Hlavní navigace

Czech IoT Summer Jam v Laboratoři personalizované telemedicíny ČVUT UCEEB

České Radiokomunikace (CRA) pořádají 3. ročník soutěže Czech IoT Summer Jam. Vítězným aplikacím rozdělí více než 100 tisíc korun.

Doba čtení: 2 minuty

Chytré technologie přináší nejen komfort a nové možnosti, ale často i problémy. Občas není snadné odhalit, které „use cases“ jsou zbytečné, které jsou pouze dobrý marketing a nalézt mezi nimi ty, které se uchytí a budou lidem skutečně přinášet hodnotu. V rámci této soutěže má široká veřejnost přístup k datům ze široké škály senzorů a na jejich základě může naprogramovat aplikaci. CRA jsou hrdí, že v letošním ročníku Czech IoT Summer Jam mohou spolupracovat s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (ČVUT  UCEEB), které testuje nové technologií přímo v praxi.

Laboratoř typu „Living lab“ spojuje vědce, lékaře, výrobce a samotné uživatele asistivních technologií a jiných nástrojů eHealth. Samotná laboratoř je bezbariérovou garsoniérou, v níž je možné otestovat vyvíjené technologie v praktickém životě. Základem je inteligentní elektroinstalace, která umožnuje plnou interakci s bytem. Technologie LoRaWAN má i v tomto inteligentním bytě své místo. Fungují na ní dálkové odečty energií a speciální čidlo na kontrolu kvality vnitřního prostředí. Všechny senzory jsou vyvinuté přímo v laboratořích ČVUT UCEEB.

Požadavky na energetické úspory v minulosti vedly k zateplování budov, výměnám oken, aniž by byla současně řešena technologie větrání. Lidé v dnešní době tráví více než 90 % svého času v interiérech a jejich zdravotní i psychická kondice je výrazně ovlivněna právě kvalitou tohoto prostředí. Považuje se tedy za velmi důležité věnovat zvýšenou pozornost kontrole kvality vnitřního prostředí. Senzor vyvinutý v laboratořích ČVUT UCEEB, který měří kromě tradiční teploty a vlhkosti vzduchu i kvalitu osvětlení, hluk a v neposlední řadě koncentraci CO2, organické těkavé látky, koncentraci radonu a dalších plynů. Díky technologii LoRaWAN je možné průběžně, bezdrátově odečítat všechny tyto hodnoty, na jejichž základě lze automaticky řídit vnitřní podmínky budovy.

Vyzkoušejte si práci s daty, které senzor posílá přímo z prostoru ČVUT UCEEB! Naprogramujte jedinečnou aplikaci řízení budov a podílejte se tak na zlepšení kvality života a ochranu prostředí. Vítězná aplikace získá 50 tisíc korun a pomoc Českých Radiokomunikací s uvedením prototypu aplikace do praxe. V minulém ročníku soutěže zvítězilo chytré zavlažování Airdrop, které komplexně řeší spotřebu vody ve složitých systémech a dává ji do souvislostí s meteorologickými ukazateli za účelem zefektivnění zavlažování.