Hlavní navigace

Czech IoT Summer Jam v Laboratoři personalizované telemedicíny ČVUT UCEEB

Komerční sdělení
České Radiokomunikace (CRA) pořádají 3. ročník soutěže Czech IoT Summer Jam. Vítězným aplikacím rozdělí více než 100 tisíc korun.

Sdílet

Chytré technologie přináší nejen komfort a nové možnosti, ale často i problémy. Občas není snadné odhalit, které „use cases“ jsou zbytečné, které jsou pouze dobrý marketing a nalézt mezi nimi ty, které se uchytí a budou lidem skutečně přinášet hodnotu. V rámci této soutěže má široká veřejnost přístup k datům ze široké škály senzorů a na jejich základě může naprogramovat aplikaci. CRA jsou hrdí, že v letošním ročníku Czech IoT Summer Jam mohou spolupracovat s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT (ČVUT  UCEEB), které testuje nové technologií přímo v praxi.

Laboratoř typu „Living lab“ spojuje vědce, lékaře, výrobce a samotné uživatele asistivních technologií a jiných nástrojů eHealth. Samotná laboratoř je bezbariérovou garsoniérou, v níž je možné otestovat vyvíjené technologie v praktickém životě. Základem je inteligentní elektroinstalace, která umožnuje plnou interakci s bytem. Technologie LoRaWAN má i v tomto inteligentním bytě své místo. Fungují na ní dálkové odečty energií a speciální čidlo na kontrolu kvality vnitřního prostředí. Všechny senzory jsou vyvinuté přímo v laboratořích ČVUT UCEEB.

Požadavky na energetické úspory v minulosti vedly k zateplování budov, výměnám oken, aniž by byla současně řešena technologie větrání. Lidé v dnešní době tráví více než 90 % svého času v interiérech a jejich zdravotní i psychická kondice je výrazně ovlivněna právě kvalitou tohoto prostředí. Považuje se tedy za velmi důležité věnovat zvýšenou pozornost kontrole kvality vnitřního prostředí. Senzor vyvinutý v laboratořích ČVUT UCEEB, který měří kromě tradiční teploty a vlhkosti vzduchu i kvalitu osvětlení, hluk a v neposlední řadě koncentraci CO2, organické těkavé látky, koncentraci radonu a dalších plynů. Díky technologii LoRaWAN je možné průběžně, bezdrátově odečítat všechny tyto hodnoty, na jejichž základě lze automaticky řídit vnitřní podmínky budovy.

Vyzkoušejte si práci s daty, které senzor posílá přímo z prostoru ČVUT UCEEB! Naprogramujte jedinečnou aplikaci řízení budov a podílejte se tak na zlepšení kvality života a ochranu prostředí. Vítězná aplikace získá 50 tisíc korun a pomoc Českých Radiokomunikací s uvedením prototypu aplikace do praxe. V minulém ročníku soutěže zvítězilo chytré zavlažování Airdrop, které komplexně řeší spotřebu vody ve složitých systémech a dává ji do souvislostí s meteorologickými ukazateli za účelem zefektivnění zavlažování.