Hlavní navigace

Profily uchazečů o vedení ČT: Radoslav Štědroň chce zajistit informace na úkor zábavy

6. 4. 2017
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Předposledním z letošních uchazečů o křeslo generálního ředitele České televize je ostravský komunální politik a vystudovaný geograf Radoslav Štědroň.

V minulém týdnu oznámila Rada Česká televize jména dvanácti uchazečů, kteří postoupili do výběrového řízení na pozici generálního ředitele veřejnoprávní televize. První kolo volby by se mělo uskutečnit ve středu 12. dubna a jméno nového šéfa České televize by měli radní oznámit o čtrnáct dní později. Server DigiZone oslovil všechny kandidáty s prosbou o zodpovězení několika otázek, jejichž prostřednictvím jednotlivé uchazeče a uchazečky postupně představíme.

PODROBNOSTI: Na pozici generálního ředitele České televize se hlásí dvanáct kandidátů

Horník, redaktor, politik i státní zaměstnanec

Předseda Strany práce, geograf, ekolog a někdejší náměstek ostravského primátora Radoslav Štědroň je absolventem přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde v roce 1980 získal doktorát v oboru socio-ekonomická geografie. Po roční vojenské prezenční službě nastoupil do Útvaru hlavního architekta v Ostravě, kde také po tři roky pracoval jako horník na šachtě. Před rokem 1989 ještě po dvě léta psal pro Ostravský večerník a listopad 1989 ho zastihl jako zaměstnance Výzkumného ústavu rozvoje oblastí a měst, kde také vstoupil do Občanského fóra.

Dlouholetý ostravský politik Radoslav Štědroň považuje za prioritní oblast veřejnoprávní televize zpravodajství.

Štědroň byl členem Občanské demokratické strany a Unie Svobody, v jejichž dresu zasedal dvanáct let v ostravském zastupitelstvu. V roce 2004 založil Stranu práce, která se později přejmenovala na Stranu státu přímé demokracie – Strana práce a které je také předsedou. O funkci generálního ředitele České televize se ucházel už při minulé volbě před šesti lety. V roce 2012 se stal zaměstnancem krajského úřadu a na jeho webu je stále uveden v pozici referenta Oddělení strukturálních fondů. 

Před třemi lety se Štědroň ucházel o hlasy voličů komunálních volbách jako součást kandidátky Dělnické strany sociální spravedlnosti, na které byl uveden jako geograf a ekolog. Naposledy neúspěšně kandidoval během loňských voleb do Senátu, kdy v kolonce zaměstnání stálo podnikový ekolog. Kompletní Štědroňův životopis uvádí web jeho strany.

AUTOBIOGRAFIE RADOSLAVA ŠTĚDRONĚ, PŘEDSEDY STRANY PRÁCE

Podruhé proti lžím a manipulacím ve vysílání

Skutečnost, že Štědroň kandiduje podruhé, ho podle jeho vlastního vyjádření legitimuje relativně víc než ostatní uchazeče. Chci tím ředitelem být, chci lidem v této zemi dokázat, že současná veřejnoprávní Česká televize dělá svou práci špatně – a já ji budu dělat – bude-li mi to umožněno – ku prospěchu tohoto národa, ku prospěchu českého státu, píše ve svém kandidátském projektu Štědroň. 

Za prioritní úkol České televize považuje Štědroň vyvážené a systematické hledání pravdy. Ostatních patnáct set soukromých televizí a televizních kanálů, které si český občan může zaplatit a naladit na svém přijímači, nechť si pouští do éteru cokoli. Dokud nebude veřejnoprávní Česká televize zprivatizována – pak už nebude veřejnoprávní, nemá právo mystifikovat, lhát a manipulovat informacemi občany českého státu, kteří si ji platí, tvrdí Štědroň. 

KANDIDÁTSKÝ PROJEKT RADOSLAVA ŠTĚDRONĚ

Podle Štědroně Česká televize zarytě mlčí k negativním vyjádřením o směřování současného českého státu a v hlavních zprávách si dovoluje nám občanům Česka sdělit, že v jakési ZOO u nás chcípl jakýsi pták. Pokud se Štědroň stane ředitelem České televize, takovýto typ manipulace občany skončí

Ve zpravodajství tak bude jenom pravda, protože jak Štědroň deklaruje, pokud by pravda neexistovala, nemohli bychom se mýlit, a dále relevantní informace. Abyste pochopili, o co jde, i když některým se to vysvětlit na těchto pár řádcích zdá být nemožné – zprávy typu, že v Indonésii, kde žije 250 miliónů obyvatel, zemřeli další čtyři lidé na ptačí chřipku, se nebudou vyskytovat, popisuje své představy Štědroň. 

I v době mediálních mafií prosazovat pravdu…

Smysl existence České televize nespočívá podle Štědroně v tom, aby lidi čučeli na televizi pět hodin denně. Svou existencí by měla podle Štědroně naopak podat důkaz, že televizi lze provozovat pro její koncesionáře, v záplavě stovek soukromých televizních kanálů, pravdivě a objektivně. Že lze dokázat národu, který si ji platí, že se může spolehnout na informace, které pro ně tato televize – takto nastavená – získává, shromažďuje. Že i v dnešní době mediálních mafií, nevzdělanosti, manipulací a otevřených lží, v době skryté cenzury lze dosáhnout toho, že jí lidé budou věřit.Metoda mafie a nadnárodních korporací – ‚lépe je veřejné mínění řídit, než se mu podřizovat‘ – musí být proto, alespoň z České televize, vymýcena, plánuje Štědroň. 

Česká televize není podle Štědroně jen kulturní institucí, jak by si mnozí v ní dnes pracující přáli, není a nesmí být jen kulturní institucí. Svým koncesionářům by měla veřejnoprávní televize nabízet vyvážené odpovědné, relevantní a podstatné informace o společensko-politickém dění v jeho obci, kraji a státu. Vyváženost neznamená, že se dá hlas i protistraně, uchopení problému často představuje deset, dvacet možných relevantních pohledů na věc. Nikoli jen pohled koalice a opozice, nikoli jen pohled podle jakýchsi končetin, nikoli jen pohled černo-bílý, vysvětluje Štědroň. 


Autor: Wikimedia

Ve svém kandidátském projektu připomíná Štědroň mafiánskou zásadu, že lépe je veřejné mínění řídit, než se mu podřizovat.

Štědroň dnes v Česku nevidí absolutně žádný jiný televizní kanál, který by takové informace občanům poskytoval. V mém podání ředitele České televize půjde o střet zábavy a informovanosti. Na zábavu má občan České republiky stovky televizních kanálů, stovky dalších možností jiných než civění na televizní obrazovku. Kvalitní relevantní informace o své zemi, ze své země, má velmi omezené, zde se nabídka této služby eliminuje na několik internetových adres, které stejně uvážlivý občan musí komparovat, konstatuje Štědroň. 

Tisk v Česku je podle Štědroně v rukou bossů nebo úzce zájmových skupin nějak ideově vyhraněných či zaměřených. Rozumnému angažovanému občanu tak zbývá pouze tisk odborný, část produkce knižního trhu, který má však velmi malý dopad. 

Žádná revoluce by ale v České televizi se Štědroňovým příchodem neměla nastat. Změny budou evoluční tak, že chci dokázat, že již za tři roky začnou Češi ke své televizi přistupovat s větší důvěrou. Budou o České televizi uznale kývat hlavou a soukromoprávním televizím a jejich sračkám na obrazovce se začnou vyhýbat, nebojí se ostrých slov Štědroň.

Změny v rámci jednotlivých kanálů 

 1. ČT 1
  Tento kanál bude změněn nejvíce. Stane se zdrojem pravdivých informací podávaných tak, že divák bude denně vidět a slyšet, že lidem v České televizi zaměstnaným tato instituce nepatří. Toky informací budou inspirovány dikcí, frekvencí a silou hlasu, kterou slyšíme z rádia Vltava. Klid, vlídný hlas, tvrdé prosazování pouze spisovné češtiny, pomalá výslovnost, absolutní zákaz skákání do řeči těmi dnešními moderátory, odbourání současné uštěkanosti a chrlení zpráv z obrazovky za každou cenu, i když v některých dnech žádné nové zprávy nejsou. Večerní vysílání zpráv bude flexibilní – bude-li téma, budou trvat tři hodiny, nebudou-li témata, nebudou se pro vycpání času vymýšlet, ale budou trvat deset až dvacet minut. Hlasatelé a čitatelé zpráv jsou v České televizi k disposici už nyní, komentátoři a průvodci diskusemi se budou muset nalézti či je bude nutno jednorázově nasmlouvat, protože dnes je Česká televize nemá. Měli by mít alespoň čtyřicet let věku. Současná usoplená holátka působící na těchto posicích jsou naprosto nedůvěryhodná. Pokud mi to Dozorčí rada dovolí, odřídil bych několik hodinových diskusních pořadů spolu s mladším moderátorem na nějaké společensko-politické téma sám, na ukázku ostatním budoucím odborným redaktorům. Třikrát až pětkrát týdně zavedeme pořad, který slovenská televize vysílala a dnes, pokud vím, vysílá již v ořezanější podobě, který vedl novinář Štefan Hríb. Jakékoli naparování dnešních moderátorů a přetáčení diskusních pořadů do jakési talk show moderátora bude nepřípustné. Vyzkoušíme scénu, kdy tito zprostředkovávači diskuse budou zády na kameru a ta je zabere jen několikrát v rámci celého pořadu. Určující budou debatéři, nikoli televizní předříkávač. Chlapci a děvčata si budou muset vybrat. Výroba zábavních pořadů bude omezena. Šaškárny ponecháme soukromoprávním podnikavcům v oboru zisku peněz ze schopnosti udržet diváka u bedny ve prospěch pořadů diskusních a dokumentárních. Z deseti současných zábavních pořadů mohou zůstat do budoucna výrobně dva, ale bude se na ně moci dívat i za dvacet let. 
 2. ČT 2
  Program bude dál po světě vyhledávat zahraniční dokumenty a snímky, které pomohou zušlechťovat mysl občanů České republiky. Výběr kulturních, umělecky cenných filmů může pokračovat v nasazené úrovni. I když množství, ze kterého vybíráme, se neustále zmenšuje, neb nových hodnotných snímků nepřibývá. Současná neudržitelnost vývoje lidstva neumožňuje nikde na světě produkovat to, co se pořád dokola pouští zde a na Artu. Na této stanici se budou vysílat veškeré zprávy a aktuální informace z oblasti kultury a umění, na ČT1 budou jen při mimořádných událostech, například oslavy sto let trvání (?) českého státu příští rok. I o této stanici platí, co chci diskutovat s Dozorčí radou VČ – je-li nutné vysílat nepřetržitě 24 hodin denně. O tak závažné a důležité věci nemůže rozhodnout pouze ředitel, televize mu nepatří. To si může dovolit pouze majitel soukromé televize. 
 3. ČT sport
  Sportovní vysílání České televize není v čem zásadně měnit. Skupina obyvatel, která nahrazuje své sportovní a pohybové aktivity civěním na práci profesionálů, jest přiměřeně spokojena a tuto službu si řádně platí a chce ji. Nemůžeme ji časově ponižovat. Jen příslušným komentátorům a redaktorům sportovním připomeneme, čím kdysi sport a hry byly. Nebyly prací, ale zábavou. To, v co se sport na světě dnes změnil, je nutno spravedlivě a pravdivě komentovat a vysvětlit. Dělat z profesionálních sportovců VIP je absolutně nepřijatelné pro trvale udržitelnou cestu vývoje lidské společnosti na území českého státu. Na ČT 1 nebude žádný sport, bude jen zde na sportovní stanici. 
 4. ČT :D
  Nově vzniklé v
  ysílání pro děti je nonsens dnešní doby. Ano, bude-li trvat Dozorčí rada na zachování dnešních časů vysílání, nemůže ředitel slova říci. Jinak samozřejmě platí to, že děti a mládež mají za úkol se učit, sportovat a hrát si venku či v tělocvičně, poznávat krásy přírody českého státu a znát přírodu, nikoli hnípat před televizní obrazovkou.
 5. ČT art
  Vysílání může pokračovat ve vyhledávání z bohaté pokladnice toho, co lidstvo za uplynulá staletí zdokumentovalo a zachovalo tak pro generace příští. Jde o brutální opakování minulého. Obávám se, že drtivá většina toho, co se dnes točí, se dělá jenom proto, aby vydělala prachy či udržela příslušný počet minut diváka u obrazovky tak, aby během těchto minut mu byla vstříknuta nenápadně reklamní vložka na dámské vložky. 

Poplatky nezvyšovat, ale důsledněji vybírat

Ohledně interního fungování se Štědroň neopomene vyhranit k problematice vybíraných poplatků. Koncesionářské poplatky obyvatelstvu, žijícím již téměř v koloniálním státě, se nebudou zvyšovat po celé mé případné funkční období. Jejich oprávněné vymáhání musí být však daleko tvrdší, tvrdí Štědroň.  

Pracovní podmínky a plat si podle něj zaslouží profesionálové v České televize na vysoké, jednotlivci na nadstandardní úrovni. Jako ředitel ale budu trvat na tom, že za ideové zaměření, tedy pravda a spravedlnost pro všechny, jsou odpovědny především Dozorčí rada ČT a ředitel a je to jejich nejdůležitější úkol. Nikoli ale odboráři, není to jejich televize, upozorňuje Štědroň. 

CIF23

Krajská studia mimo Kavčí hory by měla podle Štědroně mít maximální samostatnost. Jediným odpovědným bude ředitel krajského studia, dodává Štědroň. Za základní metodu své manažerské práce považuje princip delegování. Nepředpokládám, že bych řídil bezprostředně více než 9 nejvyšších manažerů přímo mně podřízených. Ti budou mít veškerou možnou ze zákona delegaci rozhodovacích pravomocí. Ale zároveň budou svým jménem odpovědni za tuto možnost rozhodování. Bude-li zneužita či porušena zásada loajality, ztrácí takovýto manažer důvěru, a končí, říká Štědroň.

Podle ostravského kandidáta nemá drtivá většina lidí u nás páru o tom, co se ve světě děje a co se děje u nás. Jedině Česká televize a veřejnoprávní české rádio může tento deficit informací pro občany České republiky zajistit. Chtěl bych se o to pokusit v roli ředitele České televize, protože Česká televize na to má, končí Štědroň. 

Autor článku

Od roku 2016 do února 2019 vedl DigiZone.cz. Do redakce přišel z týdeníku Marketing & Media. V minulosti působil jako marketingový manažer Českého rozhlasu, redaktor týdeníku Strategie nebo reportér pořadu Občanské judo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).