Hlavní navigace

Jak zvládnout obrovské množství dat? S chytrým datovým centrem je to hračka

Nyní to může potvrdit i jedna z nejdynamičtějších bank na českém trhu – Raiffeisenbank. Jako každá prudce se rozvíjející společnost, i Raiffeisenbank se potýkala s problémem, jak co nejefektivněji zpracovávat stále větší množství dat, která musí být řádně zabezpečena, rychle dostupná a zálohovaná nejlépe ve zcela jiné lokalitě.
25. 3. 2011

Sdílet

Proto vznikl požadavek na rozšíření kapacity jejího stávajícího datového centra, které bude připraveno pro Disaster Recovery řešení primárního datového centra a zároveň bude schopno podpory i těch nejkritičtějších aplikací.

Raiffeisenbank si vybrala řešení navržené týmem specialistů společnosti IBM Česká republika, které splňuje všechny zásadní požadavky na provoz úsporného a výkonného datového centra, jako jsou:

Flexibilita při pokrývání nepředvídaných změn požadovaných kapacit. Požadavky na IT kapacity jsou často těžko předvídatelné a je tak obtížné předem definovat odpovídající, optimální kapacitu datového centra, zvláště když je jeho infrastruktura budována s výhledem na dvacet let a IT technologie jsou obměňovány každé dva až tři roky. To vede k využití modulárního, škálovatelného řešení těch technologií infratstruktury datového centra, které to konstrukčně dovolují. V tomto případě se jednalo o řešení záložních zdrojů napájení UPS a systému nízkonapěťové rozvodny.

Schopnost přizpůsobit se změnám technologií. Potřebný výkon serverů se neustále zvyšuje a to vede k nárůstu výkonové hustoty nových serverů, která se za poslední dekádu zvýšila více jak dvacetkrát. Zajistit tento trend znamená navýšení dostupného elektrického příkonu a zvýšení kapacity chladicího sytému a přivedení dostatečného chladícího výkonu k serverům s vysokou spotřebou. Tak vzniká tzv. „high denzity zone“. 

Připravenost reagovat na měnící se požadavky podnikatelských aktivit. Tyto změny vyžadují přesuny výpočetního výkonu a to i mezi datovými centry. Pokud jsou v integrovaném systému zahrnuty technologie IT, technická infrastruktura a případně systém budovy, lze na tyto požadavky optimálně reagovat.

Realizované řešení, které vycházelo z výše uvedených požadavků, je založené na využití bezpečnostní komory Lampertz, která zajišťuje nejen vysokou míru fyzické bezpečnosti, ale je odolná i požáru a vodě. V komoře Lampertz je situován datový sál, jehož dispozice podporuje provoz serverových skříní s vysokým instalovaným příkonem i umístění samostatných zařízení – především diskových polí.

Systém elektrického napájení je vybudován s dostatečnou počáteční kapacitou, která může být postupně navyšována dle narůstajích potřeb v budoucnosti a to bez přerušení provozu datového centra. Systém umožňuje měření okamžité spotřeby serverových skříní.

Při návrhu systému elektrického napájení a systému chlazení byl kladen důraz na snižování energetické náročnosti. Proto byly nasazeny systémy s minimálními ztrátami elektrické energie a systém chlazení využívá v co nejširším teplotním rozsahu tzv. volného chlazení (freecooling). To povede v budoucnosti ke snížení provozních nákladů na elektrickou energii.

Nad celým systémem technické infrastruktury „bdí“ dohledový systém, který sleduje nejdůležitější parametry celého systému. Jedná se o elektrické veličiny veškerých silových rozvaděčů a zdrojů UPS včetně jejich baterií, parametry chladicího systému a provozních stavů rozvodů chladu a koncových klimatizačních jednotek, parametrů prostředí – teploty, relativní vlhkosti a zaplavení podlahy v kritických místech.

Online přístup do tohoto systému umožňuje optimálně reagovat s předstihem na kritické situace a zajišťovat případný servis, plánovat navyšování potřebných kapacit a monitorovat klíčové parametry systému technické infrastruktury.

Projekt si vyžádal i složité stavební úpravy stávajících prostorů, přesto jeho realizace byla dokončena v plánovaném termínu a to nejen díky realizačnímu týmu IBM, ale i díky konstruktivnímu přístupu členů týmu Raiffeisenbank.

Více o chytrých datových centrech se dozvíte zde: http://www-935.ibm.com/ser­vices/cz/index­.wss/itservice/ig­s/cz026000

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).