Hlavní navigace

Jak se telefonovalo na Nový rok

 Autor: 29
Ivo Fišer 5. 1. 2009

Intenzita telefonního provozu je v odborné literatuře označována jako provozní zatížení a má svá pravidla i zákonitosti. Okolo Nového roku však mívá telefonní provoz atypický průběh a není zcela jasné, zda telefonní ústředny a sítě jsou tuto špičku provozního zatížení schopné regulérně obsloužit.

Typická závislost počtu telefonních hovorů v závislosti na denní době v průběhu pracovního dne je uvedena na obr. 1. Na vodorovné ose je denní doba, kde jednotkou bývá čtvrthodina (slangově kvart). Na svislé ose pak je počet hovorů započatých v dané čtvrthodině.

telefonování pracovní dny

obr. 1

Z grafu je zřejmé, jak se mezi 8. a 9. hodinou v ČR začne postupně pracovat a velikost telefonního provozu nabude svého maxima. Nejsilnější čtyři po sobě následující čtvrthodiny jsou v odborné literatuře označovány jako HPH (tzv. hlavní provozní hodina). Jejich velikost bývá používána pro dimenzování kapacit telefonních spojů mezi ústřednami i mezi telefonními sítěmi. Objem provozu v HPH zpravidla odpovídá 10 až 15 % objemu celodenního provozu. Mezi dopoledním a odpoledním maximem intenzity počtu hovorů je evidentní polední přestávka. Odpolední maximum obvykle končí mezi 15. a 16. hodinou. Třetí maximum telefonního provozu nastává po 19. hodině, kdy začíná období slabého provozu, resp. nižší cena hovorného a odehrávají se tak delší soukromé hovory. Převážná většina telefonního provozu se uskuteční mezi 8. a 20. hodinou.

Typická závislost doby trvání hovorů (tj. protelefonovaného času) v průběhu dnů volna je zobrazena na obr. 2. Na svislé ose je doba hovorů spadající do jednotlivých čtvrthodin.

telefonování dny volna

obr. 2

Z grafu vyplývá, že ve dnech volna se maximum provozního zatížení nachází v období mezi 19. a 20. hodinou. Objem HPH je překvapivě také mezi 10 až 15 % celodenního objemu provozu. Velikost HPH však nedosahuje ani čtvrtiny velikosti HPH typické pro všední den. Je-li tedy dimenzování telefonních technologií provedeno na HPH všedního dne, pak jsou špičky intenzity telefonního provozu běžné pro dny volna obsluhovány zcela bez problémů.

V průběhu roku však příležitostně nastávají atypické situace intenzity telefonního zatížení. Patří sem významné sportovní události (např. finálová utkání v hokeji či ve fotbale), hromadné havárie v dopravě (např. pád letadla na našem území) nebo první minuty Nového roku. Takové situace nejsou při dimenzování telefonních technologií zohledněny a je otázkou, nakolik je jsou telefonní sítě schopné obsloužit. Průběh provozního zatížení 1. ledna 2009 je uveden na obr. 3.

telefonování Nový rok

obr. 3

Z grafu je zcela zřejmé, že popůlnoční intenzita provozu zcela překonala objem provozu po zbylou část dne, zejména pak v prvních dvou čtvrthodinách. Porovnáním počtu hovorů v prvním kvartu Nového roku však lze zjistit, že tento není větší, než počet hovorů v HPH všedního dne. Totéž platí o celkovém objemu hovorových minut obsloužených v prvním kvartu Nového roku vůči HPH všedního dne.

MIF16

Má-li tedy příslušná telefonní ústředna či telefonní síť dimenzovány své telefonní spoje tak, aby kvalitně obsluhovaly provozní zatížení v průběhu běžných pracovních dnů, pak se není třeba obávat kvality obsluhy telefonního provozu ani po silvestrovské půlnoci. Tyto okolnosti jsem měl letos příležitost osobně zkontrolovat u více než deseti VoIP sítí evidovaných v registru českých sítí a v registru slovenských sítí.

Za přiměřeně kvalitní je považováno, pokud pravděpodobnost obsazení všech spojovacích cest je menší než 0,05 %. Podstatně větší roli tak po silvestrovské půlnoci hraje pravděpodobnost, že volaný účastník je obsazen, neboť má právě jiný telefonní hovor. Lze předpokládat, že zjištěné závěry jsou obecně platné pro většinu klasických a VoIP pevných sítí. Poněkud jiné zákonitosti však mohou panovat v mobilních sítích, neboť ty jsou navíc limitovány kapacitami jednotlivých BTS v kombinaci s atypickou koncentrací mobilních telefonů v dosahu některých BTS (např. na centrálních náměstí velkoměst).

Anketa

Telefonovali jste někomu v první hodině letošního nového roku?

Našli jste v článku chybu?
Lupa.cz: Z pražského sídla CETINu budou byty

Z pražského sídla CETINu budou byty

Měšec.cz: Co způsobuje důchodcovský paradox?

Co způsobuje důchodcovský paradox?

Podnikatel.cz: Zbrojí proti EET, za účtenku chce 5 Kč

Zbrojí proti EET, za účtenku chce 5 Kč

Měšec.cz: Investujte do dluhů. Půjčte peníze přes P2P
MarketVoice

Investujte do dluhů. Půjčte peníze přes P2P

Měšec.cz: Úrazové pojištění jen tahá z lidí peníze

Úrazové pojištění jen tahá z lidí peníze

DigiZone.cz: DVB-T2: problémy českých TV stanic

DVB-T2: problémy českých TV stanic

Root.cz: „Chytré“ kamery útočí po internetu

„Chytré“ kamery útočí po internetu

Vitalia.cz: Víc než polovina lidí je moc silná v pase

Víc než polovina lidí je moc silná v pase

Měšec.cz: ČNB: ERB bank není solventní

ČNB: ERB bank není solventní

Vitalia.cz: Za nás žádná hyperaktivita nebyla…

Za nás žádná hyperaktivita nebyla…

Měšec.cz: Povinné ručení podle najetých kilometrů

Povinné ručení podle najetých kilometrů

Podnikatel.cz: DameJidlo.cz má průšvih. Falšované jídlo

DameJidlo.cz má průšvih. Falšované jídlo

DigiZone.cz: Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

Labelling je uzákoněn, i když nikdo neví...

120na80.cz: Nová pomoc pro rodiče s autisty

Nová pomoc pro rodiče s autisty

Podnikatel.cz: První česká finta, jak lze obejít #EET

První česká finta, jak lze obejít #EET

120na80.cz: Test: hrozí vám zlomenina při osteoporóze?

Test: hrozí vám zlomenina při osteoporóze?

Měšec.cz: Když krachuje banka

Když krachuje banka

DigiZone.cz: Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Jak se natáčí dabing seriálu South Park?

Měšec.cz: Minimální mzda 2017: až 22 000 Kč měsíčně

Minimální mzda 2017: až 22 000 Kč měsíčně

Vitalia.cz: Co dělat s nedozrálým pomelem?

Co dělat s nedozrálým pomelem?