Hlavní navigace

Atos Hackathon: Tender track aneb jak přistupovat ke státním zakázkám agilněji

 Autor: Atos
Státní IT zakázky jsou častým mediálním i politickým tématem. Mnohdy bývá jejich hlavní potíží neefektivní komunikace mezi státní správou a IT firmami, kterou svazují přísnější pravidla či pomalejší procesy.
15. 9. 2021

Sdílet

Právě státními IT zakázkami se bude zabývat jeden z tracků říjnového Atos Hackathonu v brněnském Impact Hubu. Akce si klade za cíl zejména edukovat zástupce státní správy i IT firmy, aby spolu vedly efektivní dialog a nebály se využívat agilní metodiku. Na co se mohou účastníci těšit?

První částí tender tracku bude workshop pro státní úředníky, jehož prostřednictvím se naučí správně připravovat zadání pro softwarové agentury s pomocí zkušených metodických koučů. Track bude pokračovat vysvětlením procesů státních zakázek a představením specifik agilního přístupu. „Protože také úředníci chtějí být pyšní na svou práci a chtějí dodávat produkt s přidanou hodnotou pro konečného uživatele, potřebují celý proces poptávání IT služeb zjednodušit a zrychlit. V agilitě vidí cestu, která jim toto může přinést. Ve státní správě se nejedná o obvyklý postup obstarávání software, proto mezi lidmi na úřadech panuje obava z neznámého, z přístupu kontrolních úřadů a také z toho, že tento typ soutěžení přinese více prostoru pro boj mezi dodavateli, a tím další komplikace. Účelem Atos Hackathonu je na reálném zadání z úřadu ze Středočeského kraje vyzkoušet, kam až můžeme v inovacích zajít,“ vysvětluje Zuzana Fialová ze společnosti Atos, jedna z organizátorek Atos Hackathonu.

Po obecnějším úvodu bude účastníkům z řad zástupců softwarových agentur představeno zadání, na kterém budou v průběhu víkendu 23. – 24. října pracovat. „I když půjde o reálné zadání pro státní správu, účel akce je převážně osvětový. Chceme všem, kdo do procesů státních IT zakázek nějakým způsobem vstupují, ukázat, že i ke státním zakázkám lze přistupovat moderně a agilně, chce to jen podpořit otevřenou komunikaci, a tím vzájemné pochopení,“ dodává Zuzana Fialová z Atosu.

Partnerem Atos Hackathonu a dodavatelem zadání je Středočeský kraj.  „Ve Středočeském kraji vidíme velký potenciál v agilním vývoji. Ten se doposud ve státní správě moc neuchytil, tak věřím, že toto bude výzva jak to změnit nejen pro nás, ale i pro další regiony,“ říká Tomáš Zmuda (Piráti), místopředseda Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj Středočeského kraje, a dodává: „Jsme provozovatelem Středočeského platebního portálu, který před několika týdny přešel do ostrého provozu. Rádi bychom, aby byl portál robustnější pro nárazový provoz. Necháme na zadavatelích, jak si s úkolem poradí. Nabízí se moderní technologie jako je Redis či Docker, nicméně finální podoba vzejde ze vzájemné konzultace.“ 

Vítěze tender tracku vybere panelová diskuze

V průběhu zpracovávání budou mít týmy k dispozici odborníky, se kterými se budou moci poradit a s jejichž pomocí mohou projekt posouvat. Na závěr všechny týmy svá řešení odprezentují. Vítěz bude vybrán na základě transparentní panelové diskuze, které se mohou zúčastnit i zájemci z řad veřejnosti. 

Státní zakázky mají potenciál v agilitě

„Tender track je jednou z našich aktivit, která má za cíl motivovat a podpořit státní úředníky k tomu, aby dokázali k vývoji software přistupovat agilně, tak jako je to již běžné v komerčním sektoru. Pokud vznikne větší důvěra mezi zadavateli a dodavateli a cílem bude správně definovaný produkt, věříme, že se bude úroveň veřejných digitálních služeb rapidně zvyšovat,“ uvádí Vratislav Zima, CEO společnosti Synetech a předseda správní rady z Asociace softwarových agentur (ASWA), která poskytne framework pro nastavení správného zadání v rámci Tender tracku. ASWA, sdružení osmi českých vývojářských agentur, se dlouhodobě snaží pomáhat veřejnému i soukromému sektoru při výběru dodavatelů takových IT řešení, která budou plně odpovídat potřebám zadavatele a budou otevřená dalšímu rozvoji. 

O kultivaci prostředí státních IT zakázek se dlouhodobě snaží také organizace Česko.digital, která rovněž organizačně přispívá k Atos Hackathonu. Eva Pavlíková, výkonná ředitelka této organizace, věří, že právě tender track má potenciál přiblížit odborné veřejnosti prostředí státní správy, kde jsou však podle ní IT zakázky jen jednou částí problematiky. „Vedle optimalizovaného zadávání IT zakázek je potřeba se věnovat také vzdělávání a dlouhodobé podpoře rozvoje kompetencí státní správy,“ upozorňuje.

„Jsme rádi, že se můžeme na této jedinečné akci podílet. Účastníkům hackathonu dodáme data a obsah a prostřednictvím mentora budeme sdílet naše zkušenosti při zadávání veřejných zakázek. Mottem naší společnosti je ‚Vytváříme technologickou budoucnost pro lepší život v Praze‘ a i proto jsme přesvědčeni, že moderní a inovativní technologie mohou přinést více transparentnosti a uživatelské přívětivosti pro veřejnou správu a samosprávu při zadávání veřejných zakázek.   Zároveň je pro nás důležité vytvářet komunitu, která se vzájemně podporuje a přichází s inovativními řešeními,“ dodává Michal Fišer, generální ředitel společnosti Operátor ICT, a.s. (OICT), která se rovněž podílela na přípravě Tender tracku Atos Hackathonu.

Tender track je určen pro softwarové agentury, není už tedy možné se na něj přihlásit, zájemci o problematiku státních IT zakázek se nicméně mohou zúčastnit panelové diskuze a hodnocení zpracovaných řešení. Pro ty, kteří by se chtěli zúčastnit ještě aktivněji, připravil Atos tři další tracky zaměřené na umělou inteligenci (AI), DevOps a internet věcí (IoT). Registrace na ně jsou již spuštěny.

Příležitost pro všechny IT nadšence

Hackathon, neboli hack marathon, je zajímavou možností, jak se mohou IT nadšenci, třeba i s nižší úrovní znalostí, v tomto oboru rozvíjet. Účastníci si vyzkouší práci pod tlakem, během necelých dvou dnů totiž bude potřeba vytvořit celistvý produkt. Kromě získaných znalostí a praktických zkušeností si účastníci odnesou také spoustu zajímavých kontaktů i navázaných přátelství. Nedílnou součástí hackathonu bude i zajímavý doprovodný program koncipovaný formou přednášek. Ti nejúspěšnější zároveň odejdou se zajímavými cenami.