Hlavní navigace

TPP dnes schválený nebude, ČTÚ si dal termín do konce roku

25. 8. 2006
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 322915
25. 8. 2006

Česká republika a její diváci se dnes Technického plánu přechodu z analogového na digitální vysílání nedočkají. Rada Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se rozhodla věnovat důkladnou pozornost doručeným připomínkám, které do dnešního dne odpovědně vyhodnotit nestihla. V zájmu odpovědného a komplexního posouzení zásadních, často velmi rozporných a protikladných připomínek účastníků veřejné konzultace se Rada ČTÚ rozhodla pokračovat v dopracování návrhu Technického plánu přechodu podle původního harmonogramu nejpozději do 31. prosince 2006 v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 14. září 2005 č. 1189, píše se v dnešní tiskové zprávě ČTÚ. Předseda Pavel Dvořák DigiZone.cz řekl, že posunutí termínu si nevynutila svoji odmítavou reakcí televize Nova, ale rozsah posuzovaného materiálu.

Dopracovaný návrh Technického plánu přechodu bude předložen k opakované veřejné konzultaci. Tento postup neznamená zpochybnění základního časového rámce přechodu na digitální vysílání, uvádí sdělení pro tisk. Chceme mít v ruce argumenty v podobě výpočtů z Mezinárodní telekomunikační unie, které nám řeknou přesně dotčené počty obyvatel během jednotlivých fází přechodu a my je pak budeme moci použít v diskusi s vysilateli a operátory, naznačil DigiZone.cz další postup Pavel Dvořák. Možností odpojování multiplexu B, které požaduje Regionální televizní agentura, se Rada ČTÚ bude ještě zabývat. Její předseda ale připomněl, že regiony se mohou po dohodě s operátorem odpojovat už nyní – pokud si to zaplatí.

Pozdější termín schválení jízdního řádu české digitalizace podle Dvořákových slov neohrozí zavádění digitálního vysílání na Domažlicku a v Ústí nad Labem, které jsou z plánu vyjmuty. Kvůli přeshraničnímu rušení tady diváci stojí hned na začátku fronty čekatelů na DVB-T.

MM socky3

Otázka bonusové licence pro televizi Nova a Prima zatím nemá jasnou odpověď. Stanice by si o ni měly zažádat do příštího úterý, alespoň tak je k tomu nabádá digitální novela vysílacího zákona. Podmínkou žádosti je však souhlas s TPP, který zatím nemá finální podobu. Právní stránku této věci nemáme zjištěnou a není to ani naše starost. My plníme vládní usnesení, které nám ukládá TPP připravit, sdělil DigiZone.cz Pavel Dvořák.

Rada ČTÚ chce mít schválený TPP do konce roku, celou lhůtu ale nejspíš nevyčerpá. Její předseda uvedl jako reálný termín přijetí harmonogramu letošní listopad. ČTÚ se bude do té doby zabývat následujícími ú­koly:

  • Garance pokrytí obyvatel digitálním signálem ve stejném rozsahu, jako u současného analogového vysílání.
  • Dřívější zahájení vysílání v digitální síti určené pro šíření multiplexu veřejné služby.
  • Dát novým držitelům programových licencí možnost zahájit vysílání v současných digitálních sítích s následným kontinuálním přechodem jejich vysílání do nových sítí.
  • Provozovatelům regionálního a místního vysílání možnost přechodu na digitální vysílání bez přerušení vysílání.

Autor článku

Autor pracoval do ledna 2011 ve zpravodajství TV Z1. V redakci DigiZone.cz působil od startu v říjnu 2005 do dubna 2008 jako redaktor, pak i zástupce šéfredaktora.