Hlavní navigace

AžDSL od Telefóniky přichází o rychlejší upstream

7. 6. 2010
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Telefónica O2 Czech Republic přestala nabízet službu O2 Internet Pro, kombinující rychlost stahování „až 16 Mbit/s“ s rychlostí až 768 kbit/s v opačném směru (na upstreamu). V nabídce zůstává již jen kombinace s 512 kbit/s na upstreamu. Na velkoobchodní úrovni zlevní všechny varianty „oblečeného“ ADSL, shodně o 59 Kč. T-Mobile už nabízí ADSL i v provedení Business.

Nové ceníky, které Telefónica O2 Czech Republic  vydala s platností k 1.6.2010, přináší několik změn. Asi nejvýznamnější z nich je ta, která změnila dosavadní službu O2 Internet Pro z „nabízené“ na „již nenabízenou“. Což se ihned promítlo i do popisu této služby přímo na webu TO2 CR:

popis služby O2 Internet Pro

Připomeňme si, že Telefónica dosud nabízela na maloobchodním trhu čtyři varianty svého ADSL, všechny s agregací 1:50:

Název služby Rychlost na downstreamu Rychlost na upstreamu Ceníková cena (včetně DPH)
O2 Internet Start 2048 kbit/s 256 kbit/s 600 Kč měsíčně
O2 Internet 8196 kbit/s 512 kbit/s 750 Kč měsíčně
O2 Internet Plus 16384 kbit/s 512 kbit/s 908 Kč měsíčně
O2 Internet Pro 16384 kbit/s 768 kbit/s 1059 Kč měsíčně

Poslední z nich, služba „Pro“, tedy k 1.6.2010 vypadla z nabídky. Což v praxi znamená, že noví zákazníci si ji už pořídit nemohou – ale ti stávající, kteří si ji nechali zřídit již někdy dříve, ji mohou využívat i nadále.

Telefónica tento svůj krok sama nijak neoznamovala ani nezdůvodňovala, a tak o důvodech lze jen spekulovat.  Mohou být čistě „byznysové“ a vycházet z toho, že o tuto službu je mezi zákazníky jen minimální zájem. Což je asi možné, ale ani to ještě nemusí nutně být důvodem pro vyřazení z nabídky. Dovedu si ale představit i nemalou skupinu zákazníků, pro které je vyšší rychlost na upstreamu naopak velmi podstatná.

Stejně tak ale mohou být důvody spíše technické a vyplývat ze samotné podstaty AžDSL:  Telefónica může mít problémy s dodržením rychlejšího upstreamu. Připomeňme si v této souvislosti, že slůvko „až“ v dnešních nabídkách ADSL hraje opravdu významnou roli: Telefónica se snaží nastavit zákazníkovi co možná nejvyšší rychlost, která nepřekročí jím objednanou „marketingovou rychlost“, tj. 2, 8 či 16 Mbit/s. Dnes, se zvyšující se penetrací ADSL, je ale čím dál tím těžší najít takovou místní smyčku, která by „snesla vyšší zatížení“ (umožnila nastavení vyššího rychlejšího profilu).

Takže třeba zákazník, jehož místní smyčka umožňuje dosahovat  pouze 10 Mbit/s (například), formálně dostává službu s rychlostí 16 Mbit/s, a podle toho za ni také platí. A platí vlastně stejně jako zákazník, jehož místní smyčka umožňuje dosahovat 12 Mbit/s, 14 Mbit/s či plných 16 Mbit/s.

Jde tedy o poměrně široké rozmezí rychlostí, alespoň pokud jde o směr k uživateli, alias downstream: všechno „od 2 do 8 Mbit/s“ je zpoplatněno jako 8 Mbit/s, a všechno „nad 8 Mbit/s“ je zpoplatněno jako 16 Mbit/s. Jenže pro rychlosti v opačném směru už je rozpětí podstatně užší: pro službu O2 Internet Pro musí být rychlost na upstreamu ostře vyšší než 512 kbit/s (do maxima 768 kbit/s). A jakmile není, zákazník nejspíše začne hned protestovat, že platí vyšší cenu, ačkoli dostává službu s nižší cenou (buďto jako O2 Internet, nebo O2 Internet Plus).

Přitom cenový rozdíl mezi službami Plus a Pro, které obě nabízí „až“ 16 Mbit/s na downstreamu, ale liší se právě rychlostí upstreamu, není zanedbatelný: 1059 – 908 dává 151 Kč každý měsíc.

Z tohoto pohledu tedy vyřazení služby Pro z nabídky má určitou logiku. Ta se ale bude špatně vysvětlovat těm zákazníkům, pro které je co nejrychlejší upload důležitý. A kteří by si třeba i rádi připlatili za rychlejší upstream. Jenže v rámci ADSL nemohou, a museli by přejít na nějaké jiné připojení (na jiné technologii).

Mimochodem, podle zcela neoficiálních odhadů má UPC se svými high-end nabídkami kabelového Internetu největší úspěch právě mezi lidmi, kteří až tolik nepotřebují 50 či 100 Mbit/s na downstreamu, ale jde jim o co nejrychlejší upstream.

Co je nového na velkoobchodní úrovni?

Zajímavou změnu přináší i nová podoba velkoobchodní nabídky ADSL, kterou Telefónica zveřejnila před několika dny, a která nabývá účinnosti k 1.7.2010. Pod­statou změn je zlevnění všech variant „oblečeného“ ADSL (tedy s povinným souběhem s hlasovými službami), shodně o 59 Kč.

V této souvislosti si dovolím připomenout, že podobnou změnu – ale zase jen u  „nahého“ ADSL – jsem zde na Lupě popisoval v polovině března, s tím, že šlo o změny platné k 1.4.2010. A šlo o ještě radikálnější zlevnění než nyní, o 107 Kč . Vše bez DPH (když jde o velkoobchodní služby).

Svůj tehdejší článek jsem  nazval „Nahé ADSL může zlevnit“, v očekávání, že změna na velkoobchodní úrovni se promítne i do změny cen na maloobchodní úrovni. To se ale nestalo, resp. nezaznamenal jsem nějaké zlevnění ani na straně „přeprodávajících“ operátorů, ani u samotné Telefóniky, v rámci nějakého synergického efektu.

Proto dnes budu raději opatrnější a nebudu nic naznačovat. Třeba to bude o to příjemnější překvapení, pokud ceny maloobchodního ADSL zlevní.

Ono je ale otázkou, zda dnes – a hlavně u Telefóniky O2 Czech Republic – má ještě smysl se bavit o řádných ceníkových cenách a o jejich snižování. Mám tím na mysli skutečnost, že koncové ceny tohoto poskytovatele jsou stále častěji dány spíše „výjimkami“ z řádných ceníků, v podobě nejrůznějších akčních nabídek. Ty jsou dnes prakticky souvislé, a jakmile jedna „báječná“ akční nabídka končí, navazuje na ni nová a „ještě báječnější“ akční nabídka.

Připomeňme si předchozí akce, které nabízely „8megabitové“ ADSL (službu O2 Internet), se standardní ceníkovou cenou 750 Kč vč. DPH, za 600 Kč, nebo i 500 Kč měsíčně – po celý první rok využívání služby, a bez závazku (obvykle na 2 roky).  Nově je trumfnula nabídka za 400 Kč (zatím do 15.6.2010), která se od těch předchozích liší ještě v jedné podstatné věci: zatímco ty předchozí se týkaly jen 8megabitového ADSL, nynější 400 Kč platí i pro 16 megabitové ADSL. Přesněji: týká se jak služby O2 Internet (tj. až 8 megabitů za sekundu), tak i služby O2 Internet Plus (až  16 megabitů z sekundu), tj. obou služeb s upstreamem 512 kbit/s. Vzhledem k vyřazení z nabídky se tato akční nabídka netýká služby O2 Internet Pro (až 16 Mbit/s na downstreamu, s upstreamem 768 kbit/s).

Absolutní AžDSL?

Služby O2 Internet Plus, s řádnou ceníkovou cenou ve výši 908 Kč měsíčně, se ale tato nejnovější akční nabídka skutečně týká, a „akční skok“ na 400 Kč je u ní docela významný. A možná naznačuje ještě jednu věc: jako by už rychlost přestala hrát roli. Pokud si totiž nejnovější akční nabídku přeložíme z marketingové do běžné řeči, pak vlastně říká: něco nám plaťte (zde: 400 Kč měsíčně), a my vám dáme tak rychlé ADSL připojení, jaké vaše pevná linka (místní smyčka) zvládne.

Není to předzvěstí jakéhosi „absolutního AžDSL“? Tedy jediné „stabilní“ (nikoli akční) nabídky, která za jednu cenu nabídne takovou maximální rychlost, jaká je na dané místní smyčce možná?

Pak by ale bylo ještě otázkou, co se stane s nejnižší nabídkou: službou O2 Internet Start, s rychlostí 2048/256 kbit/s a řádnou cenou  600 Kč měsíčně.

Maloobchod vs. velkoobchod

Pro úplnost si ještě dodejme, že po popisovaných změnách se nijak nesníží rozdíly mezi velkoobchodní a maloobchodní nabídkou ADSL od Telefóniky O2 Czech Republic. Na velkoobchodní úrovni, v rámci služby Carrier Broadband, totiž zůstává 16 megabitové ADSL s rychlejším upstreamem (768 kbit/s), zatímco s pomalejším upstreamem (512 kbit/s) zde vůbec není. Stejně tak nejpomalejší variantou na velkoobchodní úrovni je 3 megabitové ADSL (až 3072/256 kbit/s), zatímco na maloobchodní úrovni je na nejnižší příčce nabídky 2 megabitové ADSL (až 2048/256 kbit/s).

Jak se ale zdá, konkurenti Telefóniky na poli maloobchodního ADSL – což je dnes hlavně T-Mobile – nejsou velkoobchodními nabídkami až tak moc svazováni. Což je dáno tím, že oni nejsou omezeni jen na předprodej velkoobchodního ADSL, které již je „nějak předdefinované“ co do svých vlastností, ale mohou využívat i platformu LLU (zpřístupněných místních smyček), kde mají jak více „podnikatelského prostoru“, tak i „technického prostoru“ k různému dimenzování svých služeb. Navíc kromě velkoobchodní služby Carrier Broadband mohou využívat i službu Carrier IP Stream, kde mají také více možností, jak svou vlastní službu dimenzovat.

A tak třeba právě T-Mobile, který stojí za nedávným obratem trendu (novým růstem přeprodejů), již mohl přijít v polovině dubna na trh i s „byznysovou“ variantou svých ADSL přípojek.  Jeho nový ADSL Business je dostupný jak ve verzi Standard (s rychlostí downstreamu až 8 Mbit/s), tak i ve verzi Premium (až 16 Mbit/s), a to jak v „nahé“, tak i v „oblečené“ podobě (tj. s hlasovými službami nebo bez nich). Hlavních odlišností celé Business varianty (od „rezidenční“ varianty Internet ADSL) je úroveň agregace: 1:8, místo „rezidenčních“ 1:50. V důsledku toho je pochopitelně odlišná i cena: například nejvyšší verze (až 16 Mbit/s) v provedení nahého ADSL přijde na 849 Kč s agregací 1:50, a na 2038,80 Kč s agregací 1:8 (vše včetně DPH).

Změny i u mobilního Internetu

Vraťme se ale zpět k samotné Telefónice O2 CR: ta v nedávných dnech ohlásila změny i u svého portfolia mobilního Internetu. A to docela s předstihem, protože většina avizovaných změn má nastat až k 1. srpnu 2010.  Pokud mi ale neuniklo něco podstatného, půjde spíše jen o přejmenování současných tarifů, podle následující tabulky.

Dosavadní služba Nová služba Cena vč. DPH Objem v rámci FUP Cena v souběhu s O2 TV a O2 Internet
 — O2 Mobilní Internet Start 300 Kč 500 MB 200 Kč
O2 Mobilní Internet Standard O2 Mobilní Internet Standard 500 Kč 2 GB 300 Kč
O2 Mobilní Internet O2 Mobilní Internet Pro 750 Kč 10 GB 550 Kč
O2 Mobilní Internet Plus O2 Mobilní Internet Neomezený 1000 Kč bez limitu 800 Kč

Jedinou skutečnou změnou by tak mělo být zavedení zcela nového tarifu O2 Mobilní Internet Start jako „low endové“ varianty: za 300 Kč získá zákazník možnost přenést data v objemu 500 MB (za měsíc). Tento nový tarif by navíc měl být dostupný již v předstihu před přejmenováním ostatních, a to již od zítřka, 8.6.2010.

U tohoto nového tarifu se ihned nabízí srovnání s nedávno představeným „předplaceným Internetem“ na 24 hodinové časové úseky. I zde je totiž v rámci FU alokováno stejných 500 MB – ale nikoli na celý měsíc (jako u tarifu O2 Mobilní Internet Start), ale na 24 hodin. Přesněji: na 24hodinový časový úsek, který se vůbec nemusí krýt s kalendářním dnem.

Zajímavé je také cenové srovnání: zatímco 500 MB na 24 hodin přijde na 50 Kč (či ještě méně, podle balíčku), 500 MB na 1 měsíc přijde na 300 Kč. Podle mého názoru to ale spíše odráží rozdílné očekávání operátora ohledně toho, jaká bude skutečná konzumace, resp. jak moc zákazníci oněch 500 MB vyčerpají: u tarifu na měsíc nejspíše hodně, u tarifu na 24 hodin asi spíše méně.

KL24

A proč vlastně Telefónica takto mění názvy svých tarifů, ohlašuje to s velkým předstihem, ale ceny a objemové limity nechává beze změny? Napadá mne, zda s přejmenováním nebudou změněna i pravidla FUP. A to ne pokud jde o objemové limity (které se nemění), ale třeba pokud jde o definici provozu (ony šedé, hnědé či černé zóny). A pak také co do rychlosti, na které připojení spadne, jakmile je objemový limit vyčerpán.

Právě zde je přitom možné najít určitou indicii: dosavadní tarify mobilního Internetu „padají“ na 32 kbit/s, zatímco tarify Internetu do mobilu na 16 kbit/s. No a nový O2 Internet Start, který je prezentován jako tarif mobilního Internetu (nikoli Internetu do mobilu), po vyčerpání svého objemového limitu nezpomaluje na 32 kbit/s, ale rovnou na 16 kbit/s.

Když rychlost mobilního připojení díky FUP klesne na max. 32 kbit/s, dá se podle vás ještě využívat?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).