Hlavní navigace

Bezpečnost už dávno nejsou jen antiviry

Bezpečnostní řešení od O2 reagují na nejnovější trendy v oblasti bezpečnosti informačních a komunikačních technologií.
23. 11. 2016

Sdílet

Nové technologie a jejich dostupnost širokým vrstvám obyvatel vytváří zcela nové sociální prostředí. Mění se způsoby práce a komunikace, výrazných změn doznávají i obchodní modely. Mobilita, globalizace, ostrý konkurenční boj, složitý politický a ekonomický vývoj i přesun válečných konfliktů do kyberprostoru, to všechno klade bezpečnosti informačních technologií nové a složitější výzvy.

Dnešní IT bezpečnost je komplexní disciplína, která se dotýká mnoha různých témat a oblastí. Cílem je eliminovat většinou nekalé vnější vlivy a umožnit chráněnému subjektu vykonávat nerušeně svoji činnost. Ať už jde o podnikání, provozování veřejné služby nebo třeba jen o běžné využívání mobilního telefonu. Z druhé strany je bezpečnost soustavou zcela reálných opatření, která lze rozdělit do několika relativně samostatných celků. Patří sem například antiviry, antispamy a ochrana proti škodlivým programům, ale také zajištění bezpečnosti tzv. perimetru sítě či zabezpečení mobilních zařízení.

Novodobí strážci bran

Perimetrem se rozumí místo, kde se vnitřní síť podniku či organizace stýká s internetem nebo s jiným datovým připojením a vytváří rozhraní s okolním světem. Zabezpečení perimetru chrání před útoky zvenčí a současně dovnitř i ven propouští pouze to, co smí podle zadaných pravidel, tzv. politik, vstoupit nebo odejít.

Ochrana proti vyřazení z provozu

K základním bezpečnostním prvkům ochrany perimetru patří obrana proti tzv. DDoS útokům, jejichž cílem je vyřadit z provozu chráněný systém, např. webové stránky nebo e-shop. Datová centra O2 sama o sobě poskytují vysokou úroveň základní ochrany proti DDoS útokům. Cloudové služby O2 a služby O2 Datové centrum lze navíc doplnit i o rozšířenou DDoS ochranu.

S internetem jen podle pravidel

Druhou a neméně důležitou úlohou ochrany perimetru je zajistit bezpečnou komunikaci s internetem. Zde O2 nabízí dvě služby: O2 Next Generation Firewall a O2 Web Security Gateway. Služby jsou cloudové, jsou provozovány ve specializovaných datových centrech a působí jako filtr mezi internetem a sítí zákazníka. Byť se principem činnosti výrazně liší, obě poskytují efektivní víceúrovňovou ochranu. Zahrnuje funkce firewallu, antiviru, antispamu a ochrany před škodlivým softwarem, správu přístupu k aplikacím, která dovoluje zablokovat webové aplikace, jako jsou třeba stahování médií či síťové hry, ale také filtrování webových stránek, které omezí přístup zaměstnanců na stránky, jež ke své práci nepotřebují. Brání ztrátě či zneužití citlivých dat. Umožňují rovněž vynutit dodržování stanovených bezpečnostních pravidel a zajišťují ochranu připojení mobilních zařízení, např. notebooků či chytrých telefonů. Poplatek za službu O2 Next Generation Firewall se odvíjí od šířky zabezpečeného pásma, tj. od přenosové rychlosti připojení zákazníka, a nezávisí na počtu uživatelů, zatímco licence služby O2 Web  Security Gateway je založena právě na počtu uživatelů.

Mobilní zařízení nesmí být dírou v bezpečnosti

Průniku mobilních zařízení, chytrých telefonů a tabletů do pracovních aktivit se ubránit nelze a nejmodernější trendy, například BYOD, kdy zaměstnanci využívají svých vlastních soukromých zařízení jako pracovního nástroje, mu velice napomáhají. S nimi však do sítí a informačních systémů podniků i organizací přicházejí nové hrozby a bezpečnostní rizika. Pro počítače a notebooky mají podniky a organizace uvnitř svých informačních systémů a sítí definována a zavedena nezbytná a mnohdy velmi přísná bezpečnostní pravidla, politiky a postupy. Ve většině případů jim však chybí nástroj, který by umožňoval komplexně uchopit a zajistit i bezpečnost používání chytrých mobilních zařízení.

Služba O2 Mobile Device Management umožňuje vyžadovat dodržování zavedených bezpečnostních opatření i na chytrých telefonech a tabletech bez ohledu na to, zda jde o zařízení firemní či soukromá. V mobilním zařízení dokáže jednoduše a spolehlivě oddělit pracovní a privátní světy. Pro kteroukoli mobilní platformu dovoluje určit a předepsat co, jak, kdy a za jakých podmínek na přístrojích vykonávat lze, a co nelze, které aplikace je možné instalovat nebo jak nakládat s pracovní elektronickou poštou a jejími přílohami. Účinně chrání před únikem citlivých informací. Při krádeži nebo ztrátě přístroje je možné zařízení dokonce na dálku zablokovat a, je-li třeba, data spojená s pracovními aktivitami dokonce úplně vymazat.

Moderní datová centra O2

Datová centra O2 s certifikací TIER III jsou založena na kvalitních a robustních mezinárodních standardech, využívají nejmodernější technologie. Jsou umístěna mimo záplavové oblasti, geograficky zálohována, střežena, zabezpečena proti požáru i dalším živelním pohromám. Datová centra sídlí v České republice, plně vyhovují podmínkám české i evropské legislativy a nabízejí prostor pro provoz i těch nejkritičtějších zařízení a aplikací s nejvyšší dostupností. Velikost i charakteristiky prostor pronajatých pro provoz IT lze optimalizovat v souladu s požadavky klienta a elasticky je přizpůsobovat nejenom růstu firmy, ale i požadavkům trhu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).