Hlavní navigace

Cloud je dobrým řešením pro účetní software

Cloudové služby zažívají v posledních měsících velký rozmach. Snaha o snižování nákladů na IT jim v tomto ohledu značně nahrává.
3. 6. 2014

Sdílet

Velké internetové společnosti dnes provozují v cloudu široké portfolio služeb cílených na uživatele bez geografického rozlišení. Existuje ale skupina software, u které nelze tento masový přístup s ohledem na předpisy platné v jednotlivých zemích aplikovat. Jedná se o účetní software.

STARÉ PC JE TŘEBA OPUSTIT

Provozovat účetní software na jednom vyhrazeném počítači umístěném v prostorách firmy je ještě stále obvyklé. Nezřídka k tomu slouží běžný kancelářský PC. Na redundanci hardwaru se v těchto případech příliš nedbá. A navíc – takový stroj rychle zastarává, fyzicky i morálně.

Rozhodnutí, zda se zbavit starého PC a přesunout účetní program na cloud, je s příchodem cenově dostupných cloudových služeb poměrně jednoduché. V úvahu připadají jak varianta SaaS (Software as a service – Aplikace jako služba), tak IaaS (Infrastructure as a service – Infrastruktura jako služba).

APLIKACE, NEBO INFRASTRUKTURA?

U varianty SaaS je z cloudu poskytována přímo konkrétní aplikace, nejčastěji ve formě zpřístupnění aplikace přes webový prohlížeč. Na poskytovateli cloudu pak zůstává správa dat, ale také údržba virtuálního i fyzického stroje, z něhož aplikace běží. Náklady na údržbu a správu jsou započítány v ceně služby.

Pronájmem infrastruktury od poskytovatele, což je případ druhé varianty cloudu IaaS, je většinou myšlen pronájem virtuálního serveru. Nižší cena je spojena s vyššími nároky na uživatele, jemuž je svěřena správa cloudového serveru. 

Přihlášení přes vzdálenou plochu v cloudu je stejné, jako kdybyste měli účetní program na vašem PC.

JAK SI VYBRAT CLOUD SERVER

V našich podmínkách je využíván převážně pronájem infrastruktury. Tuto variantu cloudu lze prakticky použít i k provozování účetního SW. Před výběrem serveru je třeba nejprve zjistit nároky na systémové prostředky a operační systém. Většina českých účetních programů je určena k provozu na operačním systému Windows. Bude tedy vhodný virtuální server s tímto operačním systémem, například ve verzi Windows 2008. Zvolíte-li minimální hardwarové prostředky (jeden virtuální procesor, dva gigabyty operační paměti a čtyřicetigigabytový pevný disk), bude toto řešení pro účetnictví s malým objemem dat plně vyhovovat. Server v této konfiguraci včetně operačního systému můžete dnes pořídit za několik málo stokorun měsíčně. Takovou cenu už lze reálně srovnávat i s náklady za elektrickou energii, spotřebovanou nepřetržitě běžícím PC.

KAŽDÉMU PODLE POTŘEB …

V případě narůstajících nároků lze konfiguraci cloud serveru podle potřeby průběžně navyšovat. Není problém rozšířit pevný disk, velikost paměti či počet procesorů. Přechod od nižší verze účetnictví na vyšší, která např. využívá SQL server, tedy vůbec nevyžaduje reinstalaci serveru nebo pořízení nového. Jako příklad by mohl sloužit ekonomický systém Stormware a přechod mezi jeho verzemi Pohoda Lite a Pohoda SQL.

Někteří poskytovatelé cloudu mají k dispozici šablony virtuálních serverů, které zjednoduší a urychlí instalaci serveru. Dodavatel připraví server např. se zvoleným operačním systémem, databázovým serverem a často i s požadovanou aplikací.

KOMFORT PRO VÍCE UŽIVATELŮ

K výhodám u tohoto typu cloud serveru patří také multiuživatelské prostředí. S účetnictvím přes vzdálenou plochu (Remote Desktop) může pracovat najednou více uživatelů. Ke zvýšení uživatelského komfortu lze přístup nakonfigurovat jako RemoteApp. Aplikace, k níž uživatel přistupuje prostřednictvím služby vzdálená plocha, se pak chová tak, jako by běžela v místním počítači koncového uživatele. Zvýšení počtu aktivních uživatelů převyšující dvě současná připojení je zpoplatňováno. Licence společnosti Microsoft k této službě se nazývají RDS CAL (Remote Desktop Services – Client Access License) a zprostředkovává je poskytovatel cloudu.

REDUNDANCE TO JISTÍ, ALE…

Nespornou předností cloudového řešení je jeho redundance, a tedy i minimalizace rizika ztráty dat, stejně jako jištěná infrastruktura datacenter, která poskytuje záruku nepřetržitého běhu virtuálního serveru.

Přes veškerou redundanci hardwaru pro virtuální server v cloudu nelze opomenout zálohování dat. Nezřídka se stává, že v aplikaci dojde k chybě a je třeba obnovit její stav z minulosti. Jakým způsobem a jak často zálohovat své aplikace, je u IaaS služeb ponecháno na správci virtuálního serveru. U poskytovatele cloudu je dobré zjistit, jakým způsobem zálohuje a podle toho přizpůsobit zálohy vlastní. Důležitým faktorem u zálohy je také její geografické umístění. V ideálním případě je záloha uložena v jiném datovém centru než originální data. K IaaS virtuálnímu serveru je vhodné připojit vzdálené úložiště, např. přes FTP či prostřednictvím Amazon S3 protokolu.

Administrační rozhraní FORPSI Cloudu je intuitivní a přehledné.

FORPSI CLOUD UMÍ

Služby Cloud computingu poskytuje v široké nabídce společnost INTERNET CZ. Pod značkou FORPSI Cloud je na http://www.forpsicloud.cz/ k výběru množství konfigurací Cloud serverů PRO, připravené konfigurace Cloudů SMART nebo služby Cloud Object Storage či Cloud Monitoring.

INTERNET CZ, a. s.
www.forpsicloud.cz
info@forpsicloud.cz