Hlavní navigace

AppInTime - project a business management

Vytváříme software pro řízení projektů. Reagujeme na spustu nedostatků konkurence. Pokud lidé chtějí efektivně řídit svůj projekt, je nezbytné o něm vědět co nejvíce.

Nálepky: softwareTimeline
MyAppIn, s. r. o. (IČ : 04984871, DIČ : CZ04984871), se sídlem Nádražní 1097,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek, byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12.
4. 2016 (Spisová značka: C 65834 vedená u Krajského soudu v Ostravˇe). Jednateli společnosti jsou Martin Lonský bytem Cihelní 413, Frýdek, 738 01
Frýdek-Místek a Tomáš Hýl bytem Dr. Malého 2119/58, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava.
Ing. Martin Lonský odmaturoval na Gymnáziu Petra Bezruče. Má ukončené magisterské studium v oboru Informační technologie na Vysoké Škole Báňské. 
Po dobu jednoho roku studoval v navazujícím doktorském programu a jako doktorand vedl výuku Programovací jazyky (C/C#) a Databázové informační systémy. 
Studium kvůli podnikání dočasně přerušil.
Zúčastnil se projektů Stáže pro mladé a Stáže ve firmách jakožto mentor v oboru Informační technologie.
Od roku 2010 jako OSVČ programuje a analyzuje software pro řadu společností.
V roce 2015 získal dva certifikáty od Zend Technologies Ltd. (Zend Certified PHP Engineer, Zend Framework Certified Architect).
V roce 2016 absolvoval kurz znaleckého minima u Ústavu soudního znalectví v Brně. 
Převážně samouk a nadšenec pro vědu a výzkum.
Tomáš Hýl odmaturoval na Střední odborné škole ochrany osob a majetku Ostrava z oboru Právní administrativa.
Od roku 2009 se věnuje programování pro společnosti s různými zaměřeními od financí po zábavu.
Vzhledem k zaměření oboru na škole, úplný samouk.
Naše aplikace dostala název AppInTime. Můžeme překládat jako Aplikace v čase. Motto ,,it's all about time" aplikaci zcela vystihuje. Řízení týmu nebo měření a analýza času stráveného řešením úkolů je vždy spojené s časem. Čas je nejsložitější veličina na světě, ačkoliv se to na první pohled nezdá. Máme řadu časových zón. Některé státy mají letní a zimní čas. Máme přestupné roky a dokonce přestupné minuty (61 sekund, eventuálně 59 sekund), které vyrovnávají problémy spojené s nepravidelností rotace Země.
S řízením týmu to moc společného nemá, ale v aplikacích tyto skutečnosti mohou dělat mnoho problémů. Hlavně v případech, kdy se s časem přímo pracuje. Proto má i Google vlastní atomové hodiny a s tímto časem jeho aplikace pracují. U nás také pracujeme pouze s jedním časem. Čas na koncové stanici může být ručně uživatelem změněn, proto jej označujeme za zcela irelevantní informaci.
Chceme minimalizovat náklady společnostem a sjednotit systémy, které používají do jedné přehledné aplikace. Zejména obchod a řízení týmu. Výhodou je možnost pracovat s různými daty v jedné aplikaci a nám to přináší prostor vytvářet nejrůznější analýzy, které společnostem pomáhají nastavit správné procesy.
Využíváme nemodernější technologie, jako je Angular2 a ReactPHP7.
Chceme vytvořit více pracovních pozic k rychlejšímu dosažení cíle podle našeho obchodního plánu. Potřebujeme prostředky, které nám umožní tyto pracovní pozice otevřít. Víme, jak funguje konkurence a máme ji výborně zanalyzovanou. Sami jsme konkurenční aplikace delší dobu používali a rozhodli jsme se, že přeci někdo musí udělat software, který bude umět plnohodnotně řídit nejen IT společnosti, které jsou k řízení dost komplikované.
Jméno firmy MyAppIn, s. r. o.
Web startupuhttps://blog.myappin.cloud/
ZakladateléIng. Martin Lonský, Tomáš Hýl

Žádné názory