Hlavní navigace

Co říkají hlavní hráči českého televizního trhu na odsun startu DVB-T2 za rok 2021?

5. 8. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Vyjádření operátorů celoplošných i regionálních sítí DVB-T a provozovatelů televizního vysílání k představám ministerstva průmyslu a obchodu o načasování přechodu na DVB-T2

Až po roce 2021 by se podle ministerstva průmyslu a obchodu mělo v České republice začít s přechodem na novější typ zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T2. Ministerstvo to uvedlo v odpovědi na otázky pracovní skupiny v rámci Radio Spectrum Policy Group (RSPG), což je poradní orgán Evropské komise. Právě v roce 2021, resp. 2022, končí kmitočtové příděly pro stávající celoplošné multiplexy DVB-T. Doposud se ale předpokládalo, že DVB-T2 odstartuje výrazně dříve a po několik let budou oba standardy fungovat vedle sebe. S tím počítá i ministerstvo průmyslu a obchodu, ale samotný začátek procesu datuje právě za rok 2021. Co na to říkají zástupci relevantních subjektů na trhu?

Marcel Procházka

ředitel pro regulace a strategii Českých Radiokomunikací

České Radiokomunikace (ČRa) souhlasí s vyjádřením ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) o důležitosti terestrického vysílání, které využívá nadpoloviční většina českých domácností.

ČRa, stejně jako MPO, preferuje řízený přechod ze stávajícího standardu DVB-T na DVB-T2, tak aby občané měli několik let volbu mezi stávající a novou technologií a nemuseli v krátkodobém horizontu po dokončeném přechodu z analogového vysílání investovat do nových přijímacích technologií pro zachování bezplatného televizního příjmu.

ČRa vítají stanovisko MPO ohledně důležitosti přípravy plánu migrace na DVB-T2, který by měl zajistit hladký přechod na tento nástupnický standard. Pro úspěšnou migraci, bez překotných změn a minimálním negativním dopadem na diváky, je nutná koordinace celého procesu ze strany příslušného státního orgánu, kterým je v tomto případě MPO. ČRa souhlasí s tím, že MPO by mělo být tím úřadem, který ve spolupráci s dotčenými subjekty bude migraci na DVB-T2 plánovat a koordinovat. ČRa jsou připraveny aktivně se podílet na přípravě a realizaci migračních plánů a využít dlouhodobé znalosti a zkušenosti z obdobných projektů v ČR a zahraničí.

ČRa souhlasí s názorem MPO, že stávající DVB-T sítě by neměly být vypnuty před rokem 2021. ČRa dlouhodobě prosazují včasné zahájení provozu nových DVB-T2 sítí, optimálně v roce 2015, které by tak umožnily střednědobý souběh provozu stávajících a nových sítí a zajistily tak hladkou migraci diváků na DVB-T2 prostřednictvím přirozené obměny TV přijímačů a set-top-boxů.

ČRa dlouhodobě prosazují včasné nasazení nástupnického standardu DVB-T2, který prostřednictvím vyšší kapacity sítí a nových kompresních kodeků dovolí vysílat v HD případně UHD rozlišení, umožní propojit TV s internetem, zajistí mobilní příjem a optimalizuje potřebné frekvenční spektrum. ČRa jsou připraveny aktivně se podílet na rozvoji terestrického vysílání prostřednictvím migrace na DVB-T2 a využít své rozsáhlé zkušenosti a finanční stabilitu, které jsou pro tak náročný proces zásadní.

Martin Roztočil

manažer Digital Broadcasting (multiplex 4) a Progress Digital (Regionální síť 7)

Reakce Ministerstva průmyslu a obchodu na dotazy pracovní skupiny v rámci Radio Spectrum Policy Group (RSPG) je obecně v souladu s našimi současnými názory na budoucnost zemského televizního vysílání v České republice, které jsme dosud prezentovali v rámci pracovní skupiny ČTÚ. Jsme připraveni spolupracovat jak s MPO, tak ČTÚ na přípravě dalšího postupu, ve kterém veškeré změny spojené s přechodem na digitální standard DVB-T2 budou podporovat další rozvoj DTT u nás…

Petr Formánek

jednatel Prague Digital TV (pražská Regionální síť 4)

Zveřejněné stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu deklaruje rozumný přístup státu k pozemnímu digitálnímu televiznímu vysílání v České republice. Shodné názory zazněly před nedávnem na konferenci Milníky digitální televize 2014, k nimž se připojila i naše společnost. Standard DVB-T je výrazně penetrován v domácnostech a není rozhodně nijak zastaralý, aby musel po cca pěti letech provozu být postupně nahrazován novým standardem. Technický i legislativní rámec standardu DVB-T umožňuje operátorům i provozovatelům nabídnout divákům jak kvalitu, tak i kvantitu vysílaných programů.

Ivo Brabec

provozovatel Regionálních sítí 1 a 3

Přiznám se, že jsem s touto variantou počítal. Stejně jak se oddalovala digitalizace, tak se dalo počítat s tím, že nebudeme připraveni na přechod DVB-T2 v tomto termínu. Já sám jsem si kupoval nový televizor na začátku tohoto roku a při výběru jsem dal přednost dvojitému tuneru (DVB-T a DVB-S) před dvojkou. Nebezpečí pro ukončení činnosti regionální sítě vidím jinde než v přechodu na DVB-T2. Jsou to velcí hráči na trhu, jenž nectí pravidel slušného podnikání a klientům regionální sítě nabízí pozice v multiplexech za nestandardních podmínek (šest měsíců zdarma nebo pouze za poplatek rovnající se částce ročního poplatku za oprávnění atp.).

KL22 hlasovani

Marek Singer

generální ředitel FTV Prima

S ČTÚ jsme v této věci dlouhodobě v kontaktu a průběžně monitorujeme situaci. Co se týče samotného přechodu, v tuto chvíli nepreferujeme žádný konkrétní termín. Zahájení  vysílání ve standardu DVB-T2 bychom však rozhodně uvítali dříve než v roce 2021.

Josef Uher

technický ředitel skupiny Nova

Souhlasíme, že přechod na DVB-T2 by měl být dobrovolný, aby nezatěžoval naše diváky. Přechod po roce 2021 považujeme za smysluplný, protože odráží reálnou připravenost českých domácností.

Autor článku

Autor je šéfredaktorem serveru o digitálním vysílání DigiZone.cz a redaktorem týdeníku Reflex.