Hlavní navigace

Orchestrátor SD-WAN nabízí snadnou správu sítí. Jak přesně funguje?

SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) je, zjednodušeně řečeno, bezpečná firemní síť řízená softwarem. Na trhu ji nabízí společnost Vodafone, která ji realizuje na platformě přední softwarové společnosti VMware.
23. 3. 2021
MarketVoice Co je to?

Sdílet

Toto inteligentní řešení přináší zjednodušení správy sítě díky oddělení řídící vrstvy (overlay) od vrstvy transportní (underlay). Celá síť je řízena centrálně z jediné chytré platformy – orchestrátoru, kde lze snadno zajišťovat celou její správu, včetně přístupu do internetových a cloudových aplikací.

SD-WAN Orchestrátor si můžeme představit jako virtuální server provozovaný v HA (high availability) cloudovém prostředí. Jedná se o webový portál se zabezpečeným přístupem (dvojí autentizace) pro administraci celého SD-WAN řešení – funkce management plane.

Mezi hlavní přednosti Orchestrátoru můžeme zahrnout:

  • Centrální řízení a správa – přehledné rozhraní pro správu, implementaci nových poboček, troubleshooting, monitoring a testování. Oproti konzervativním WAN není při změnách nutné rekonfigurovat postupně všechny směrovače, vše lze provést ve dvou krocích: vytvoření nového/ modifikace stávajícího pravidla nebo profilu a následné hromadné nasazení.
  • Jednoduchá logika architektury celé sítě za pomoci definice profilů poboček a tvorbou pravidel dle zdrojové aplikace dat.
  • Uživatelsky přívětivé rozhraní centrální správy, výborná grafická visibilita celého řešení a jejího okamžitého stavu.

Po připojení do Orchestrátoru (viz obrázek 1) máme ve střední části úvodní obrazovky stav všech poboček připojených do SD-WAN a na levé straně přehledné menu – Monitor, Configure, Test&Troubleshoot a Administration.

Obr. 1: Souhrnný přehled všech připojených lokalit do Orchestrátoru

Po rozkliknutí vybrané lokality (Edge) vidíme všechny konektivity, které jsou v SD-WAN Edge boxu dostupné – v našem případě se jedná o WTTx a VDSL. Dále je přehledně zobrazen status linky a její aktuální propustnost. Ve spodní části máme zobrazené vytížení linek podle jednotlivých aplikací a zároveň je vykreslen i graf, kde jsou aplikace zahrnuté do souhrnných kategorií. Vše je možné vidět na obrázku 2.

Obr. 2: Souhrnný přehled parametrů konkrétní lokality

Důležitou záložkou je QoE – Quality of Experience. SD-WAN neustále (real-time) vyhodnocuje kvalitu jednotlivých linek a dle parametrů pro jednotlivý druh provozu (voice, video, transactional) směruje pakety do aktuálně vyhovujících konektivit.

Každý druh provozu má předem definované tzv. thrasholds, kde se vyhodnocují tři základní parametry – latence, ztráta paketů a jitter (kolísání velikosti zpoždění paketů při průchodu sítí). Na obrázku 3 vidíme kvalitu linek pro provoz typu – video.

Video je velmi citlivé na kvalitu linky a dle grafu u WTTx máme již parametr jitter – 7 msec označen žlutou barvou jako Fair. SD-WAN okamžitě aktivuje opravný mechanismus – jitter bufering, který zajistí kvalitnější přenos video paketů. V případě zhoršených parametrů u packet loss se zase aktivuje technika forward error correction. Na základě všech opravných mechanismů a využitím všech linek nám síť poskytne nejrychlejší a nejkvalitnější přenos paketů, který vidíme níže jako SD-WAN Enhancements s nejvyšší možnou kvalitou QoE 10. 

Všechny zmíněné funkce navíc probíhají v „pozadí“ bez jakéhokoliv přerušení aplikace, které by koncový uživatel mohl zaznamenat.

Obr. 3: Quality of Experience – přehled kvality linek za posledních 12 hodin

Zaujala vás technologie SD-WAN a chce vědět víc?

Navštivte stránky SD-WAN, kde si můžete stáhnout produktovou brožuru s více informacemi nebo na sebe zanechat kontakt a o zbytek se už postarají odborníci z Vodafonu.