Hlavní navigace

Seriál Komputerizace české společnosti

Seriál shrnuje informace a poznatky, které byly získány empirickými sociologickými a mediálními výzkumy v rámci grantu MPSV ČR Vliv komputerizace české společnosti na edukační procesy a na osobnost člověka v informační společnosti. Grant byl řešen od srpna 2004 do konce roku 2006. V roce 2007 vyjde v nakladatelství Portál publikace Člověk a vzdělání v informační společnosti, která bude obsahovat základní výsledky grantu.

Jak Internet mění společnost

Jaký vliv má na českou společnost stále se rozšiřující používání počítače a Internetu? Není asi překvapením, že nejčastěji používá počítače a Internet mladá generace do 30 let a nejčastěji se Internet používá ke komunikaci. Internet ale používají i senioři a způsob využití se podle věku liší.

Doba čtení: 11 minut

Počítačová gramotnost a způsoby jejího získávání

Co vlastně znamená být počítačově gramotný? A jak je na tom s obecnou počítačovou gramotností česká populace? Řadu let bylo seznamování se s možnostmi počítače omezeno na skupiny populace s mimořádným zájmem o počítače. Dnes však osvojování počítačové gramotnosti již přestává být spojeno s neobvyklými fenomény a stává se standardní součástí vzdělávacího procesu.

Doba čtení: 8 minut

Technologická vybavenost - primární předpoklad komputerizace české společnosti

Aktuální stav ve vybavenosti české populace osobním počítačem a přístupem na Internet nasvědčuje tomu, že bylo dosaženo základní penetrace české společnosti novými technologiemi. Virtuální život odhalí další, některé zatím ani netušené možnosti nových technologií, které budou formovat informační společnost. Odhalí však i další problémy k těm, které se již v algoritmizované společnosti ukazují.

Doba čtení: 7 minut