Hlavní navigace

ČOI uložila provozovatelům e-shopů pokuty ve výši 1,25 milionu korun

Martin Vyleťal

Česká obchodní inspekce (ČOI) ve třetím čtvrtletí provedla kontrolu 259 internetových obchodů. Zákonem stanovené povinnosti přitom porušilo 202 z nich. ČOI inspekce v daném období uložila celkem 174 pokut ve výši 1,25 milionů korun. Nejvyšší pravomocně uložená pokuta dosáhla částky 50 tisíc korun. Další se pohybovaly v řádech desítek tisíc korun.Za méně závažná porušení povinností při internetovém prodeji byly uloženy pokuty nepřesahující výši několik tisíc korun.

Doba čtení: 1 minuta

Sdílet

Česká obchodní inspekce (ČOI) ve třetím čtvrtletí provedla kontrolu 259 internetových obchodů. Zákonem stanovené povinnosti přitom porušilo 202 z nich. ČOI inspekce v daném období uložila celkem 174 pokut ve výši 1,25 milionů korun. Nejvyšší pravomocně uložená pokuta dosáhla částky 50 tisíc korun. Další se pohybovaly v řádech desítek tisíc korun.Za méně závažná porušení povinností při internetovém prodeji byly uloženy pokuty nepřesahující výši několik tisíc korun.

Inspektoři se při kontrolách e-shopů zaměřili především na plnění povinností vyplývajících prodávajícím ze zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem dozorové činnosti ČOI.

Mezi nejčastější zjištěné prohřešky patřilo používání nekalých obchodních praktik. Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících.

WT100 tip mezinárodní

Druhým nejvíce porušovaným ustanovením zákona o ochraně spotřebitele byla povinnost prodávajícího řádně informovat spotřebitele o podmínkách uplatnění reklamace,včetně podmínek pro uplatnění práv při rozporu věci s kupní smlouvou.

Zdroj: tisková zpráva