Hlavní navigace

Konektivita. Cíl k úspěchu.

 Autor: Dial Telecom
Budování páteřních sítí a vztahů s obchodními partnery je klíčové pro dosažení nejlepší konektivity na síti.
24. 11. 2021

Sdílet

Společnost Dial Telecom, a.s. dlouhodobě buduje svoji páteřní IP/MPLS
síť s cílem poskytovat zákazníkům nejlepší dostupnou konektivitu na
trhu. Připojení k sítím Tier1 (Telia, GTT) je realizováno zásadně
fyzickými propoji s kapacitou 100 Gbps nebo více a to tak, aby byla
zajištěna plná redundance.

Avšak více než 85 % našeho provozu se do sítě tranzitního operátora
nikdy nepodívá, protože věříme v přímá propojení s ostatními
internetovými sítěmi. Své partnery, s nimiž si vyměňujeme internetový
provoz, dlouhodobě známe a oni znají nás.

Jsme přítomni nejen v českém uzlu NIX.CZ, ale také v německém
DE-CIX, nizozemském AMS-IX, rakouském VIX.AT a slovenském SIX.SK, to
však stále není vše. Mimo to disponujeme v nejvýznamnějších síťových
PoPech (Praha, Frankfurt, Vídeň) propojeními, která jsou na těchto
uzlech nezávislá, o kapacitě několika stovek gigabitů k významným
celosvětovým poskytovatelům obsahu (vyhledávače, sociální sítě, CDN). Z firem působících výhradně na českém a slovenském trhu máme takových
nezávislých bilaterálních propojů (PNI) s poskytovateli obsahu zdaleka
nejvíce. Výrazně dbáme také na nízkou dobu odezvy (latenci). Celková
kapacita externích propojů naší sítě se přibližuje hodnotě 1 Tbps.

Rychlé konvergenci a odhalování případných poruch na uplincích,
peeringových propojeních i zákaznických přípojkách napomáhá také
nasazení technologie BFD (Bidirectional Forwarding Detection). Jako
první operátor ve Střední Evropě jsme masivně nasadili ochranu BGP
relací, jimiž si vyměňujeme informace o směrování internetového provozu
s našimi partnery, pomocí progresivní technologie TTL security (GTSM,
Generalized TTL Security Mechanism).

Práce s IPv6 provozem se řídí stejnou koncepcí a stejnými pravidly, jako
IPv4. Dual stack služby pro nás představují standard a také všechna
bezpečnostní opatření můžeme v plné míře aplikovat u obou protokolů.

Páteřní síť je dále chráněna proti DDoS útokům řadou komplexních
opatření, mezi než patří zejména sledování a čištění provozu platformou
NetScout Sightline, dříve známou jako Arbor PeakFlow SP. Technologie BGP
Flowspec dále usnadňuje a zpřesňuje šíření bezpečnostních pravidel mezi
zařízeními v páteřní síti. Dial Telecom také ustanovil vlastní Cyber
Security Incident Response Team (CSIRT) a účastní se spolupráce na
bezpečnostních projektech CSIRT.CZ a FENIX.