Hlavní navigace

Česká televize píše ČTÚ: váš návrh strategie správy spektra je řízenou likvidací DVB-T

21. 2. 2014
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Co se Kavčím horám nelíbí, že se rozhodly zabetonovat v současné pozici až do roku 2025? Přijdou o možnost vysílat Déčko a Art v DVB-T?

„Zavazujeme se k něčemu, co ještě nebylo rozhodnuto“

Za řízenou likvidaci terestrické televizní platformy v České republice označila Česká televize návrh Strategie správy spektra, který loni v prosinci představil Český telekomunikační úřad (ČTÚ) a v němž se dopředu počítá s uplatněním tzv. druhé digitální dividendy, tedy opuštěním vysílacích kanálů 49 až 60 ve prospěch mobilních operátorů. „Za velmi znepokojující považujeme skutečnost, že strategie je sice předkládána k veřejné diskusi, ale ČTÚ už podle ní postupuje při přípravě konference WRC15. A to přesto, že diskuse o budoucnosti rádiového spektra v pásmu UHF není ukončena ani v rámci Evropské unie,“ napsal koncem ledna v dopise předsedovi Rady ČTÚ Jaroslavu Novákovi generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Druhá digitální dividenda totiž zatím nebyla přijata mezinárodní vysílací unií ITU jako závazný dokument, diskutovat se o ní má teprve na zmíněné světové radiokomunikační konferenci WRC15 v příštím roce. Česká republika však v zastoupení ČTÚ už dopředu v dotazníku ITU deklarovala, že pro pozemní digitální televizní vysílání počítá pouze s kanály 21 až 48 a nikoli 21 až 60, které jsou využívány nyní. Opuštění kanálů 49 až 60 by znamenalo významnou degradaci nynějších celoplošných sítí DVB-T, prakticky by vedlo k likvidaci celoplošného multiplexu 3 a částečně zasáhlo i veřejnoprávní multiplex České televize. ČTÚ nemá k dispozici dostatek náhradních kmitočtů, aby uvolněné kanály plnohodnotně nahradil.


Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Petr Dvořák má problém: druhá digitální dividenda by odřízla mnoho diváků od nových programů České televize, dětského Déčka a uměleckého Artu

Petr Dvořák: Je to v rozporu s Digitálním Českem 2.0

„Česká televize konstatuje, že předložená strategie je strategií řízené likvidace platformy zemského digitálního televizního vysílání a pro Českou televizi je neakceptovatelná. Česká televize zastává stanovisko, že k výrazným změnám stávajícího využití pásma UHF pro zemské televizní vysílání nemůže reálně dojít před rokem 2025,“ píše ředitel ČT Petr Dvořák. Právě do tohoto roku má ČT přiděleny kmitočty pro svůj veřejnoprávní multiplex. Dopředu však deklaruje, že chce mít jistotu pozemního vysílání i po tomto datu. „Předpokladem jakýchkoli změn je vytvoření odpovídajících podmínek zajišťujících rozvoj televizního vysílání jako základní služby pro všechny vrstvy obyvatelstva,“ dodává šéf veřejnoprávní televize.

Zatímco všechny středoevropské a západoevropské státy deklarují zájem nadále vysílat v pásmu 320 MHz (kanály 21 až 60) a využívat šest a více televizních multiplexů, pouze Česká republika se podle ČTÚ spokojí s pásmem 224 MHz a kanály 21 až 48. „Je třeba zdůraznit, že Česká republika na mezinárodním poli zastává stanovisko, které podle nám dostupných informací nebylo na domácí půdě ještě projednáno a schváleno. Jediným schváleným dokumentem je v současné době dokument Digitální Česko 2.0 schválený vládou ČR v březnu 2013, který však tento přístup neobsahuje a naopak význam zemského digitálního televizního vysílání zdůrazňuje,“ konstatuje Petr Dvořák v dopise šéfovi ČTÚ.


Foto: ČTÚ

Předseda Rady ČTÚ Jaroslav Novák slyší spíše na potřeby mobilních operátorů než televizí

I Rakousko si chce ponechat větší spektrum pro DVB-T

Ředitel ČT přitom upozorňuje, že větší část spektra pro zemské digitální televizní vysílání si chce ponechat i Rakousko, v němž příjem DVB-T na hlavním televizoru přiznává pouze pět procent domácností, zatímco v České republice to je téměř 50 procent. Omezování vysílacího spektra mu přijde nešťastné i z toho důvodu, že teprve v roce 2011 byl dokončen přechod z analogového na digitální televizní vysílání a v roce 2013 se díky rozvoji konkurence mezi operátory sítí zvýšila nabídka volně šířených televizních stanic, která by nyní měla být násilně zredukována. „Hovořit v této situaci o omezení terestrické platformy je vůči divákům, kteří teprve nyní mohou plně využívat svou investici (do digitálních přijímačů, pozn. red.), vysoce nekorektní,“ píše šéf Kavčích hor.

Pro ČT by bylo brzké uplatnění druhé digitální dividendy nepříjemné zejména kvůli novým dvěma programům ČT :DČT art. Ty vysílají v multiplexech, jež by byly opuštěním kanálů 49 až 60 výrazně postiženy. Jde o Regionální síť 7, která už tak má kmitočtové příděly platné jen do roku 2017 (digitální dividenda 2 by měla být uplatňována po tomto roce), a celoplošný multiplex 3. „Struktura šesti programů je považována za optimální a je nutné, aby jejich distribuce byla zajištěna ve vysoké obrazové kvalitě i v terestrickém vysílání,“ žádá Dvořák. „ČT nepodceňuje význam rozvoje vysokorychlostního internetu. Je ostatně leaderem v rozvoji HbbTV aplikací. Zároveň ale nepovažuje za možné realizovat tento rozvoj za cenu postupné likvidace základní informační, vzdělávací i zábavné veřejné služby realizované postřednictvím terestrického vysílání.“

cif-tip-téma-foto


Foto: Ondřej Hošt, DigiZone.cz

Před likvidací terestrické vysílací platformy varoval už loni na podzim vedoucí projektové kanceláře ČT Pavel Hanuš, jeden z architektů české televizní digitalizace

Řešením je podle ČT přechod na DVB-T2

A jaký postup tedy navrhuje sama ČT? Petr Dvořák požaduje urychlené zpracování strategie rozvoje terestrického rozhlasového a televizního vysílání v České republice a studii proveditelnosti přechodu na standard DVB-T2. „Přechod na standard DVB-T2 je nutnou podmínkou k tomu, aby se dalo o uvolňování kmitočtů v pásmu 700 MHz po roce 2015 vůbec uvažovat. Pokud nebude tento přechod realizován, je uvolňování pásma 700 MHz zcela vyloučeno,“ varuje Dvořák. Na mezinárodním poli by pak podle něj měla Česká republika vystupovat tak, že uvolnění pásma 700 MHz není možné dříve než v roce 2025. Podobně se pro DigiZone.cz vyjadřovali už loni na podzim technický ředitel ČT Ivo Ferkl a vedoucí projektové kanceláře Pavel Hanuš.

„Musím přiznat, že nás trochu straší, s jakým klidem se hovoří o digitální dividendě 2 a přitom na to televizní terestrické vysílání skutečně není připraveno. Můj osobní názor je ten, že co chybí a co se musí dohodnout se všemi relevantními subjekty, je udržitelná strategie rozvoje zemského digitálního vysílání v České republice. Koncem digitalizace si všichni odfoukli, že je konec. Ne, to byl začátek. Pokud by někdo snil o digitální dividendě 2 v nějakém krátkém čase, tak se mělo začít již před dvěma lety,“ řekl tehdy Hanuš. „Druhou digitální dividendu jsme schopni vygenerovat, ale pouze v okamžiku, kdy stát přijme strategii, která bude obsahovat závazné termíny a základní realizační postupy,“ dodal.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.