Hlavní navigace

Holistický přístup ke cloudu: Proč je příprava vším

Komerční sdělení
Asi i ti největší skeptici a škarohlídové již uznávají potenciální přínosy cloudu. V praxi však na cestě k úspěšné implementaci firmy čelí řadě překážek.

Sdílet

Většina organizací pak není na tuto změnu dostatečně připraveno. Cloud -jakožto nové paradigma – totiž vyžaduje změnu myšlení, procesů a celkového přístupu.

Jan Rezek, autor působí ve společnosti T-Systems

Ne všichni poskytovatelé cloudových služeb dokáží migrovat staré, komplikované a po léta vytvářené systémy a integrovat rozptýlená data či mobilní aplikace. To zvládnou jen ti poskytovatelé, kteří ve vztahu ke cloudu vyznávají holistický přístup, přičemž zohledňují vzájemné závislosti mezi architekturou, procesy, bezpečností a zajištěním dostupnosti. Jedině tak lze cloud považovat za skutečný přínos s významně pozitivním dopadem na úspory a podnikání. Zatímco většina organizací je na zvládnutí změny dobře připravena z hlediska potřebných technologií, mnohé narážejí na problémy, jakmile dojde na procesy. I ty je třeba adaptovat a do celého procesu transformace zapojit také samotné uživatele. V opačném případě hrozí, že přechod ke cloudu chod organizace minimálně zpočátku spíše paralyzuje – a to nechce asi nikdo. Aby se zajistilo, že přechod ke cloudu nevyvolá bouři, je třeba implementovat odpovídající transformační proces a pro všechny aspekty stanovit jasná pravidla – od plánování rolí a stanovení zodpovědnosti, až po optimalizaci.

Pevné zakotvení cloudu do procesů organizace je důležité, neboť minimalizuje riziko konfliktů a vytváří dostatečnou transparentnost. Analytici společnosti Gartner například varují, že pro zajištění souladu se zákony a vnitřními předpisy po přechodu ke cloudu je zapotřebí soudržného systému pro řízení rizik GRC (Governance, Risk and Compliance). Analytici dále doporučují také nasazení patřičných technických nástrojů, jako jsou monitorovací technologie a systémy Business Intelligence, které na základě získávaných dat umožňují dát si do souvislosti různé aspekty chodu organizace a optimalizovat její provoz. Ale pozor, zákazník by se neměl nezbytně zabývat každou drobností. Od toho je tu poskytovatel cloudové služby, s nímž je třeba uzavřít odpovídající smlouvy SLA o úrovních služeb a vyžadovat patřičné mechanismy proti poruchám.

Nejen bezpečnost ale i výkon a úroveň služeb

Hlavní starostí při implementaci cloudu bývala bezpečnost. Podle celosvětového průzkumu firmy Alcatel-Lucent mezi 3 000 zaměstnanci s rozhodovací pravomocí v IT je dnes stejně důležitá také otázka výkonu. Pro ředitele IT či hlavní informatiky jsou dnes hlavními výzvami stabilita, časy odezvy a celková dostupnost. Není-li síťová infrastruktura na patřičné úrovni, může se např. prodloužit doba odezvy natolik, že se pro uživatele čekání stane nepřijatelným. V nejhorším případě se pak síť zpomalí natolik, že aplikace kvůli časovým prodlevám zamrznou. Z toho vyplývá, že výkon přímo ovlivňuje spokojenost uživatelů a je třeba zajistit efektivní a hladké řízení výkonu aplikací APM (Application Performance Management), jež urychluje datový provoz v širokopásmových sítích (WAN). APM má smysl hlavně pro velké nadnárodní firmy, jejichž provoz datových linek se blíží maximální kapacitě, které chtějí připojit lokality se špatným širokopásmovým pokrytím nebo lokality, kde jsou omezujícím faktorem náklady na instalaci. Nejdůležitějším krokem k zajištění efektivního řízení výkonu aplikací (APM) je provedení podrobné analýzy aplikací, kdy se rozlišuje mezi kritickými a nekritickými (pro chod organizace) a také podle počtu uživatelů. Je důležité zkoumat, kde se vytváří a přenáší většina dat, a kam se posílají. APM pak v průměru snižuje síťovou zátěž o 40 až 80 procent podle typu používaných aplikací.

Zajištění kvality v cloud computingu se týká především toho, aby byla souhra všech služeb hladká a spolehlivá. Konečným cílem je optimální dostupnost stanovená na 99,999 procenta. To však není jen otázka použitých technologií ale také organizační struktury a procesů ve firmě. A také toho, jakým způsobem organizace nakupuje své cloudové služby. Model vícera poskytovatelů může skýtat větší pružnost, je však mnohem složitější a vyžaduje větší administrativní úsilí na straně zákazníka. Odborníci proto zvláště velkým firmám radí, aby přijaly model cloudových služeb od jednoho poskytovatele z jednoho místa, který se praktikuje v tradičnějších obchodních prostředích. Vytváří to jedno kontaktní místo pro všechny otázky a jednoduchý, daleko zvládnutelnější právní rámec. Jasně stanovené smlouvy o úrovních služeb (SLA) zajišťují slučitelnost technologií a vzájemnou souhru služeb. Jsou zakotveny v rámci zastřešujícího, soudržného systému governance informací.