Hlavní navigace

Vlákno názorů k článku Datové schránky: je možnost odesílat zprávy generální plnou mocí i pro pověřené osoby? od Olda - Z právnického hlediska: Ne, zaškrnutí políčka "posílat zprávy"...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 10. 2. 2017 23:11

  Olda (neregistrovaný) 94.230.150.---

  Z právnického hlediska: Ne, zaškrnutí políčka "posílat zprávy" při volbě oprávnění pověřené osoby není generální plnou mocí. K čemu zaškrtnutím políčka onu pověřenou osobu zmocňuji, resp. jaké oprávnění jí tím uděluji? V plné moci musí být přesně uvedeno, k jakým úkonům (v jakém rozsahu) je udělována. Tady je rozsah určen pouze slovy "posílat zprávy". Zmocnění "posílat zprávy" znamená zkrátka posílat zprávy. Neznamená to "jednat za mě ve všech záležitostech, resp. činit mým jménem veškeré právní úkony". Zmocnění "posílat zprávy" přece neznamená zmocnění "vytvářet i jejich obsah".

  Z praktického hlediska: Patrně ano. Obyčejný úředník prostě nemá šanci v případě datové zprávy bez příslušného elektronického podpisu rozlišit, zda bylo ono vzdání se odvolání učiněno osobou oprávněnou, nebo osobou pověřenou, která ale byla pověřena pouze k jeho odeslání, nikoli i vytvoření.

 • 11. 2. 2017 23:56

  Finist (neregistrovaný) 185.51.248.---

  Obyčejný úředník by mohl mít šanci, kdyby údaj o identitě konkrétní odesílající osoby byl automaticky ze strany MV ČR vkládán do každé zprávy ISDS a on to u každého podání ve spise viděl (bavíme se pořád pouze o úkonech vůči OVM!). To je ta náhrada podpisu (fikce vlastnoručního nebo elektronického podpisu) této osoby. Pak by úředník věděl, že právě tato osoba musí být pověřena k tomu úkonu (podání), které zrovna za držitele DS činí - musela by ho přiložit jako další elektronický "papír" - obvykle se to dělá jako výstup autorizované konverze do elektronické podoby.
  Bohužel, MV ČR, jak píše pan Peterka, toto u všech zpráv ISDS automaticky nedělalo a nedělá a teď se jistě diví, co z toho NS vymyslel.

 • 12. 2. 2017 9:47

  Filip Jirsák

  Nestačilo by, že by ISDS tu informaci o uživateli vkládal automaticky, také by to muselo mít nějakou oporu v zákoně. Úředník nemůže spoléhat na to, že ISDS o své vůli přidává do zpráv nějaký údaj, který nikdo negarantuje a nemá žádný právní význam. Navíc k ISDS se lze přihlásit i systémovým certifikátem nebo jako spisová služba, a v takovém případě se přihlašujete přímo k datové schránce, není tam žádný uživatel. Pokud má nějaká organizace implementován systém na oběh a schvalování dokumentů, jak si to představuje NS, používá právě tohle přímé přihlašování bez uživatelských účtů.

 • 12. 2. 2017 10:17

  Finist (neregistrovaný) 185.51.248.---

  Podle mě to má oporu právě v tom § 18 odst. 2 a v důvodové zprávě, je to nutné pro fikci podpisu konkrétní přihlášené (oprávněné nebo pověřené) osoby, jako když se místo fikce skutečně podepíše. Koneckonců to MV ČR už dnes částečně dělá a tu identitu tam dává, byť jen v rovině oprávněná/pově­řená/admin/apli­kace. Stejně jako řada jiných věcí to je dáno provozním řádem ISDS.
  Pokud jde o tu spisovou službu, u té fikci nedovozuje ani NS, v § 18 odst. 2 se o aplikaci nic nepíše, což je logické, když by to měla být ve skutečnosti fikce té přihlášené osoby (ledaže je třeba "podpisu více z uvedených osob" - oprávněných (např. jednatelů), tam je nutné připojit podpis všech. U aplikace je fikce a priori vyloučena (přihlášenou osobu neznáme-není), a podání by proto mělo být elektronicky podepsáno.Tak to koncipovalo MV ČR.

 • 12. 2. 2017 10:30

  Filip Jirsák

  je to nutné pro fikci podpisu konkrétní přihlášené osoby
  Jenže tohle právě v zákoně není. Podle § 18 odst. 1 provádí úkon vůči OVM vlastník datové schránky. Odst. 2 doplňuje to, že pokud jiný zákon vyžaduje podpis, považuje se takové podání datovou schránkou za podepsané. Kdo to „podepsal“ zákon neřeší.

 • 13. 2. 2017 18:24

  Finist (neregistrovaný) 185.51.248.---

  Podle mě řeší, mrkněte znovu na text zákona. Pořád se bavíme o úkonech držitele DS (z jeho DS-§18/1, nikoli z cizí DS), jenom jménem držitele jedná buď on sám (jako oprávněná osoba), tam není problém, nebo někdo jiný (nejčastěji pověřená osoba, u právnických osob i oprávněná osoba - jednatel). Pokud jiný zákon požaduje, aby jménem držitele jednalo více osob (které se najednou přihlásit nemohou), § 18/2 fikci vylučuje a vyžaduje podpis všech takových osob.
  Z důvodové zprávy:
  "Ke zprávám nebude nutné připojit zaručený elektronický podpis (přihlášení do informačního systému datových schránek jej v případě provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci nahrazuje)".
  To přeci jasně směřuje na konkrétní přihlášenou osobu (a její údaje místo jejího podpisu) a MV to tak chtělo - jako náhradu vlastnoručního nebo elektronického podpisu přihlášené osoby. Nebo ne??
  Dále z DZ:
  "Stanoví se, že úkon učiněný prostřednictvím datových schránek osobou v tomto ustanovení uvedenou má stejné účinky jako podepsaný písemný úkon. S ohledem na skutečnost, že některé právní (případně interní) předpisy vyžadují společný podpis více
  osob, se v takovém případě úkonu učiněnému prostřednictvím datových schránek účinky podepsaného dokumentu nepřiznávají a je třeba použít zaručený elektronický podpis.“

 • 13. 2. 2017 21:47

  Filip Jirsák

  Tam se ale nepíše nic o tom, že by to někdo podepsal, že by to byl něčí podpis nebo cokoli o přihlášené osobě. Je tam fikce podpisu, tzn. na dokument se hledí, jako by byl podepsaný, ale nikde se neřeší kým a jak by byl podepsaný. Ostatně přihlašovat do ISDS se nemusí jen člověk, může se přihlásit i systém, a ten rozhodně nemůže nic podepsat.

  Dalo by se argumentovat tím, že pověření v ISDS je jen technická operace a souběžně s tím musí být dotyčný pověřen i právně. Což by mimo jiné znamenalo, že by úřady měly požadovat pověřovací listinu pokaždé, když jí ve stejných případech požadují u listinného podání. A navíc by bylo potřeba, aby předávání informací o tom, kdo učinil který úkon, bylo podchycené v zákoně. Podle mne ale současná úprava určitě neznamená, že přihlášením uživatel svým jménem podepíše dokument, pouze se na nepodepsaný dokument hledí, jako by byl právoplatně podepsán.