Hlavní navigace

Datová centra jsou základním kamenem dnešního ICT

Komerční sdělení
Datová centra dnes tvoří základní stavební kámen inovativních a dynamických ICT řešení.

Sdílet

Informační systémy, technologie a rostoucí množství digitálních dat dnes hrají stále větší úlohu prakticky v každém odvětví lidské činnosti. Například finanční nebo energetické odvětví je dnes na spolehlivém a bezpečném provozu ICT prakticky existenčně závislé. Aby bylo možné provozovat veškeré aplikace nebo IT systémy, je nezbytné zajistit dostatečný výpočetní výkon, bezpečné umístění dat a jejich okamžitou dostupnost. Toho lze docílit buď vlastní infrastrukturou v podobě firemního datového centra, nebo pronájmem, či hostingem v komerčních datových centrech. Při rozhodování o tom, odkud systémy a aplikace poběží, je nutné brát v úvahu nejen technologické a ekonomické aspekty. Provoz datového centra vždy vyžaduje vysokou úroveň zabezpečení, ať již fyzického nebo v úrovni IT systémů, trvalý dohled a servis. Zároveň je třeba vědět, že vysoký výkon technologií nemusí vždy vyžadovat velké nároky na spotřebu energie, která dnes tvoří již značnou část provozních nákladů ICT.

Budoucnost datových center

Na světě je více než tři milióny datových center (DC). Ve většině z nich je dnes více či méně aplikována virtualizace a s tím související lepší využití výkonu serverů. Přesto je podle studií obvyklé průměrné vytížení pouhých 25 – 40% instalovaného výkonu. Rozvoj technologií cloud computingu tento poměr zvyšuje až k úrovni 50%, především ve veřejných cloudech. Z toho vyplývá, že je nezbytné věnovat pozornost efektivitě provozu IT technologií a konsolidovat zdroje do takových datových center, ať již vlastních nebo od dalších poskytovatelů, ve kterých je kladen důraz na inovativní a moderní řešení, přispívající k energeticky úspornému provozu. Pouhá konsolidace technologií nebo výstavba datového centra s implementací úsporných a efektivních technologií dokáže snížit spotřebu energie až o 70%. V budoucnu tak datová centra mohou celosvětově spotřebovávat až o polovinu méně elektrické energie než dnes, pokud se využijí dnes nejlepší dostupné technologie v širokém měřítku. Takovýto celosvětový trend úsporných datových center je patrný i v České republice, kdy některá centra dosahují vysoké energetické efektivity na úrovni PUE (Power Usage Effectivity), což je ukazatel poměru výkonu IT a spotřeby energií. Hodnota tohoto koeficientu se dnes u některých center pohybuje na úrovni 1,2 (čím nižší koeficient, tím lepší).

Flexibilita datového centra

Ne každá firma potřebuje nutně budovat vlastní velké datové centrum nebo přesunout veškeré technologie do datového centra externího poskytovatele, přesto chce provozovat své kritické systémy ve svém prostředí. Takové požadavky splní dnes nastupující generace mobilních datových center nebo mikrodatových center, která mohou sloužit pro bezpečné připojení infrastruktury u zákazníků, majících například geograficky oddělené pobočky. Zároveň tato centra mohou sloužit jako koncentrátory dat a blízká podpora uživatelů poboček v oblasti shromažďování a vyhodnocování velkých objemů dat. Výhodou těchto řešení je jejich snadná instalace, vysoký výkon a navazující služby dohledu a monitoringu, který je stejný jako u rozsáhlých datových center.

V dnešním světě ICT jsou datová centra jednou z nejdůležitějších technologických komponent všech informačních systémů. Komplexní problematice řešení výstavby, provozu a poskytování služeb datových center se celosvětově věnuje například společnost ALTRON. Díky širokému portfoliu a dlouholetým zkušenostem v oblasti služeb a řešení – od návrhu, přes výstavbu až po provoz datových center, spolu s navazujícími IT službami, přináší na český i mezinárodní trh příležitost pro firemní zákazníky, kteří chtějí budovat nebo efektivně provozovat datová centra.

Problematice budoucího rozvoje technologií datových center a ICT služeb se věnuje kongres Data Center & Business World 2015, který společnost ALTRON připravuje jako generální partner v Praze na 26. – 27. května 2015 ve spolupráci s významnými ICT společnostmi. Více info naleznete zde.