Hlavní navigace

Evropská unie zveřejnila nová pravidla pro VoD služby i televizní reklamu

30. 11. 2018

Sdílet

Zákon - paragraf Autor: Isifa

Tento týden byla v úředním věstníku Evropské unie zveřejněna nová verze směrnice o audiovizuálních mediálních službách (AVMS). Platit začne v polovině letošního prosince a členské státy mají 21 měsíců na její implementaci. K té by tak měla dojít do srpna 2020. 

Hlavní novinkou je regulace obsahu na videoplatformách, která by měla chránit mladistvé před nebezpečným obsahem, zabránit šíření dětské pornografie a materiálů vybízejících k násilí nebo nenávisti. Součástí novely je i snaha o větší transparentnost při zobrazování reklam na videoserverech. 

Navrhovaná regulace by se pak měla řídit principem tzv. koregulace, tedy kombinace státního dozoru a samoregulačních mechanismů, nastavených samotnými dotčenými subjekty. 

S ochranou mladistvých souvisí i další změna, která si klade za cíl sjednotit pravidla pro klasické lineární televizní služby a zmíněné služby, poskytující videa na vyžádání. Ty tak budou po vzoru televizních stanic uvádět věkovou hranici, která je vhodná pro daný typ obsahu, a doprovázet ji piktogramy znázorňujícími konkrétní typ nevhodného obsahu, jako je nahota, užívání drog, vulgární výrazy nebo expresivní násilí.

Pro služby na vyžádání, jako je třeba Netflix nebo Amazon Prime, zavádí směrnice také povinnou kvótu třiceti procent pro díla z evropské produkce. Novela také změnila pravidla pro množství reklamního času, které mohou odvysílat televizní stanice. Ze současných jasně daných dvanácti minut v jedné hodině se stalo dvacet procent z dvanácti hodin vysílacího času, což dává stanicím možnost flexibilněji rozložit reklamní breaky. 

Slovenská Rada pro vysílání a retransmisi sestavila přehlednou tabulku shrnující hlavní změny v novém znění AVMS:

Oblast

Služby

Současná EU pravidla

Nová EU pravidla

Princip krajiny původu (službu reguluje jen jedna krajina)

TV, VOD, VSP

Základní princip pro TV, VOD

Zůstává základním principem pro TV/VOD (výjimka pro přeshraniční finanční příspěvky) a nově i VSP

Postavení samo- a koregulace

TV, VOD, VSP

Všeobecná a povinná státní podpora těchto mechanismů

Posílení:

– povinnost států aktivněji podporovat samo- a koregulaci,

– zavedení základních kritérií těchto mechanismů,

– možnost přijímání kodexů na úrovni EU.

Stanovování jurisdikce

TV, VOD, VSP

Pravidla stanovování jurisdikce a velmi těžko použitelné přeshraniční procedury v případě zneužití

Aktualizovaná pravidla:

– stanovování jurisdikce (nová pravidla pro VSP),

– funkčnější přeshraniční procedury,

– nová veřejnosti dostupná jurisdikční databáze.

Regulace VSP

VSP

Jen základní pravidla mimo AVMS

Zavedení regulace VSP prostřednictvím systému koregulace pro:

– reklamu,

– obsah podněcující k nenávisti,

– obsah ohrožující mladistvé,

– jiný protiprávní obsah (např. terorismus).

Kvóta pro evropskou tvorbu

VOD

Všeobecná povinnost podporovat evropskou tvorbu, ale bez stanovených minimálních pravidel

Povinná 30% kvóta pro evropskou tvorbu

Prominentní umístění evropských děl

VOD

Prominentní umístění evropských děl

Finanční příspěvky pro národní podpůrné fondy 

TV, VOD

Možnost stanovení finančních příspěvků na národní úrovni

Možnost stanovení finančních příspěvků od zahraničních společností cílených na domácí publikum

Časové omezení reklamy

TV

Limit 20 % podílu reklamy během 1 hodiny (12 min.)

Částečná liberalizace – dva nové širší limity:

– 20% „prime time“ limit od 18:00–24:00,

– 20% denní limit (6:00–18:00).

Ochrana mladistvých

TV, VOD

Odstupňovaná ochrana podle druhu služby

Posílení pravidel:

– jednotná ochrana pro oba typy služeb,

– dodatečná informace (kromě vhodného věku) pro diváky – popis charakteru nebezpečnosti obsahu,

– důraz na mediální gramotnost.

Pravidla multimodality

TV, VOD

Výzva ke zpřístupnění programů (např. titulky pro osoby s poruchou sluchu).

Povinnost progresivního zvyšování zpřístupňování programů

„Hate speech“

TV, VOD, VSP

Základní pravidla pro případy podněcování k nenávisti

Posílení ochrany:

– ochrana dodatečných skupin obyvatel,

– zákaz veřejného podněcování k teroristickým činům,

– zavedení pravidel pro VSP.

Regulační orgány

Jen všeobecná zmínka o nezávislosti regulačních orgánů

Posílení jejich postavení v EU:

– zavedení pravidel pro jejich nezávislost,

– formální vytvoření ERGA – poradního orgánu Evropské komise složeného z regulátorů*,

– nová pravidla pro jejich efektivní mezinárodní spolupráci.

* ERGA je platformou pro vzájemnou spolupráci evropských regulátorů médií

Výčet se týká televizních vysílatelů (TV), služeb na vyžádání (VOD) a platforem pro sdílení videí (VSP).

 
Našli jste v článku chybu?
  • Aktualita je stará, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).