Hlavní navigace

IP telefonie pod lupou

Každá firma potřebuje pružně komunikovat se svými zákazníky, partnery nebo pobočkami. Žádná se proto dnes neobejde bez telefonu, Internetu ani elektronické pošty. Kde se ale dá ušetřit na stále rostoucích účtech za telefon a Internet?

Sdílet

Stoprocentně optimální řešení patrně nikdy neexistuje, nicméně vždy se k němu alespoň jedno blíží. Spojení přenosu hlasu, přenosu dat, pobočkové ústředny a Internetu do jednoduchého balíku, který navíc dokáže ušetřit peníze, je jedním a na dlouho posledním z nich. Vše spočívá na přenosu telefonního signálu prostřednictvím počítačové sítě. Nová technologie, kdy komunikace primárně neprobíhá přes veřejnou telefonní síť, se nazývá IP telefonie.

1592

Již dnes je zcela zjevné, že obě, dříve navzájem oddělené a technologicky zcela odlišné sítě (telefonní a počítačová) splývají právě na platformě datových sítí. Hlavní hnací silou tohoto jevu je především ekonomická stránka související se snadnou údržbou a menšími nároky na poskytovatele propojení. Také je zřejmé, že je nesmyslné do budoucna udržovat v provozu dvě navzájem různorodé sítě, když je možné nahradit je jedinou sítí, která nabídne veškeré služby.

Spojením tří klíčových komunikačních kanálů tak dochází ke snížení nároků na ovládání, náklady a údržbu, současně je zajištěna vysoká kvalita a spolehlivost. Díky tomu, že jsou hlasové, internetové i datové služby poskytovány prostřednictvím jednoho přístupového okruhu, dochází k výraznému zjednodušení, zejména pokud má vaše firma několik poboček. Můžete nastavit jednotný číslovací plán pro všechny pobočky a volání mezi nimi je zdarma.

Základní přínosy IP telefonie

  • Redukce investic z mnoha sítí na investici do jedné založené na IP. Organizace již nemusí investovat do více zařízení pro více sítí, ale jen do jednoho řešení, které realizuje všechny potřeby a je založeno na otevřených standardech, nikoliv na proprietárních telefonních ústřednách. Přechod na jedinou síť navíc zredukuje náklady na správu a komplexnost síťové infrastruktury, její řízení, rozšiřování a větší flexibilitu.
  • Snížení nákladů na zajištění růstu komunikačního systému. Potřeby na nasazení technologie jsou výrazně nižší pro jednu síť než pro řešení na více sítích. Systém jako celek může být navíc spravován odkudkoliv.
  • Centrální správa systému. Místo, kde se provozují aplikace, může být na jediném místě, stejně tak řízení telefonní sítě. Pobočkám to umožňuje používat stejné aplikace jako v centrále.
  • Významné snížení nákladů na implementaci nových služeb. Datová síť sjednotí adresáře o zaměstnancích a jejich tel. číslech, e-mailech apod. Poskytne je jako službu pokrývající celou organizaci. Adresář je jednotný a díky jediné síti založené na IP mu rozumí všechny aplikace.
  • Snížení nákladů na připojení. Cena za datové spojení je výrazně nižší než v případě připojení konvenční telefonní ústřednou.
  • Optimalizace mzdových nákladů. Z důvodu správy pouze jediné sítě je možné pracovníky technických divizí lépe využít, případně je přemístit do jiných částí organizační struktury.
  • Konsolidace technických požadavků na pracovníky IT divize. Integrované sítě IP redukují potřeby požadavků na specialisty specifických částí sítě.

Contactel Forum se představuje

Jedním uceleným řešením IP telefonie je Contactel Forum. Výhodou je, že nemusíte pořizovat nákladnou pobočkovou ústřednu. Ústředna zahrnutá v této službě je fakticky virtuální – počítačová – a je umístěna přímo u provozovatele služby, takže odpadají starosti se správou a údržbou. Taková virtuální ústředna má přitom možnosti nejen srovnatelné, ale větší než ústředna klasická. Contactel Forum se navíc vyplatí i v porovnání s investicí potřebnou při rozšiřování telefonní ústředny. Konfigurace ústředny se spravuje prostřednictvím jednoduché internetové aplikace, což můžete udělat ve své kanceláři nebo kdekoli jinde. Provozní údaje máte okamžitě k dispozici. Tomu, kdo řídí firmu, Contactel Forum usnadní stanovení pravidel pro používání komunikačních prostředků zaměstnanci, může např. rozlišit služební a soukromé hovory.

Úplný rozsah poskytovaných výhod služby Contactel Forum se těžko pár slovy popisuje, chce to si je „ohmatat“, a to dříve, než se pro službu rozhodnete. Tuto službu je možné si vyzkoušet přímo u poskytovatele v showroomu. Více se dočtete na www.contactel.cz nebo se můžete obrátit přímo na obchodního zástupce společnosti Contactel na bezplatném telefonním čísle 800 55 56 57.