Hlavní navigace

Asociace UX – o 6 měsíců později

Je tomu přibližně půl roku, co se SIGCHI komunita transformovala na Asociaci UX. Je tedy čas nejen na krátké ohlédnutí, ale také na výhled do budoucna.

Doba čtení: 3 minuty

Co se povedlo

Slovo povedlo se, myslím, dobře vystihuje aktivity sdružení za posledních 6 měsíců. Pokusím se shrnout hlavní úspěchy:

 • Výrazně vzrostl počet členů – Asociace aktuálně čítá 3× více členů, než tomu bylo před 6 měsíci.
 • 3 velké konference na téma UX – listopadový World Usability Day, lednový UXCamp a Asociací podporovanou dubnovou UX konferenci navštívilo několik stovek účastníků a za feedback od nich se Asociace rozhodně stydět nemusí.
 • Lidé, kteří jsou ochotni přiložit ruku k dílu – nelze zapomínat na to, že všichni, kdo se podílejí na aktivitách Asociace, to dělají ve svém volném čase. O to více si ceníme, že těchto lidí přibylo – díky za podporu určitě patří Jirkovi Sekerovi, Vláďovi Kalinayovi, Davidu Šmehlíkovi, Míše Brodecké a v neposlední řadě Anničce Filkukové.
 • Job Hall konečně existuje místo, kde se střetává nabídka s poptávkou UX pozic.
 • Získání finanční podpory – podařilo se získat silné partnery v podobě společnosti AVG, která přispěla na aktivity sdružení částkou 100 000 Kč, společnosti Seznam.cz, která poskytla finanční podporu ve výši 50 000 Kč a agentury ExperienceU, která poskytuje hodnotné ceny pro akce v podobě UX školení či pronájmu usability labu zdarma. Děkujeme!

Co nás čeká

Práce v rámci Asociace je jako na kostele, takže jaká jsou místa, do kterých nyní Asociace napíná své síly?

 • Opravit kostel – nebojte se, kostelem je v našem případě myšlen web Asociace, který samozřejmě pořádnou renovaci zasluhuje. Ve velmi pokročilé stádiu jsou jednání s potenciálním technologickým partnerem, který by přestavbu naší svatyně zajistil. V nejbližších týdnech se pustíme do práce!
 • Pondělky – aneb každoměsíční odborné setkání UX Monday, jehož první díl odstartuje 10. 6. na téma Modely uživatelských dat.
 • World Usability Day – ani letos nebude samozřejmě chybět tradiční World Usability Day. Termín, který je třeba si poznamenat do kalendáře je: 14. 11. 2013.
 • Více podpory a odborných informací pro členy – mezi členy Asociace proběhl výzkum, jaké benefity by chtěli, aby jim členství přinášelo. Poptávka je především po organizaci či informování o odborných akcích, slevy na školení a konference nejen v ČR, častější doručování odborných informací. Nepochybuji o tom, že za půl roku budu moci napsat, že se to děje!

Po čem toužíme

Cíle, které si Asociace pro svou činnost vytyčila, nejsou rozhodně malé:

 • Směřovat, rozvíjet a formovat lokální UX trh s ohledem na zahraniční trendy a zkušenosti – jedním z kroků jsou právě setkání UX Monday, či připravovaný World Usability Day.
 • Zvyšovat povědomí veřejnosti o problematice HCI, UX – první autoři dokončují odborné články spojené s tématy okolo UX, které budou publikovány na serveru Lupa.cz, který je mediálním partnerem Asociace UX.
 • Poskytovat podporu (zázemí, networking, know-how, vzdělávání, mediální komunikace…) v rámci UX trhu – Job Hall a aktivní získávání dalších benefitů pro členy Asociace ukazují cestu právě tímto směrem.

K tomu, aby Asociace byla schopna tyto cíle dlouhodobě naplňovat, jsou potřeba především další lidé, kteří přidají ve svém volném čase ruce k aktivitám Asociace v rámci některé z pracovních skupin. Pokud k takovým patříte, neváhejte se ozvat vedoucím pracovních skupin.

Na závěr musím jedině poděkovat všem, kteří se podílí na tom, že mohu po půl roce napsat tento pozitivní článek – tedy členům a partnerům sdružení. Za Asociaci patří vám všem velký dík!