Hlavní navigace

City Air Management: lepší ovzduší ve městech díky datům

Komerční sdělení
Nový způsob monitorování a přesného předpovídání znečištění ovzduší ve městech na několik dní dopředu.

Sdílet

City Air Management, aplikace pro MindSphere, otevřenou platformou pro průmyslový internet věcí společnosti Siemens, dokáže poskytnout městům a jejich obyvatelům informace potřebné k minimalizaci anebo ideálně k úplné eliminaci extrémních stavů znečištění ovzduší dříve, než k nim skutečně dojde.

Aplikace monitoruje a předpovídá úroveň znečištění ovzduší ve městě v následujících až pěti dnech s přesností více než 90 % a současně simuluje efekt kroků, jež město může učinit, aby tato situace nenastala. Města mají možnost vybrat ze seznamu 17 krátkodobých opatření a ihned zjistit, jaký dopad budou mít na kvalitu ovzduší v příštích dnech. Pokud zvolí správně, mohou udržet kvalitu vzduchu v mezích stanovených hodinových limitů.

Předpovědi znečištění ovzduší jsou založeny na sofistikovaném algoritmu, který pracuje s umělou neuronovou sítí. Technologie neuronových sítí  se využívá již více než 25 let, během kterých byl tento systém natolik vylepšen, že je nyní schopen vytvářet a trénovat různé typy rekurentních neuronových sítí, neuronové sítě pro posilování učení i hluboké neuronové sítě. Prognóza kvality ovzduší se vytváří na základě historických dat o znečištění ovzduší a počasí ve stejném období (mj. zohledňuje vlhkost vzduchu, sluneční záření, oblačnost nebo teplotu), aktuální předpovědi počasí a charakteristiky dopravní situace. Do modelu se rovněž zahrnují opakované události, jako jsou pracovní dny a víkendy, svátky, veletrhy či sportovní akce, protože různými způsoby ovlivňují dopravu a tedy i emise. Následná konkrétní opatření se pak stanovují pro sedm hlavních KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti), včetně NOx, PM10 a PM2,5.

Díky seznamu krátkodobých opatření mohou zástupci města simulovat jejich dopad v příštích 3–5 dnech, což jim pomůže dodržet denní nebo hodinové stanovené limity znečištění ovzduší. Pokud například systém prognózy kvality vzduchu předpovídá nadprůměrné úrovně znečištění v některých částech města v následujících několika dnech v důsledku nárůstu hustoty dopravy, město může zavést krátkodobá opatření, jako je bezplatná veřejná doprava, uzavření parkovacích míst nebo ulic apod.

Kromě krátkodobých opatření je k dispozici také 40 střednědobých až dlouhodobých postupů, ke kterým patří zvýšení poplatků za produkci exhalací, uzavření parkovišť ve městě nebo zatraktivnění místních veřejných tranzitních systémů. Více informací najdete na www.mysletenalidi.cz.