Hlavní navigace

Internet 2001: Jaké jsou provize pro providery?

17. 1. 2001
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Od 1. 1. 2001 změnil Český Telecom způsob vyplácení provizí internetovým providerům za provoz generovaný jejich zákazníky v rámci tarifu Internet 2001. Na první pohled jde o výrazné zvýšení procentuálních sazeb, při druhém pohledu to ale již tak optimisticky nevypadá - u větších providerů může jít dokonce o snížení provizí.

Konkrétní podobu zvýhodněného telefonního tarifu Internet 2001 oznámil Český Telecom až v samotném závěru loňského roku. Následná diskuse o jeho nové podobě byla v médiích velmi malá, alespoň ve srovnání s předchozími lety, což lze vysvětlit jednak větší atraktivností jiných témat (o liberalizaci, o propojovacích dohodách apod.), ale také tím, že u tohoto tarifu vlastně nedošlo k vůbec žádné změně – ani ke zlevnění, ani ke zdražení (zapomeneme-li na 17 impulsů zdarma, které se ztratily z měsíčního paušálu).

Nesmíme ale zapomínat na to, že zvýhodněný tarif Internet 2001 se netýká pouze koncových uživatelů, kteří jej využívají pro své připojování k Internetu, ale týká se také internetových providerů, kteří dostávají z jeho výnosů určité provize a z nich pak financují (či spíše „dofinancovávají“) své služby poskytované zákazníkům, včetně Internetu zdarma. No a konstatování, že „u tarifu Internet 2001 nedošlo k žádným změnám oproti tarifu Internet 2000“, platí pouze z pohledu uživatelů. Naproti tomu z pohledu internetových providerů došlo k poměrně významným změnám, které navíc ještě nejsou zcela dokončeny – závisí totiž také na propojovacích dohodách mezi telekomunikačními operátory, které teprve čekají na své uzavření.

Jaký byl stav v loňském roce?

Zrekapitulujme si nejprve, jaké byly provize v prvních třech kvartálech loňského roku: Český Telecom poskytoval providerům provizi ze svých výnosů z tarifu Internet 2000 ve dvou složkách:

  • první složka se týkala pouze provozu v nejvytíženějším přístupovém bodě (typicky pražském) a měla paušální hodnotu 15% výnosů
  • druhá složka se týkala kumulativního (celkového) provozu, tedy i provozu započítávaného do 1. složky a byla odstupňována podle měsíčního objemu minut, viz následující tabulka:
Kumulovaný provoz (v milionech minut) 0–2 2–5 5–10 10–15 15–20 20 a více
Provize II 0% 5% 7% 8% 10% 12%

O významu první složky se v médiích již mnohokráte diskutovalo, vesměs se závěrem, že jde o motivaci pro providery, aby nevyužívali služeb pražského Dattelu (tj. aby nejvytíženější pražský uzel byl u Českého Telecomu a ne u Dattelu).

Od 1. září loňského roku Český Telecom upravil výši provizí poskytovaných providerům, a to následovně:

  • první paušální složka se zvýšila z 15 na 18 procent
  • ve druhé složce došlo jednak k jemnějšímu odstupňování podle celkového objemu provolaných minut a také k nárůstu procentuelních sazeb, viz následující tabulka:
Kumulovaný provoz (v milionech minut) 0–2 2–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45 a více
Provize II 0% 6% 8% 9% 12% 14% 16% 17% 20% 22% 25%

Co se změnilo?

S přechodem do nového milénia došlo k další úpravě procentuálních sazeb a k jejich odstupňování již jen do tří intervalů, které ukazuje následující tabulka:

Měsiční objem provozu (v milionech minut) 0 – 1 1 – 5 5 a více
Provize 0 % 16 % 26 %

Nejvýstižnější je určitě grafické znázornění, které přináší následující obrázek:

Procentuelní sazby provizí (v roce 2000 šlo o 2. složku)

Z tohoto obrázku by se mohlo zdát, že celkové objemy prostředků, které provideři získají od Českého Telecomu, budou v roce 2001 výrazně vyšší, a že nejvýznamnější přírůstek bude u těch providerů, kteří překročí hranici pět milionů minut měsíčně (a okamžitě se dostanou na maximální sazbu provize ve výši 26 procent). Celkově by pak bylo možné hodnotit novou sazbu provizí jako univerzálně výhodnější pro všechny providery. Tento závěr ale nemusí být správný!

Nesmírně důležité je, že současně se změnou provizí v rámci původní druhé složky došlo k úplnému zrušení složky první!!

Výsledný efekt je těžké obecně popsat, protože je závislý na konkrétním rozložení provozu. U providerů s většími objemy provolaných minut, navíc více soustředěnými do Prahy, je docela dobře možné že došlo dokonce k faktickému snížení provizí.

V krajním případě, pokud by nějaký operátor realizoval veškerý svůj provoz v Praze a měl měsíčně více jak 45 milionů minut, dostával by od září loňského roku provizi ve výši 43 procent (jako součet paušálních 18 procent a „objemových“ 25 procent). Nyní by ale klesnul na 26 procent!!

Následující obrázek ukazuje, jak by vypadala procentuelní výše provizí v letech 2000 a 2001 za předpokladu, že by veškerý provoz byl generován v jediném přístupovém bodě (a v roce 2000 by se obě složky provizí mechanicky sčítaly, zatímco v letošním roce již existuje jen druhá složka).

Výše provizí, odpovídající situaci kdy veškerý provoz je realizován v jednom bodě

V praxi takováto situace samozřejmě nenastává, byť s ní Český Telecom nutně musel kalkulovat, když v září minulého roku oznamoval změny a prezentoval vše jako zvýšení provizí na více než dvojnásobek, až na 43 procent, viz zde). Na druhou stranu u větších providerů, s velkými objemy provolaných minut, považuji za docela pravděpodobné, že výsledná výše jejich provizí oproti konci roku 2000 fakticky poklesne, kvůli úplnému zrušení první složky provizí  – znovu ale opakuji, že bez znalosti konkrétních dat o jejich provozu je to jen můj osobní odhad.

MM socky3

Co ještě není známo

Zrušení první složky provizí podle mého názoru souvisí s liberalizací telekomunikačního trhu a s tím, že na otevřeném trhu musí boj o provoz generovaný providery probíhat jinak než na trhu neliberalizovaném.

Situace, kdy se volající bude nacházet v jedné síti, ale jeho provider v síti jiné (v síti jiného telekomunikačního operátora), musí být řešena v rámci propojovacích dohod mezi příslušnými telekomunikačními operátory. Vzhledem k tomu, že tyto propojovací dohody ještě nejsou uzavřeny, jde stále ještě o chybějící kamének do celkové mozaiky o zvýhodněných tarifech pro připojování k Internetu. Tarif Internet 2001, tak jak jsme si jej doposud popisovali, se z pohledu uživatelů týká jen účastníků používajících síť Českého Telecomu, a z pohledu provizí jde zřejmě jen o případ, kdy modemy providerů jsou také připojeny k sítím Českého Telecomu. Na všechno ostatní – na to, co svým zákazníkům nabídnou ve svých sítích jiní telekomunikační operátoři, a jak bude vypadat situace s provizemi při eventuelním volání z jedné sítě do druhé, si budeme muset ještě počkat. Jasněji nebude dříve, než se podaří uzavřít tolik potřebné propojovací dohody.

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.