Hlavní navigace

EMPIRE zdokonalila uzavírání smluv České podnikatelské pojišťovny

Elektronizace smluvních vztahů a využití informačních nástrojů pro sjednávání smluv s klienty je jeden z kroků, jak zefektivnit obchodní procesy. To vedlo i Českou podnikatelskou pojišťovnu k nasazení systému pro elektronické sjednávání pojistných smluv, který byl vyvinut společností EMPIRE.

Sdílet

ČPP se rozhodla nasadit elektronickou aplikaci pro uzavírání smluv, jejímž dodavatelem se stala společnost EMPIRE. Smyslem systému je maximální elektronizace procesu sjednávání pojistných smluv a eliminace chyb, ke kterým při této činnosti někdy docházelo. Řešení, které prochází neustálým rozvojem, je založeno na produktu EMPIRE CONTRACT MANAGEMENT. Systém SUS byl implementován, aby postupně v co největší míře nahradil tradiční metody sjednávání pojistných smluv, což se téměř již podařilo.

Systém SUS přinesl ČPP možnost maximálního zrychlení a z pohledu klienta i sjednatele zjednodušení procesu uzavírání pojistných smluv. Benefit pro klienty pak spočívá v jednoduchosti a přehlednosti výsledné smlouvy. SUS je schopen automatické kontroly dat a výpočtů ve smlouvách, což eliminuje riziko například chybně kalkulované pojistné částky na minimum. To se týká zejména smluv uzavíraných za nestandardních podmínek, v terénu, ve spěchu a v dalších situacích. Umožňuje pojišťovně komunikovat se sjednateli, získávat zpětnou vazbu na její produkty i další kroky a distribuovat jim potřebné informace.

Díky nasazení systému od EMPIRE došlo k prudkému poklesu chybovosti nových smluv. Díky elektronizaci získala pojišťovna a sjednatelé mnohem více času, který nyní věnují vyhodnocování potřeb klientů a výběru nejvhodnějšího produktu. Naopak méně se věnují výpočtům a administrativní práci. Z tohoto hlediska znamená zavedení systému od EMPIRE zkvalitnění služeb pojišťovny klientům. ČPP nyní v očích klientů působí jako společnost využívající progresivní a nejmodernější technologie. Systém navíc díky své variabilitě umožňuje pojišťovně uvádět nové produkty na trh velmi rychle a pružně reagovat na přání klientů.