Hlavní navigace

Automatizace a IoT zazněly na konferenci IQRF Meetup

 Autor: iqaros microrisc
Jak na úspory, vyšší bezpečnost i komfort v budovách, zemědělství či zdravotnictví? Odpovědí může být dle IQRF Alliance internet věcí.
5. 10. 2021

Sdílet

Témata automatizace, úspor, zabezpečení i vyšší životní komfort zaznívala na konferenci, kterou v Praze 15. září pořádala IQRF Alliance. Setkání bylo otevřeno veřejnosti a se svými produkty a řešeními vás seznamovali členové aliance. Prezentace a fotografie jsou ke stažení na webu. Pojďme si zrekapitulovat, co nejzajímavějšího na akci zaznělo.

Co využijete v budovách

Skloubit frekvenci úklidu a doplňování toaletních potřeb na veřejných toaletách lze snadno s monitorovacím systémem od firmy Sanela. Bezdrátový systém využívající technologii IQRF® přenáší data o počtu spláchnutí, umytí rukou, o množství mýdla v zásobnících, a tak lze jednoduše upozornit obsluhu, aby zvýšila frekvenci úklidu a doplňování ve více vytížených místech.

Výrazných úspor můžete docílit s chytrým vytápěním od firmy Austyn International. Chytrá regulace může v praxi ušetřit až 20 % nákladů na teplo. Dálkově ovládané hlavice s ochranou proti manipulaci zajistí optimální teplotu v závislosti na rozvrhu budovy. Systém lze dokonce napojit do existujícího rezervačního systému a vytápět tak místnosti dle aktuálních objednávek. Firma se dále zabývá i technickým ohřevem a rozmrazováním materiálů infračerveným zářením.

Budovy lze doplnit vhodnými senzory kvality ovzduší. Jedná se obvykle o teploměry, vlhkoměry, senzory oxidu uhličitého a uhelnatého, či těkavých organických látek. Bezdrátový přenos naměřených hodnot ze senzorů do centrální aplikace, která může být propojena například s klimatizací či ventilací, umožňuje rychlou a ohleduplnou instalaci. Své senzory představila firma Protronix, MICRORISC, a svou univerzální a modulární hardwarovou platformu firma JoTio Tech.

Technologie a spolupráce firem

Díky využití speciální techniky „beaming“ u přenosu v síti IQRF® lze dosáhnout více než 10 let běhu senzorů na běžnou baterii. O technologii, spolu se svými kolegy, více promluvil Dr. Šulc, jednatel MICRORISCu a předseda IQRF Alliance.

Na půdě IQRF Alliance vznikají smysluplná partnerství, kdy se využívá schopností dalších partnerů, aby se na trh uvedl produkt v co nejkratším čase a v potřebné kvalitě. Není to pouze o samotném hardwaru, ale i o řídicí aplikaci a inteligentním zpracování dat. V takové spolupráci se představily firmy Logimic, TCPRO, Yes-research a ZAT.

Inovace pro zemědělství

Při skladování sena, slámy či obilí vznikají problémy díky vlhkosti těchto surovin nebo díky škůdcům. U obilí může docházet k namnožení škůdců, např. brouka pilouse, který vyhledává hlubší, teplejší vrstvy, kde se množí a poškozuje obilí. Výkaly fermentují, na hranici kolonie dochází ke kondenzaci vlhkosti, zrno může začít klíčit a plesnivět. Jeho přítomnost se projevuje zvýšením teploty obilí. Odhalit takový problém je snadné díky senzorům IQAROS, které jsou napojeny na nerezovou tyč, která se zabodne do dané suroviny a průběh teploty lze vzdáleně hlídat.

Případný výskyt takových škůdců vám mohou pomoci eliminovat profesionálové z firmy ADERA, která na setkání představila, kromě dalšího, svůj bezdrátový systém monitoringu a odchytu hlodavců. Ve chvíli, kdy do pasti/monitoru, vběhne myš nebo jiný škůdce, systém výskyt zaznamená a odešle do centrální aplikace. Celá evidence je pak umístěna v elektronické kartě klienta a odpadá tak nutnost vést vše v papírové podobě.

Pro zemědělství vznikl další zajímavý produkt. Vývojáři ve firmě JoTio Tech vymysleli dálkově ovládané obojky pro krávy. Řeší tím tak situaci, kdy na farmu přijde například veterinář a je potřeba identifikovat určitou krávu. Za běžných okolností musí zaměstnanci obejít většinou ležící kusy dobytka a postupně si přečíst čísla krav. Tím dochází ke zdržování, rušení krav, celkově k zdražení nákladů na takové ošetření a pravděpodobně i ke snížení dojivosti krav. Nový způsob je efektivní v tom, že se z aplikace dálkově rozsvítí obojek pouze té krávě, kterou je potřeba ošetřit. V současné době probíhá pilotní projekt na VUŽV.

Hlídání bleskových povodní a využití infrastruktury obce

Ve výše uvedené firmě také navrhli, vyrobili a v praxi otestovali ultrazvukový senzor výšky hladiny vody. V rámci pilotního měření došlo k umístění senzoru na lávku nad Únětickým potokem.

Starostové obcí, které leží na vedlejších tocích, mohou mít problém s bleskovými povodněmi. Menší toky se obvykle vůbec centrálně nesledují a za jejich monitoring jsou zodpovědné obce, které ale s tím většinou nemají zkušenosti ani nemají přístup k potřebnému vybavení.

Přitom není vůbec problém napojit takový senzor na bezdrátovou IQRF® infrastrukturu v obci, která může být tvořena například veřejným osvětlením nebo rozhlasem. Technologie IQRF® je pro osvětlení, kde dochází k přenosu řídicích signálů a menšího množství měřených dat ze svítidel, ideální volbou, a mnohé světlařské firmy technologii implementují a ve svých světlech využívají. Na setkání v rámci své prezentace ukázala firma Logimic svou aplikaci pro správu a řízení světel, díky které je nasazení dálkově ovladatelných svítidel hračkou. Na přehledné nástěnce je vidět, v jakém segmentu se vyskytuje nějaký problém a vše je opatřeno i systémem výstrah.

Firma MICRORISC představila své kontroléry určené pro dálkové, bezdrátové řízení světel přes síť IQRF®, a sokety pro snadné připojení bezdrátové komunikace ke světlům.

Jak IoT pomáhá v nemocnici

Na setkání vystoupil i zástupce VFN v Praze, který představil, co a proč se v nemocnici měří. Jde zejména o teplotu v chladničkách, mrazácích, pokojích, laboratořích, a oxid uhličitý v čekárnách lékařů. Aktivní zaměstnanci IT oddělení nemocnice sami instalovali a konfigurovali měřicí systém, kde využili celé řady senzorů od různých společností, které dodávají senzory s bezdrátovou technologií IQRF®. Dokonce si některá zařízení i sami dovyvinuli. Využívají grafy a funkce cloudového prostoru Microsoft.

Zajímavý byl i senzor od firmy ZAT, tzv. infragrid, který pomocí infračerveného senzoru snímá osoby v místnosti. Jedná se o hrubý rastr, který neporušuje GDPR osob. Díky senzoru lze odhalit osobu, která například upadla. Využití lze najít v nemocnicích, domovech důchodců, Alzheimer centrech a podobně, ale i kancelářích pro evidenci obsazenosti zasedacích místností. Produktové stránky se zaměřením na převážně bezdrátové řešení v různých segmentech trhu, nejen v energetice, najdete na www.simonet.eu.

Své řešení a nabídku na spolupráci prezentoval zástupce Masteru. Firma MasterDC se zabývá provozem datových center a firemní IT infrastruktury. V její spřízněné vývojové divizi MasterAPP momentálně řeší i zajímavé projekty ve zdravotnictví s využitím chytrých náramků snímajících vitální funkce pacientů. Využití má ale i přesah mimo nemocnice, výrobek lze využít i v průmyslu nebo úřadech pro detekci vitálních funkcí a nehod nebo pro přístup do různých částí objektu.

Cloud a brány

Pokud zákazníci chtějí umístit svou aplikaci a data do mezinárodně dostupného cloudu, mají možnost využít i nabídku od firmy IBM, jejíž zástupce na konferenci představil některé z výhod a možností, a členům aliance připomněl partnerský program i možnosti podpory ze strany této nadnárodní společnosti.

Často neviditelnou, ale velmi důležitou součástí inteligentního a fungujícího IoT systému, jsou IoT brány. Zajišťují spojení mezi sítí tvořenou zařízeními, ať už senzory nebo aktuátory (např. dálkově ovládané síťové zásuvky od firmy Netio products), a řídicí aplikací umístěnou někde v Internetu.

Bezpečné řídicí systémy použitelné pro aplikace v průmyslu, ale samozřejmě nejen zde, představil obchodní ředitel Unipi. Partnerům nabídl možnost výroby i menších množství řídicích jednotek a bran za velmi přijatelných cen, které jsou možné díky modularitě platformy Unipi Iris.

Vývoj a inovace díky spolupráci s univerzitními centry

Celé setkání proběhlo na půdě Centra města budoucnosti CIIRC. To zajišťuje provázání jak směrem k univerzitě, tak k městu a zastupitelům.

Velmi podnětné byly i prezentace z VŠB Technické univerzity Ostrava a Západočeské univerzity v Plzni.

Výzkumníci ze ZČU představili své chytré ponožky pro monitoring pacientů s otoky. Senzorová vlákna jsou integrována přímo do pletené struktury. V důsledku otoku dochází ke změně elektrického odporu snímače, což pomáhá včas odhalit zvětšující se otoky.

Dále vyvinuli textilní tlakový senzorový systém pro měření otoku nebo pro tlakovou terapii při problémech s bércovými vředy. Je možné tak zajistit, aby byly obvazy vždy optimálně utaženy, což podporuje léčbu. Pacient může být zároveň dálkově monitorován a je tak možné ho včas varovat při překročení nastavených parametrů.

Rovněž se podíleli na vývoji senzorů na bázi modifikovaných uhlíkových nanotrubic, které jsou nízkoenergetické, a tedy vhodné pro IoT aplikace. Prezentované senzory jsou určeny zejména pro detekci nebezpečných plynů.

Ve spolupráci s firmou ZAT vyvinuli IoT jednotku určenou pro produktovody k monitorování průtoku, teploty a tlaku. Vzhledem k tomu, že je jednotka určena i pro plynovody, je certifikována do výbušného prostředí.

Na VŠB TUO vyvinuli a v praxi otestovali množství nejrůznější senzorů. V okolí univerzity se vyskytuje mnoho dolů, tato lokalita je zatížena následky těžby a jsou zde specifické problémy, které lze pomocí senzorů zmírnit nebo jim předcházet.

Opěrné a okrasné zdi z gabionů se dnes používají velmi často. Může za to snadnost použití, výhodná cena i přitažlivý vzhled. Každou instalaci takové stěny je nutné provést precizně a posoudit z hlediska statiky. Existují základní pravidla daná výrobcem, která říkají, jak stěnu instalovat, ale mnohdy vidíme instalace špatné, kdy pravidla evidentně nebyla dodržena. To může vést k deformaci stěny a k poruchám. Opravy jsou přitom složité, nákladné, někdy je pak nutné stěnu rozebrat a postavit znovu.

Výzkumníci z Ostravy vyvinuli a otestovali senzorický systém, který úspěšně testují v praxi již několik let. Je tak zajištěno včasné varování v případě, že začne docházet ke ztrátě stability.

V okolí liniových staveb, silnic, dálnic, železnic, se často vyskytují skály, které vlivem eroze podléhají rozpadu. Padající kameny pak ohrožují provoz na přilehlé silnici či železnici, větší kusy pak mohou stavbu zničit. Proto jsou v okolí staveb budovány ochranné sítě, které zachytávají padající kameny. Na sítě jsou instalovány senzory, které dokážou rozpoznat, že došlo k zachycení kamene. Původně výzkumné projekty se již úspěšně pilotují v praxi, například na Zbraslavi.

Novinkou byl bezdrátový detektor kyslíku. Při kyslíkové terapii COVID pacientů někdy uniká kyslík do ovzduší. To již v nedávné době zapříčinilo výbuch na jednotkách intenzivní péče. Proto zde vyvinuli a patentovali bezdrátový senzor pro měření koncentrace O2.

Spolupracujte s námi

IQRF Alliance je otevřené sdružení, do kterého můžete vstoupit, pokud se tématem IoT aktivně zaobíráte a kooperace s dalšími členy by pro vás byla prospěšná. Pomáháme členům s propagací, snažíme se je smysluplně propojovat, účastníme se výstav i konferencí, některé i sami pořádáme, a všude rádi ukážeme vaše řešení. Pro školy máme program IQRF Smart School, pro startupy IQRF Start Up. V případě zájmu nás kontaktujte.

Ivona Spurná, ivona.spurna@iqrfalliance.org, www.iqrfalliance.org

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).