Hlavní navigace

EMPIRE zdokonalila uzavírání smluv České podnikatelské pojišťovny

Elektronizace smluvních vztahů a využití informačních nástrojů pro sjednávání smluv s klienty je jeden z kroků, jak zefektivnit obchodní procesy. To vedlo i Českou podnikatelskou pojišťovnu k nasazení systému pro elektronické sjednávání pojistných smluv, který byl vyvinut společností EMPIRE.

Doba čtení: 1 minuta

ČPP se rozhodla nasadit elektronickou aplikaci pro uzavírání smluv, jejímž dodavatelem se stala společnost EMPIRE. Smyslem systému je maximální elektronizace procesu sjednávání pojistných smluv a eliminace chyb, ke kterým při této činnosti někdy docházelo. Řešení, které prochází neustálým rozvojem, je založeno na produktu EMPIRE CONTRACT MANAGEMENT. Systém SUS byl implementován, aby postupně v co největší míře nahradil tradiční metody sjednávání pojistných smluv, což se téměř již podařilo.

Systém SUS přinesl ČPP možnost maximálního zrychlení a z pohledu klienta i sjednatele zjednodušení procesu uzavírání pojistných smluv. Benefit pro klienty pak spočívá v jednoduchosti a přehlednosti výsledné smlouvy. SUS je schopen automatické kontroly dat a výpočtů ve smlouvách, což eliminuje riziko například chybně kalkulované pojistné částky na minimum. To se týká zejména smluv uzavíraných za nestandardních podmínek, v terénu, ve spěchu a v dalších situacích. Umožňuje pojišťovně komunikovat se sjednateli, získávat zpětnou vazbu na její produkty i další kroky a distribuovat jim potřebné informace.

Díky nasazení systému od EMPIRE došlo k prudkému poklesu chybovosti nových smluv. Díky elektronizaci získala pojišťovna a sjednatelé mnohem více času, který nyní věnují vyhodnocování potřeb klientů a výběru nejvhodnějšího produktu. Naopak méně se věnují výpočtům a administrativní práci. Z tohoto hlediska znamená zavedení systému od EMPIRE zkvalitnění služeb pojišťovny klientům. ČPP nyní v očích klientů působí jako společnost využívající progresivní a nejmodernější technologie. Systém navíc díky své variabilitě umožňuje pojišťovně uvádět nové produkty na trh velmi rychle a pružně reagovat na přání klientů.