Hlavní navigace

Novinky z  datové kuchyně T-Mobile

27. 1. 2011
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Mobilní telefony
T-Mobile včera představil jeden nový tarif pro mobilní Internet, dvě nová tarifní zvýhodnění a řadu zajímavých provozních údajů. Včetně těch o svém ADSL.

Český T-Mobile včera uspořádal tiskovou konferenci, na které novinářům představil novinky ve své nabídce mobilního Internetu. Při té příležitosti také zveřejnil některé zajímavé provozní údaje o svých datových službách (včetně svého ADSL). A jelikož některé z nich jsou skutečně zajímavé, až přímo převratné, dovolím si začít právě s nimi.

ADSL: s parašutisty přišel velký skok

Asi největší změnu představují údaje, týkající se ADSL: ke konci loňského roku měl T-Mobile zřízeno na 70 000 ADSL přípojek na maloobchodním trhu. V absolutních číslech to stále není nic převratného, neboť jde o méně než desetinu toho, co měla Telefónica již ke konci 3Q 2010 (a své výsledky za 4Q teprve bude zveřejňovat).

Ale když se na vše podíváme z pohledu kvartálních přírůstků, rázem je to o něčem jiném: za samotné čtvrté čtvrtletí T-Mobile hlásí cca 20 000 nových přípojek (a nárůst z celkových 50 000 na 70 000). A to je opravdu hodně, jak ve srovnání s předchozím kvartálem, tak i v očekávaném srovnání s Telefónikou (byť ta své výsledky za 4Q 2010 plánuje zveřejnit až 24.2.2011).

Ukažme si to na následujícím grafu, který jste zde na Lupě mohli již jednou vidět (v rámci hodnocení provozních výsledků za 3Q 2010):

T-Mobile své přírůstky ADSL za 3Q 2010 sice explicitně nevyčíslil, ale lze je „shora“ odhadnout součtem přeprodejů a zpřístupněným místních smyček, které velmi přesně hlásí Telefónica: jestliže ona za 3Q2010 přeprodala cca 3000 nových ADSL přípojek, a k tomu zpřístupnila na 800 nových místních smyček, nemohl T-Mobile zřídit během 3Q 2010 více jak 3800 nových maloobchodních přípojek. Spíše méně, protože ani on nemá monopol na „alternativní“ ADSL (ve smyslu: ne od Telefóniky). Nyní ale hlásí 20 000 nových přípojek, jen za poslední čtvrtletí loňského roku.

Důvody takovéhoto výrazného skoku jsou nasnadě: marketing. Snad netřeba připomínat, že právě ve čtvrtém loňském čtvrtletí proběhly poměrně rozsáhlé (a jistě i nákladné) marketingové kampaně na ADSL od T-Mobile – jak na samotné přípojky, tak i na přípojku s počítačem All-in-One (podrobněji). Jistě si na ty parašutisty (i parašutistky), skákající z nebe, ještě vzpomenete. 

A jak vidno, velká marketingová kampaň skutečně zabrala. Tedy alespoň co do počtu nových přípojek (zatímco u srovnání nových výnosů a nákladů na celou kampaň si nejsem jist, co převáží).

Jenže už samotný přírůstek cca 20 000 nových přípojek mění jedno zažité dogma: že konkurence na tuzemském retailovém trhu s ADSL nesahá Telefónice číselně ani po kotníky (právě kvůli zásadními nepoměru mezi novými přírůstky). Ačkoli Telefónica své provozní výsledky za poslední loňské čtvrtletí ještě neoznámila, lze očekávat, že budou také někde ve stejném řádu.

V součtu (za maloobchodní a velkoobchodní ADSL, plus LLU) bude Telefónica zcela jistě  lepší, protože tato její souhrnná čísla budou zahrnovat i ta za T-Mobile. Ale měřeno pouze maloobchodem, neboli přímým prodejem koncovým  zákazníkům, se klidně může stát že T-Mobile dokonce překoná Telefóniku. A to by byla malá bomba.

Ale i když ji nepřekoná, stejně to bude docela zásadní změna, protože po letech doslovného příštipkování alternativních operátorů na poli maloobchodního ADSL se jeden z nich stal Telefónice opravdu důstojným soupeřem.

Bude ale ještě velmi důležité, jak se budou vyvíjet další kvartály: zda šlo ze strany T-Mobile spíše o jednorázové vzedmutí, dané také jednorázovou investicí do reklamy a marketingu, nebo zda půjde o udržitelný trend.

Kolik je uživatelů mobilního Internetu?

Další zajímavé údaje, které český  T-Mobile včera představil, se týkají počtu uživatelů mobilního Internetu – ať, ať už jej chápeme jako „Internet v mobilu“ nebo jako „mobilní připojení počítače“ (kterému T-Mobile říká „Internet na cesty“). Konkrétní počty uživatelů těchto služeb se ale v dosavadních informacích od T-Mobile (například v jeho tiskových zprávách) neobjevovaly – nebo jen v součtu přes všechny datové služby.

Nyní ale jsou k dispozici rozklíčované:

  • služby „Internet v mobilu“ využívá na 800 000 zákazníků (asi aktivních SIM karet)
  • služby „Internet na cesty“ využívá na 100 000 zákazníků (asi aktivních SIM karet)

Když si k tomu připočítáme již zmiňovaných cca 70 000 přípojek ADSL, lze se v součtu dostat až někam blízko k 1 milionu uživatelů datových služeb. A právě v nich T-Mobile (nejspíše stejně jako ostatní mobilní operátoři) vidí stále větší zdroj svých výnosů. Neboli: očekává, že mobilní Internet budou generovat stále větší část jeho výnosů (z datových služeb). Jakou, to naznačuje následující graf s dosavadním i očekávaným vývojem (celosvětově).

Včera zaznělo také, že v letech 2009 až 2010 investoval český T-Mobile do rozvoje 3G ve své mobilní síti cca 1,3 miliardy Kč. V letech 2011 a 2012 prý bude investována obdobná suma.

Výsledek je ten, že v současné době jsou 3G služby dostupné pro 37 % populace ČR, a do konce roku 2012 má být pokryto 75 % procent populace. V celé síti, která má na 6711 základnových stanic (v 5000 lokali­tách), je prý již více než 1000 vysílačů osazeno technologií 3G (UMTS FDD), a všechny mají podporovat HSPA+ . To může dosahovat až 21/5,76 Mbit/s (i podle této tiskové zprávy). Český T-Mobile je přitom (i podle statistik GSA) jediným tuzemským operátorem, který technologii HSPA+ nasazuje.

Jaké jsou dosahované rychlosti?

Maximální rychlosti, které konkrétní 3G technologie podporují, je ale třeba odlišit od maximálních rychlostí, které operátoři (po celém světě) nastavují u svých konkrétních komerčních služeb. Právě český T-Mobile, který se pyšní technologií HSPA+ s maximem 21 Mbit/s, nastavuje maximální rychlosti u svých služeb vesměs na 3,6 Mbit/s na downlinku, a 512 kbit/s na uplinku. Výjimkou by měla být služba Internet na cesty Premium, kde je rychlostní strop nastaven na dvojnásobek (tj. 7,2 Mbit/s na downlinku).

Uživatelé ale samozřejmě dosahují reálných (efektivních) přenosových rychlostí, které mohou být (a obvykle jsou) ještě podstatně nižší. Tak třeba známé měření na DSL.cz hlásí u 3G od T-Mobile (za prosinec 2010) průměr 1,858 Mbit/s, a tedy skoro přesně poloviční (oproti nastavenému maximu 3,6 Mbit/s), a přibližně dvanáctinový oproti maximu použité technologie.

Na výsledcích měření serveru DSL.cz je zajímavé i to, že naměřené hodnoty jsou u všech tří našich operátorů víceméně stejné, a to již delší dobu. To jen dokládá, že na vyspělosti konkrétní 3G technologie až tak nezáleží – protože rozhodující je to, jak ji operátoři využívají a jak rychlostně omezují své komerční služby.

Jiné zajímavé srovnání nabízí také pravidelná zpráva „State of the Internet“ společnosti Akamai, která hodnotí i to, jakou rychlostí se k jejím serverům po celém světě připojují uživatelé, využívající mobilní připojení. Už ale nikoli samostatně za 3G (jako u DSL.cz), ale souhrnně za všechny varianty mobilního připojení. Nejnovější verze zprávy pak uvádí následující čísla za Českou republiku a naše tři mobilní operátory:

průměrná rychlost [kbit/s] max. naměřená rychlost [kbit/s] Průměrně přeneseno [MB/měsíc]
CZ-1 1142 5075 104
CZ-2 578 3570 251
CZ-3 2737 10172 256

Zmiňovaná zpráva ale neidentifikuje konkrétní mobilní operátory z dané země. I tak ale naznačuje, že při uvážení všech variant mobilního připojení je původní jednotnost ta tam. Nicméně: už jen kvůli nerozlišování varianty mobilního připojení (3G, nebo jen GPRS/EDGE atd.) asi nemůžeme brát tento výsledek jako reprezentativní.

Vraťme se ale ke včerejší prezentaci T-Mobile: ten ukázal také následující zajímavou mapku, která ukazuje rozložení uživatelů jeho mobilního Internetu po celé ČR, podle jednotlivých krajů. Nejde přitom o demografické rozdělení (podle bydliště uživatelů, to u předplacených služeb T-Mobile ani nezná). Mělo by se jednat o výsledky měření provozu, které jako základ (100 %) bere všechny uživatele (zřejmě aktivní SIM karty) s možností využití služby charakteru „Internet v mobilu“ (tj. cca 800 000) – a počítá ty, kteří se právě nachází v tom či onom kraji a přenáší alespoň nějaká data.

Nejde tedy o statistiku, která by nějak hodnotila intenzitu (míru využívání) mobilního Internetu, podle objemů přenášených dat. Nerozlišuje zřejmě ani mezi uživateli, kteří využívají datové služby na bázi 3G, nebo ještě na bázi GPRS či EDGE.

I tak ale tato statistika přináší některá zajímavá zjištění. Jako třeba: vysoká koncentrace (procento) v Praze a Středočeském kraji asi nepřekvapují. Ale že je trumfne Moravskoslezský kraj? Čím si to vysvětlujete?

Nové tarify a tarifní zvýhodnění

Pojďme ale již k novinkám, které T-Mobile včera představil. První spadá do kategorie „mobilní připojení pro počítače“ (kterému T-Mobile říká „Internet na cesty“). Až dosud v této kategorii byly dva klasické (post-paid) tarify, konkrétně:

  • Internet na cesty Standard, s maximem rychlosti nastaveným na 3,6 Mbit/s a s měsíčním FUP ve výši 2 GB za měsíc, za 399 Kč měsíčně při úvazku na 36 měsíců (až 499 Kč měsíčně při smlouvě na dobu neurčitou)
  • Internet na cesty Premium, s maximem rychlosti nastaveným na 7,2 Mbit/s a s měsíčním FUP ve výši 30 GB za měsíc, za 849 Kč měsíčně při úvazku na 36 měsíců (až 999 Kč měsíčně na dobu neurčitou).

Nově k těmto dvěma post-paid tarifům přibývá předplacený tarif Twist Internet na cesty na měsíc. U něj je rychlostní maximum (ve 3G/UMTS FDD)  síti  nastaveno jako u varianty Standard, tedy na 3,6 Mbit/s, ale FUP je podstatně nižší: pouze 500 MB. Cena je 299 Kč měsíčně. O možnosti dokoupit další data, nad rámec FUP, se T-Mobile nezmiňuje.

Druhou novinkou je nové tarifní zvýhodnění Twist Internet v mobilu na týden. Jen pro upřesnění: tarif (kterým je první novinka) vyžaduje samostatnou SIM kartu, ze které se navíc také dá volat a SMSkovat (za nějaké „běžné“ ceny, dle ceníku). Jde tedy o řešení, vhodné například pro USB dongle (případně do 3G modemu, zabudovanému přímo do nějakého notebooku, tabletu apod.). Naproti tomu tarifní zvýhodnění samostatnou SIM kartu nepotřebuje (ani neumožňuje), protože jde o nadstavbu nad jiným tarifem, který již „sedí“ na nějaké SIM kartě. Může jít o zvýhodnění nad nějakým „hlasovým“ tarifem, který je využíván v nějakém mobilním telefonu pro běžné telefonování – a zvýhodnění pak k němu typicky přidává službu charakteru „Internet v mobilu“.

Nový Twist Internet v mobilu na týden je tedy tarifním zvýhodněním. Fakticky jde o inovované tarifní zvýhodnění (balíček) Twist Surf+: stojí stále 39 Kč a přináší stále stejných 25 MB za týden. Změnou je vlastně jen možnost přikoupit si dalších 25 MB za 25 Kč.

Konečně třetí novinkou je opět tarifní zvýhodnění, které je dostupné jak ke klasickým (post-paid) tarifům, tak i k předplaceným (pre-paid) tarifům řady Twist. Jmenuje  se Internet na cesty na den, a jak už jeho název naznačuje, poskytuje připojení na jeden kalendářní den. A to v objemu 300 MB, za 49 Kč. Navíc je prý možné přikoupit další 1 GB za 99 Kč

ebf - partner 1

Takovýto objem na 24 hodin, který je relativně velký (alespoň ve srovnání s ostatními nabídkami) představuje určitý hybrid: i sám T-Mobile toto tarifní zvýhodnění (nikoli samostatný tarif) prezentuje jako vhodné jak pro  Internet v mobilu, tak pro mobilní připojení. Což poněkud neladí s dosavadním duchem obchodních podmínek T-Mobile, které využití služeb charakteru Internet v mobilu (poskytované skrze tarifní zvýhodnění) pro připojení počítače kvalifikuje jako zneužití poskytovaných služeb a může postihovat až vypovězením smlouvy. Ale nejspíše budou k tomuto novému tarifnímu zvýhodnění vydány samostatné obchodní podmínky, které takovéto využití umožní.

Jinak je ale zajímavé srovnání obou nových tarifních zvýhodnění: týdenního (s 25 MB za 39 Kč), a denního (s 300 MB za 49 Kč). Pouze desetikorunový rozdíl v ceně zde odpovídá dvanáctinásobnému rozdílu v objemu dat (byť jinak rozloženému v čase). Ale to jen dokládá jinou skutečnost, která byla na včerejší tiskovce také zmíněna: že cenotvorba českého T-Mobile nevychází primárně z objemu přenesených dat. Spíše tedy z očekávaného (obvyklého) chování zákazníka. A nedělejme si iluze, že by cílem bylo něco jiného, než optimalizace (rozuměj: maximalizace) výnosů.

Kolik "zkonzumujete" mobilních dat za měsíc?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autor byl dlouho nezávislým konzultantem a publicistou, od 8.6.2015 je členem Rady ČTÚ. 35 let působil také jako pedagog na MFF UK v Praze.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).