Hlavní navigace

T-Mobile neuspěl u Ústavního soudu. Výše doplatku při zrušení smlouvy zůstává na pětině

30. 11. 2016
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

T-Mobile Autor: Jan Sedlák
Operátor dotáhl svou stížnost až k brněnským soudcům. Ti ale rozhodli, že nebylo zasaženo do ústavou zaručených práv firmy.

Severomoravská kauza po dvou letech dospěla k finále. Klient uzavřel s operátorem dohodu o předčasném ukončení dvouleté smlouvy. Podle T-Mobilu měl pak povinnost doplatit 50 procent paušálů za zbývající měsíce. Podle ČTÚ, kam se klient obrátil, mělo být vyúčtování ale jen pětinové. V řeči čísel – místo 1209 korun jen 484 korun. Ústavní soud, řečí paragrafů, o rozhodnutí informoval na svém webu

Klient se proti faktuře na 1209 Kč ohradil, Český telekomunikační úřad jeho námitce s odkazem na novelu zákona č. 214/2013 Sb. a ustanovení § 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích vyhověl a snížil vyúčtování na částku 484 Kč. Stěžovatelka se proti tomuto rozhodnutí neúspěšně bránila žalobou u Okresního soudu ve Vsetíně. Soud dospěl k závěru, že § 63 odst. 1 písm. p) zákona o elektronických komunikacích ve znění novely zákonem č. 214/2013 Sb., s účinností od 8. 8. 2013 omezoval výši úhrad tohoto druhu na 20 % a nemohla na tom nic změnit ani přechodná ustanovení, která stanovila pořádkovou lhůtu 6 měsíců k úpravě smluv s účastníky, což stěžovatelka učinila (teprve) ke dni 26. 1 2014. 

Podle zprávy ÚS se na něj operátor obrátil, neboť rozhodnutí vsetínského soudu, podle přesvědčení právníků T-Mobilu, zasáhlo do ústavně zaručených principů právní jistoty a práva na spravedlivý proces. To ale podle rozhodnutí nezasáhlo.

Ústavní soud ústavní stížnost projednal, ačkoliv je předmětem sporu takzvaně bagatelní částka, a to z toho důvodu, že případ vykazuje podstatný přesah konkrétní kauzy. Řada podobných případů je totiž aktuálně předmětem rozhodování Českého telekomunikačního úřadu. „Dnešní rozhodnutí je pro ČTÚ impulsem pro šetření dalších kauz, ve kterých mohou být práva spotřebitelů krácena,“ tvrdí mluvčí úřadu Martin Drtina.

Ústavní soud dospěl k závěru, že je třeba upřednostnit takový výklad, že limitace úhrad za předčasné ukončení smlouvy na maximálně 20 % součtu měsíčních paušálů se uplatní na veškeré účastnické smlouvy ukončené po nabytí účinnosti novelizace, tedy od 8. 8. 2013, nikoli teprve na smlouvy ukončené po změně všeobecných obchodních podmínek (tedy od 26. 1. 2014), bez ohledu na to, že k přizpůsobení smluvní dokumentace došlo v zákonem předvídané šestiměsíční lhůtě. Stejně jako u výkladu spotřebitelských smluv, tak i při pochybnostech při výkladu zákona je třeba volit pro spotřebitele nejpříznivější výklad. 

Ústavní soud potěšil i sdružení dTest. „Nález Ústavního soudu vnese jistotu do vztahů mezi operátorem a spotřebiteli, vůči nimž se operátor domáhá úhrady smluvních pokut. Spotřebitelé budou mít nyní jistotu, že když ČTÚ v jejich případě rozhodne, nebude se to už měnit. Tedy že se operátor nebude obracet s žalobou na soud, když nebude souhlasit s rozhodnutím ČTÚ,“ komentuje Lukáš Zelený z právního oddělení sdružení.

Soud řešil i druhou otázku – tedy jestli je možné příslušnou novelu zákona využít i v případě účastnických smluv uzavřených před její účinností. Ústavní soud je toho názoru, že to možné je a tedy že i na smlouvy uzavřené ještě před datem 8. 8. 2013 se od nabytí účinnosti novely vztahuje omezení úhrad za jejich předčasné ukončení. 

ebf - partner 1

„Vznik a platnost smluv uzavřených před tímto datem se sice řídí právní úpravou účinnou v době uzavření, jejich obsah je ovšem modifikován novelou – v intencích tzv. nepravé retroaktivity, která je přípustná, a v oblasti civilního práva dokonce standardní,“ dodává zpráva ÚS„Byť respektujeme autoritu Ústavního soudu, s jeho nálezem se neztotožňujeme. Máme za to, že rozhodnutí nadřazuje ochranu spotřebitele nad důležitější zásady právního státu, jako je princip zákazu retroaktivity (zpětného uplatnění zákona), povinnost dodržování smluvních závazků a zajištění právní jistoty adresátů norem,“ komentuje rozhodnutí mluvčí T-Mobile Martina Kemrová.

Ne všichni právníci na rozhodnutí soudu koukají pozitivně. „Dnes je dobře vypozorovatelné, že chráníme jednu skupinu před jinými a to i za cenu, že vlastně obě strany vstoupily do vztahu po uvážení všech podmínek, včetně případných sankcí za nedodržení. Každý podnikatel zváží své riziko a to se snaží promítnout např. do délky trvání smlouvy, když toto není dodrženo, je logické, že jeho nabídka by v počátku nebyla taková, protože by se mu takový postup nevyplatil. Je pravdou, že sleduje pouze profit, ale současně každý z nás má právo se rozhodnout, že takové podmínky (typicky zvýhodněné) nechce a nebude akceptovat. Ochrana, která je i v tomto nálezu vystavuje nerovnoprávnému postavení stran se kterým bude třeba nyní kalkulovat a nezajišťuje právní stabilitu,“ tvrdí Jiří Matzner ze stejnojmenné advokátní kanceláře. 

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Po klasickém desetiletém novinářském kolečku (on-line, papír, televize) se vrátil zase na web a je mu dobře. Více na LinkedIn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).