Hlavní navigace

Co přinášejí připojení do zahraničních propojovacích center?

Je smyslem peeringu opravdu pouhé snížování nákladů zainteresovaných operátorů na IP konektivitu? Jaké další významné faktory motivují operátory ke zřizování peeringových propojů?
5. 2. 2012

Sdílet

Na první pohled by se mohlo zdát, že smyslem peeringu, ať už místního nebo zahraničního, je pouhé snížení nákladů zainteresovaných operátorů na IP konektivitu. Při detailnějším pohledu ovšem začne být zjevné, že snížení nákladů je sice významným, ale rozhodně ne tím jediným faktorem, který ISP motivuje ke zřizování peeringových propojů.

Doba, za kterou dorazí zákazníkův paket do místa určení, je něčím, co operátory pochopitelně zajímá, latence jsou jedním z ukazatelů kvality konkrétní sítě. Přímý peering v některém zahraničním peeringovém uzlu může latenci významně snížit, oproti využívání služeb transitních operátorů. Zejména pokud je věnována pozornost také optimalizaci propojení vlastní sítě s oním zahraničním peeringovým uzlem a směrování provozu je pečlivě sledováno, aby bylo zabráněno vzniku tzv. vlásenkových („hair-pin“) cest.

Avšak nejen latence je ukazatelem kvality. Stále pracujeme s technikou a ta může kdykoli selhat. Dobrý návrh sítě musí počítat s možností poruchy čehokoli. Pokud nelze návrhem sítě výpadek zcela eliminovat, je důležité alespoň minimalizovat dopady výpadku, ať už z hlediska množství postižených služeb, času nebo nejlépe obou variant. K tomu slouží i větší množství alternativních tras, které zahraniční peeringové připojení přináší a možnost flexibilně směrovat IP provoz na různé trasy v případě výskytu problému. Nezanedbatelný není ani fakt, že existence peeringové dohody mezi operátory usnadňuje komunikaci mezi nimi. Oba operátoři vědí, kam se obracet v případě problémů na jejich vzájemném propojení. O větších technických problémech, jako jsou třeba masivní útoky či chyby v software směrovačů, zase propojení operátoři sdílejí informace v technických mailing listech dotyčných propojovacích center, což dále zlepšuje reakci na případné problémy většího rozsahu.

Snižování nákladů na IP Transit ovlivňuje ještě jedna věc a sice granularita připojení do propojovacího centra. Ta je obecně poměrně malá, což omezuje možnosti menších operátorů samostatně vstupovat do peerignových dohod. Malá granularita rovněž znamená, že operátor, který zodpovědně plánuje své kapacity, má vždy významnou kapacitní rezervu, která může vykrýt náhlou zvýšenou poptávku po IP konektivitě. Ta může být způsobena například výpadkem nějaké jiné sítě, útokem nebo třeba jen tím, že některá služba, hostovaná v síti jednoho z operátorů, začne být nečekaně velmi populární.

Využívání zahraničních peeringových center tedy přináší kromě většího množství dostupné kapacity za přijatelnou cenu zejména flexibilitu a lepší kvalitativní parametry konektivity, dodávané zákazníkům.

Společnost Dial Telecom má vlastní technologii v mnoha zahraničních peeringových centrech a je členem peeringových organizací nejen v Čechách (NIX) a na Slovensku (SIX), ale i v Německu (DE-CIX, ECIX), Holandsku (AMS-IX) a Velké Británii (LINX). Hlavním uzlem pro mezinárodní provoz ze sítě DT je telehouse Ancotel ve Frankfurtu nad Mohanem. Dial Telecom využívá pro připojení do Ancotelu vlastní optickou infrastrukturu, na níž je aplikována technologie DWDM s kapacitou vlnových délek n*40 Gbps. Díky jednoduché topologii a přímé trase dosahuje zpoždění mezi Prahou a Frankfurtem pouze 8 milisekund, což je hodnota, kterou ostatní tranzitní operátoři nejsou schopni nabídnout. IP provoz ze sítě Dial Telecomu do Frankfurtu přesahuje ve špičkách 12 Gbit/s. Dial Telecom je rovněž ve Frankfurtu připojen k mnoha Tier 1 poskytovatelům mezinárodní konektivity, do jejichž sítí je směřován provoz na prefixy těchto operátorů. Takto se rovněž dále snižuje latence pro IP provoz zákazníků.

Dial Telecom se soustředí na poskytování služeb pro české ISP patří k nejvýznanějším poskytovatelům konektivity pro české ISP. Dial Telecom je poskytovatelem komplexního portfolia hlasových, datových a internetových služeb s garantovanou dostupností po celé České republice prostřednictvím vlastní jednotné optické sítě pro velkoobchodní a korporátní segment zákazníků. Délka provozovaných optických kabelových tras společnosti Dial Telecom činí v současnosti 4 600 kilometrů v rámci České republiky a 185 km kabelových tras s přibližně 12 000 km optických vláken v rámci metropolitní sítě v Praze. Síť společnosti Dial Telecom má centrální dohledové centrum v Praze. Monitorování sítě i pracoviště podpory zákazníků pracují v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Dial Telecom, a. s., je držitelem certifikátů ISO 9001:2009 se zaměřením na management jakosti, ISO 14001:2005 pro kvalitu environmentálního managementu a ISO 27001:2006 pro řízení informační bezpečnosti, tedy ochranu citlivých informací před neoprávněným přístupem. Více informací získáte na webových stránkách http://www.di­altelecom.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).