Hlavní navigace

Přišel čas cloudových brokerů

 Autor: Isifa.com, podle licence: Rights Managed
S tím, jak cloudové aplikace a služby dospívají, začíná se rodit nový ekosystém brokerů cloudových služeb. Mění se tak způsob, jakým je cloud nakupován i spravován.
18. 2. 2015
MarketVoice Co je to?

Sdílet

S konceptem brokerů cloudových služeb (CSB – Cloud Service Brokerage) přišli poprvé analytici Gartneru v roce 2011. Již v té době bylo jasné, že s tím, jak poroste nabídka a využívání veřejných cloudových služeb a aplikací, zrodí se v podnicích poptávka po službě, která by jednotlivé „cloudy“ agregovala, integrovala a případně upravovala a následně přeprodávala firemním uživatelům. CSB tedy není produkt ani aplikace, ale služba s přidanou hodnotou, určená pro propojení dalších cloudových služeb a snazší přístup k nim ze strany zákazníka.

Cloudová sila

Cloudy jsou do značné míry technologická sila, oddělené „balíky“ technologií pro zvládnutí určité agendy, procesu nebo jeho části – tedy cosi, s čím IT v minulosti usilovně bojovalo zejména ve velkých firmách. Problém se vznikem nových sil kompenzuje v případě cloudu existence rozhraní (typicky REST API), přes která je možné je napojovat či propojovat do větších funkčních celků a také obecně existující podpora exportů a importů dat, daná zejména požadavky či tlakem uživatelů.

Uvažovat o API a integraci cloudových služeb je ale něco, co v reálném světě zajímá spíše startupy, firmy pohybující se výrazně v oblasti IT či online byznysu, nebo větší podniky s vlastním rozsáhlejším IT. I pro ně to ale může být výzva, zejména pokud IT nemají jako svůj hlavní obor podnikání. Služby CSB by proto v budoucnu měly oslovovat zejména střední, malé a nejmenší podniky mimo IT obor.

Míra integrace, kterou cloudoví brokeři nabídnou, bude pochopitelně různá – v závislosti na tom, na jakou cílovou skupinu (velikost zákazníka, oborové zaměření apod.) budou mířit. V základní úrovni se může jednat o sjednocení nákupu, správy, přístupu, zabezpečení a vyúčtování cloudových aplikací. Lze ale předpokládat, že řada cloudových brokerů se pustí i do významnější integrace cloudových aplikací – například napojení mezi systémy CRM a marketingové automatizace (například e-mail marketing).

Již od začátku byli jako vhodní kandidáti pro roli CSB zmiňováni zejména telekomunikační operátoři – cloudové služby jsou ze své podstaty úzce spojené s potřebnou konektivitou a operátoři navíc mají technologické know-how a infrastrukturní zázemí pro jejich integraci a doplnění o případné další funkce. Mezi cloudovými brokery se ale nejspíš objeví i ISP, provozovatelé datových center, IT distributoři a konečně své vlastní „interní“ CSB si budou nejspíš vytvářet i některé velké nebo technicky orientované podniky a organizace. Interní CSB má výhodu především v tom, že se může zaměřit na integraci s ohledem na konkrétní byznys procesy a jejich automatizaci, může lépe pracovat s identitami a uživatelskými účty/právy, dokáže napojit cloudové služby i na interní aplikace a může vše lépe zabezpečit a monitorovat.

CSB v praxi

Možnosti cloudových brokerů se budou do budoucna jistě rozšiřovat. Ostatně v hype křivce společnosti Gartner, která je věnována výhradně této oblasti, jsou zmiňovány například specializace jako tržiště API, federované služby technické podpory poskytované CSB, brokeři služeb v oblasti byznys procesů, brokeři bezpečnostních cloudových služeb a další. Z praktického hlediska bude ale v první řadě poptávka po vyřešení základních problémů, kterým při používání více cloudových služeb větším počtem uživatelů čelí zejména menší firmy: jednoduché a jednotné objednávání a vyúčtování služeb, přehledná správa služeb a přístupu k nim (uživatelské účty, práva), jednotná kvalita jejich dostupnosti (SLA).

Významnou roli hrají také otázky bezpečnosti. Ta je typicky vyšší u systémů single-sign-on s jednotným silným heslem, nebo vícefaktorovou autentizací, dodatečným šifrováním dat v úložištích nebo zálohách. Důležitým aspektem může být též vyhovění právním předpisům, například v souvislosti s místem kde jsou data uchovávána (v řadě případů musí být na území EU).

Otázkou, na kterou se někdy při výběru cloudových služeb zapomíná, je stabilita a dlouhodobá životaschopnost jejich poskytovatelů – mnohé z těch nejzajímavějších a inovativních provozují a poskytují malé startupy, jejichž budoucnost lze stěží předvídat v horizontu několika měsíců, natož let. To pochopitelně neznamená, že je na místě takové služby ignorovat – jen by neměly hrát v podnikání klíčovou roli a měli byste mít „připravenou“ alternativu v případě jejich náhlého výpadku či odstavení.

Ostatně totéž platí i o (zejména bezplatných) službách těch největších poskytovatelů – jen Google ukončil v posledních zhruba pěti letech přes 15 služeb (například Jaiku, Wave, Labs, Notebook, Aardvark, Buzz, Health, Talk, iGoogle, Reader). Drobnou výhodou v případě velkých poskytovatelů je, že o ukončení služeb většinou informují s několikaměsíčním předstihem. Právě CSB mohou představovat dodatečnou záruku dodavatelské stability a včasného informování v případě změny nebo ukončování některých služeb.

Tuzemský broker

Vzhledem k výše uvedenému není překvapivé, že jedním z prvních poskytovatelů služeb cloudového brokera se na našem trhu stala společnost T-Mobile. Její T-Cloud byl představen v září letošního roku a dnes nabízí portfolio šesti služeb. Ty zahrnují komplexní Office 365 včetně Sharepointu a e-mailových služeb Exchange účtovaných po měsících – ceny služeb T-Cloud jsou navíc nastaveny v Kč, nikoliv v eurech.

Dalšími nabízenými aplikacemi je online účetní program Helios One (včetně bezplatné verze pro jednoho uživatele a varianty pro účetní firmy umožňující bezplatný přístup jejich zákazníků – podnikatelů), cloudové služby Spontania  Videomeeting a Classroom určené pro videokonference a vzdělávání na dálku, aplikace T-Cloud zakázka obsahující souhrnný přehled drtivé většiny veřejných zakázek v ČR a zálohovací služby (od 149 Kč měsíčně za jeden obor) a T-Cloud backup pro jednotlivé uživatele (v základní verzi 2GB dat zdarma), nebo skupiny (na úrovni složek, nebo celého operačního systému). 

Prostředí ekonomického systému HeliosOne

Prostředí ekonomického systému HeliosOne

První, čeho si při práci s T-Cloudem všimnete, je jednoduché a přehledné rozhraní (zkušenějším uživatelům se může zdát snad až moc jednoduché) – vše je připraveno tak, aby objednávání nových služeb, nastavování práva správce a další úkony byly jasné a srozumitelné. Snadno také dohledáte příručky (PDF), smlouvy a další informace o jednotlivých aplikacích.

Prostředí samotných aplikací se už samozřejmě může lišit – ty, které si T-Mobile nechal pro své portfolio CSB připravit na míru, (zálohování, veřejné zakázky) se drží jednoduchého a přehledného vzhledu rozhraní T-Cloud, další jako je Helios One mají rozhraní odlišné, ale stále přehledné.

U aplikací lue jednoduše nastavit jednomu z uživatelů práva správce

U aplikací lze jednoduše nastavit jednomu z uživatelů práva správce

T-Cloud je výtečnou ukázkou toho, co cloudoví brokeři již nyní mohou zákazníkům nabídnout: počínaje silou a stabilitou (a tedy i dlouhodobou perspektivou – jistotou dostupnosti služeb), technickým zázemím a infrastrukturou umístěnou v ČR a dalších zemích EU, odkud jsou služby poskytovány. Především ale nabízí možnost zřídit cloudové služby i nezbytnou konektivitu u jednoho poskytovatele, spravovat cloud – tedy používané aplikace i práva uživatelů (zaměstnanců) v jednoduchém a přehledném rozhraní, jednotně a přehledně je vyúčtovat v korunách a mít jistotu jejich jednotné dostupnosti.

Zbývá už jen přání, aby se počet nabízených aplikací a služeb co nejrychleji rozrůstal. Ty stávající si na měsíc můžete zdarma objednat a vyzkoušet. Zejména v případě přehledu veřejných zakázek je to zajímavá nabídka.