Hlavní navigace

Krátké vlny: Digitalizací proti korupci, derogace e-Privacy směrnice a návod k mojeID

22. 10. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj
Bývalý šéf Rady ČTÚ shrnuje nejdůležitější události uplynulého týdne/měsíce v digitálním světě.

Výhodou krátkých vln je způsob jejich šíření v atmosféře – díky mnohonásobným odrazům, k nimž dochází na ionizovaných částicích ve vyšších vrstvách (ionosféra), není nutná přímá dohlednost mezi vysílačem a přijímačem, takže jejich vzájemná vzdálenost může dosáhnout i tisíců až desítek tisíc kilometrů. Slabinou jsou naopak nestabilní podmínky šíření. Prostřednictvím krátkých vln se často vysílají zahraniční programy rozhlasových stanic do zemí, kde je omezená svoboda projevu nebo kde je zavedena cenzura.(zdroj: Wikipedia)

Na internetu existuje mnoho webů, které se snaží pravidelně shrnovat nejdůležitější události uplynulého týdne/měsíce v digitálním světě. V tom není tento seriál výjimkou. Nicméně věřím, že si díky svému zaměření a kombinaci zpráv najde své čtenáře. (Text vychází i na blogu sdružení CZ.NIC.)

Z médií se dozvídáme, jak úžasná bude (nebo už je?) nová bankovní identita (BankID), ale zdá se, alespoň podle laického pohledu zvenčí, že BankID má svůj Prima CNN moment – ve chvíli, kdy by ji Češi ocenili nejvíce (omezování úředních hodin, snaha vyhnout se frontám na úřadech), neexistuje a jen slýcháme chvalozpěvy, jak nám bude hezky, až tu bude. Naštěstí tu uživatel má možnost výběru, ačkoliv o tom někteří představitelé státu vůbec nemluví (například projev pana premiéra Babiše na konferenci Digitální Česko), a mohou sáhnout po mojeID. Pokud zatím nemáte nebo nepotřebujete FIDO2 token, můžete snadno využít FIDO2 platformový identifikátor z Windows Hello – návod je přehledný a jednoduchý. #smojeIDtozvladneme


Dne 10. září předložila Evropská komise návrh dočasné derogace směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (stará známá e-Privacy) za účelem boje proti pohlavnímu zneužívání dětí. Směrnice e-Privacy zajišťuje ochranu soukromého života, důvěrnost komunikací a osobních údajů v odvětví elektronických komunikací. Podle Evropské komise neobsahuje tato směrnice výslovný právní základ pro dobrovolné zpracování obsahu nebo provozních údajů za účelem odhalování sexuálního zneužívání dětí online, zatímco některé moderní komunikační služby již používají „specifické technologie“ ke zjišťování sexuálního zneužívání dětí při využívání jejich služeb a reportování k orgánům činným v trestním řízení.

Tato dobrovolná opatření přijatá poskytovateli služeb však podle Evropské komise odporují e-Privacy směrnici. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné konkrétní právní předpisy upravující tuto problematiku, „Komise se domnívá, že je nezbytné přijmout okamžitá opatření“ ve formě nařízení. Žádná veřejná konzultace, žádné posouzení dopadů před vlastní regulací podle Komise z důvodu „časově citlivé povahy problému“ považovány za nutné.

Nicméně dne 30. září Evropská komise na rozdíl od dřívějšího prohlášení zveřejnila veřejnou konzultaci k návrhu prozatímního nařízení. Prozatímní nařízení má být účinné od 21. prosince 2020 do 31. prosince 2025. Do druhého čtvrtletí roku 2021 má Komise navrhnout další legislativní nástroj, který by vyžadoval, aby „příslušní poskytovatelé online služeb odhalili známý materiál o pohlavním zneužívání dětí a uložili jim oznamovací povinnost vůči orgánům veřejné správy“. Aby bylo navrhované nařízení účinné od zamýšleného data v prosinci 2020, musí být předem schváleno Evropským parlamentem a Radou EU.

V České republice je zneužití dítěte k výrobě pornografie pod oznamovací povinností, resp. neoznámení je trestným činem podle § 368 trestního zákoníku.

Ale nemusí se jednat v první řadě „jen“ o úmyslnou trestnou činnost. Kolegové ze sdružení CZ.NIC, kteří mají na starost linku STOPonline.cz, se na internetu často setkávají s fotografiemi, které tam nepatří; pořídí je buď pyšní rodiče, nebo přátelé, a ti je potom bez vědomí a souhlasu osob, kterých se bezprostředně týkají, zveřejní, přičemž si neuvědomí, že právě tyto fotografie mohou být cíleně zneužité. S tím také souvisí hlášení takovéhoto nevhodného obsahu, kterého bylo loni téměř čtyři tisíce. Proto se kolegové ze STOPonline.cz rozhodli spustit kampaň „Dětská nahota na Internet nepatří“, jejímiž cíli jsou především prosazovat respektování soukromí ostatních a dodržování pravidel bezpečného chování na internetu.


Autor: STOPonline.cz

Dne 30. září zveřejnila Evropská komise svou zprávu „2020 Rule of Law Report“ (zprávu o právním státu), která hodnotí situaci nezávislosti soudnictví v celé EU. Zpráva také zdůrazňuje výzvy, kterým soudnictví čelilo během jarní pandemie COVID-19. Například uvádí, že „pandemie COVID-19 dále zdůraznila význam digitalizace soudních systémů“. Zpráva rovněž zdůrazňuje riziko zvýšených obav o právní stát v případě „nadměrného používání zrychlených a mimořádných právních předpisů“.

Pozitivní je, že podle zprávy „reakce na krizi ukázaly celkově silnou odolnost v národních systémech“. Zpráva rovněž zmiňuje existenci kontrol ex post ve vztahu k mimořádným zákonům přijímaných v reakci na boj s pandemií v nouzových stavech. Zpráva má ambici být prvním krokem v plánech Evropské komise „k posílení společného chápání právního státu v EU“ a jako základ pro další interinstitucionální práci s Evropským parlamentem a členskými státy. Analýzu konkrétních členských států EU a jejich soudních systémů naleznete zde. Pokud Vás zajímá pouze Česká republika, klikněte zde.


Tak nám odvolali předsedu Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Teda neodvolali. On rezignoval (k 1. prosinci 2020). Ale kdyby nerezignoval, byl by odvolán. Vláda na posledním zasedání ustanovila výběrovou komisi (v počtu 3 členů) a schválila podmínky výběrového řízení. Povinnými požadavky je státní občanství ČR, vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právního nebo ekonomického zaměření, minimálně 5 let v řídicí funkci v posledních 15 letech – z toho alespoň 1 rok ve 2. stupni řízení, odborná praxe nejméně 5 let v oblasti hospodářské soutěže nebo zadávání veřejných zakázek, znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni, zpracování písemné práce (8 normostran max.) na téma „Koncepce Úřadu pro hospodářskou soutěž v krátkodobém (1 rok) a dlouhodobém horizontu (3 a více let)“, bezúhonnost, pokud jste starší ročník (narozený/ná do 1. prosince 1971), doklad o lustračním osvědčení a… a tady je drobný zakopaný psíček – prověrka na stupeň D (jako důvěrné). Jak trefně poznamenal bývalý první místopředseda Robert Neruda na Twitteru, touto podmínkou je v podstatě vyloučen zástupce ze soukromého sektoru. Očekávaný nástup? 1. prosince 2020. Postup podle hesla, co se na hradě uvaří, to se doma také sní…


Na svém dalším zasedání má vláda přijmout informaci o Projektu digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Odhadované celkové výdaje na realizaci projektu – část zavedení soustavy centrálních informačních systémů digitalizace stavebního řízení a územního plánování – jsou ve výši 1,2197 mld. Kč. Bez posílených lidských zdrojů, bez výdajů na provoz služeb pro předběžná řešení. Tak uvidíme, jak se odhady naplní.

MM AI t


Autor: Ministerstvo pro místní rozvoj

Digitalizace stavebního řízení nejen zabezpečí účinný a efektivní systém, který pro stavební úřady zkoncentruje veškeré úkony, které jsou roztříštěny, zjednoduší získávání podkladů, zavede formuláře atd. atd., ale slovy předkladatele „ve svém důsledku to bude významné protikorupční opatření a omezení netransparentních zásahů do stavebního řízení“. Digitalizací proti korupci. To je jistě skvělé heslo do volební kampaně (nezačala už?), obávám se ale, že takový informační systém, který by zastavil českého korupčníka, ještě nevybudovali. A když se podíváte na rekodifikaci stavebního práva, kterou vláda poslala do Poslanecké sněmovny, tak… no nic, skončeme pozitivně – literární doporučení se tentokrát bude týkat oddychové literatury. Frederick Forsyth, legenda špionážní prózy, se vrátil na český tuzemský trh s knihou Liška. Hodný hacker s brilantním mozkem, který hravě překonává zdánlivě neproniknutelné firewally jako hlavní postava, kolem které se točí akce hodných a zlých agentů. Ano, je to pohádka, ale i dospělí si občas pohádku zaslouží a Frederick Forsyth je zárukou, že se tři hodiny nebudete nudit (ani v karanténě). 

#staytuned

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).