Hlavní navigace

Síť TheInfoPro vyhlásila platformu Hitachi TagmaStore Universal Storage Platform nejvíce vzrušujícím produktem

[Tisková zpráva] SANTA CLARA, Kalifornie — 31. května 2006 — Společnost Hitachi Data Systems, dodavatel řešení Application Optimized Storage™ a stoprocentní dceřiná firma korporace Hitachi, Ltd. (NYSE: HIT), ohlásila, že její revoluční platforma Hitachi TagmaStore® Universal Storage Platform byla vyhlášena „nejvíce vzrušujícím“ produktem pro ukládání dat, jaký v současnosti koncoví uživatelé provozují. Toto označení jí přiřkla nezávislá průzkumná síť TheInfoPro, vytvořená bývalými zaměstnanci společností Gartner, Giga a Bell Labs, která se zabývá základním, objektivním a důkladným průzkumem trhů, dodavatelů, problémů, plánů přijetí a důvěryhodnosti pro investory.

Sdílet

Výsledky byly získány ze strukturovaných rozhovorů se storage profesionály z firem, které se umisťují v žebříčku Fortune 1000 a profilují se v různých tržních vertikálách. Toto uznání potvrzuje unikátnost přístupu Hitachi k úložným systémům optimalizovaným podle aplikačních potřeb, které umožňují uživatelům strategicky sladit podnikové aplikace se storage infrastrukturou. Omezují tím náklady na IT a zvyšují jeho výkonnost, dostupnost a funkcionalitu.

„Uznání, které TagmaStore Universal Storage Platform získala od koncových uživatelů, je odměnou za snahu Hitachi neustále překračovat hranice storage odvětví a vyvíjet nové přístupy s cílem co nejvíce zjednodušit správu rychle rostoucích požadavků na storage a data,“ řekl Hu Yoshida, CTO Hitachi Data Systems. „Výsledky průzkumu TheInfoPro také ukazují nejdůležitější starosti zákazníků, jako jsou mobilita dat, zajištění shody se zákony a vyhláškami, řízení storage systémů a administrace zálohování. TagmaStore USP je navržena tak, aby svými virtualizačními schopnostmi tyto problémy řešila, a vytváří tak novou kategorii v odvětví.“

„Výsledky našich rozhovorů ukázaly, že storage profesionálové z Fortune 1000 se i nadále potýkají s růstem a náklady na řízení storage systémů,“ uvedl Robert L. Stevenson, výkonný ředitel TheInfoPro odpovědný za oblast storage. „TagmaStore Universal Storage Platform je schopná virtualizovat starší storage systémy, asistovat u migrace dat, umožňovat konsolidaci a nabízet rozšířenou funkcionalitu pro zotavení po selhání přes všechny vrstvy storage. Poskytuje tak výkonné řešení pro storage profesionály hledající způsob, jak optimalizovat výkonnost podniku.“