb). V praxi kvůli tomu bohužel vzniká řada omylů, nedorozumění a chyb, i nenaplněných očekávání.
  Naopak Vy jako fyzická osoba můžete činit podání vůči OVM z kterékoli své DS (a využít přitom tzv. fikce podpisu dle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb.). Pokud se řádně (elektronicky) podepíšete, můžete činit své podání dokonce z kterékoli DS (i cizí).

  A když podnikající fyzická osoba ukončí živnost, MV ČR podle § 11 odst. 2 její DS PFO znepřístupní (a za tři roky, dle § 13 písm. b) ji zruší).