Hlavní navigace

Co se stane s .sk doménami po zavedení nových pravidel?

Komerční sdělení
Příští rok bude nasazen nový systém pro registraci a správu .sk domén. Zamýšleli jsme se nad možnými důsledky.

Sdílet

Nové podmínky registrace .sk domén začnou platit 9. 1. 2017. Nejzásadnější změnou bude zrušení pravidla, které umožňovalo registraci a vlastnictví .sk domény pouze slovenským subjektům.

Nově se také počítá se zavedením ročního poplatku za registrátorské služby ve výši 200 EUR a s povinností složit minimální roční zálohu. Poplatek se nevyplatí registrátorům, kteří mají ve správě jednotky nebo desítky .sk domén. Co bude s doménami, jejichž stávající registrátor neuzavře novou registrátorskou smlouvu?

Vypadá to, že SK-NIC spíše podlehl tlaku komunity, než aby měl sám motivaci ke změně. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o komerční subjekt, který je z podstaty poskytované služby v monopolním postavení, je to pochopitelné. Jeho primárním cílem je zisk.

Papír, restrikce a vysoké ceny.

.SK doménu si nyní může registrovat pouze slovenský subjekt, který musí mít s SK-NICem uzavřenou rámcovou smlouvu. To představuje překážku nejen pro české (držitel nemůže být zahraniční subjekt), ale i pro slovenské subjekty (nutnost zasílat dokumenty v listinné podobě pozemní poštou za každého majitele domény). Registrátoři si s těmito překážkami poradili různými způsoby, většinou tzv. proxy držitelstvím domény (držitelem domény je registrátor). Protože za obsah prezentovaný na doméně odpovídá držitel, dostávají se registrátoři v postavení držitelů domén do mnohdy velmi „zábavných“ situací. Musí čelit např. výslechům na policii, předběžným opatřením a naposledy byla registrátorovi udělena dokonce  i pokuta 20.000 €.

Stávající pravidla umožňují subjektům s uzavřenou rámcovou smlouvou stát se zároveň .sk registrátorem domény. V současné době je aktivních registrátorů .sk domén (tj. mají registrovanou alespoň jednu doménu) cca 2000. Situace trochu připomíná stav v doméně .cz před rokem 2003.

Pravidlo, že i registrátor .sk domén musí být slovenský subjekt, řeší čeští registrátoři, pro které je slovenský trh stále zajímavý, různými způsoby, např. založením slovenské dceřiné společnosti či organizační složky.

Nákupní cena .sk domény se nyní pohybuje od € 11,40 do € 19,90 dle počtu registrovaných domén. I když se bude v porovnání s doménami .cz, .eu či gTLD zdát vysoká, není to nic proti poplatku za změnu registrátora, který činí € 6,60 – a je to poplatek bez jakékoliv přidané hodnoty. Kdo by očekával prodloužení domény na další rok, jako je obvyklé v případě gTLD a .eu, bude zklamán.

Vycházíme-li z předpokladu, že slovenský trh je poloviční ve srovnání s českým měl by být celkový počet zaregistrovaných slovenských domén přibližně dvojnásobný. To je potvrzením předpokladu, že výšeuvedené skutečnosti zjevně nepřispívají k rozvoji on-line služeb na Slovensku.

Nabízí se otázka, jaký má smysl manipulační poplatek za změnu registrátora, když údajně bude vše probíhat on-line? Kdo tento poplatek zaplatí v případě, že stávající registrátor s několika málo doménami nebude mít zájem uzavřít registrátorskou smlouvu? Nejedná se v tomto případě o ochranu trhu, potažmo stávajících registrátorů?

Co bude následovat a co lze očekávat

Ohlášené změny v registraci .sk domény přinesou zjednodušení životního cyklu domény, možnost registrace domény až na 10 let, již zmíněné odstranění restrikce (pouze slovenský registrátor/vlastník) a  pro registrátory asi nejdůležitější nový systém s API. Vzhledem k tomu, že dokumentace k API a testovací instance SYDORy měly být zveřejněny v červenci 2016 a reálně se tak stalo až koncem října 2016, je možné, že nasazení provázejí určité těžkosti. SK-NIC vyvíjel své řešení a nenasadil českého FREDa (CZ.NIC údajně několikrát v historii nabízel pomoc s implementací). Proč SK-NIC nevyužil existující zkušenosti s přechodem na decentralizovanou správu, ačkoli si to údajně naprostá většina slovenských registrátorů přála, zůstává záhadou.