Hlavní navigace

Kubernetes v hybridním cloudu – efektivní vývoj kontejnerových aplikací

Komerční sdělení
Cloudové služby zažívají nebývalý rozmach a většina velkých softwarových hráčů si jejich existenci nemůže vynachválit.

Sdílet

Po počátečním všeobecném nadšení ze široké nabídky cloudových služeb a zatím nekončícímu působení pandemické situace na světovou ekonomiku dochází postupem času k přepočítávání nákladů a hledání úspornějších a efektivnějších řešení.

Veřejné globální cloudy nabízejí tisíce funkcionalit, avšak jejich využívání často zákazníka omezuje, ať již z pohledu nákladů, tak využitelnosti v praxi. V takovýchto případech pak začíná být zajímavou alternativou přesun vykonávaných činností do lokálního veřejného cloudu, který může poskytnout obdobné či stejné funkce za zlomek ceny v porovnání s globálními poskytovateli.

Kubernetes a Openstack si za dobu své existence vydobyly pevné místo v programátorské komunitě zejména z důvodu své otevřenosti a neustálému vylepšování bez nutnosti vysokých nákladů na pořizování licencí. V současné době je považován za stabilní, velmi bezpečné a standardizované prostředí, ve kterém svůj každodenní provoz realizují interní vývojářská centra v oblastech retail, bankovnictví či automotive. 

V poslední době se prostředí lokálních veřejných či privátních cloudů stále častěji propojuje s dalšími zdroji, ať již jsou to fyzické servery [Baremetal], virtuální infrastruktura [IaaS] nebo globální veřejné cloudové služby typu AWS nebo Azure. Takové hybridní cloudy pak nabízejí zcela nové možnosti při vývoji, testování a nasazování zejména kontejnerových aplikací v prostředí Kubernetes v reálném čase. Jejich výhodou je, vedle celkové flexibility a efektivního využívání zdrojů v režimu pay-as-you-go, také prostředí reflektující požadavky na DevOps a cloudovou architekturu s vysokou mírou samoobslužnosti a automatizace.


Unikátním představitelem komplexního enterprise řešení se všemi výhodami opensource architektury je [SCP] SafeDX Cloud Platform společnosti SafeDX. [SCP] je cloudová orchestrační platforma, ve které je možno efektivně využívat a řídit zdroje jako jsou fyzické či virtuální servery a kontejnery, a to jak v datovém centru na území ČR, tak skrze cloudy třetích stran jako je Microsoft Azure nebo AWS. Platforma dává zákazníkovi ucelený pohled na organizaci jeho projektů a na stav běžících zdrojů. Vše je možné velmi dobře monitorovat a spravovat. Platforma efektivně podporuje DevOps přístup, který urychluje vývoj a nasazování aplikací, ať už úplně nových, nebo při nahrazování starých.

[SCP] SafeDX Cloud Platform poskytuje uživatelsky příjemné a automatizované prostředí Kubernetes, které je připravené pro vývoj generického software i specifických aplikací, které mohou efektivně doplňovat funkcionalitu ERP systémů, jako je SAP, nebo  systémů CRM v oblasti B2B či B2C. Zákazníci v prostředí [SCP] Kubernetes vyvíjejí například řešení pro řízenou dokumentaci (DMS), webhosting či digitalizaci podniků v oblasti nákupu, řízení logistiky dodavatelsko-odběratelských řetězců či řízení lidských zdrojů) jelikož [SCP] Kubernetes poskytují širokou paletu Kubernetes funkcí bez  vendor lock-in omezení, která jsou známá z prostředí veřejných cloudů.

Dostupnost vývojového, testovací a produkční prostředí v jednom uživatelském rozhraní usnadňuje např. porovnávání jednotlivých verzí. Kontejnerizace minimalizuje riziko ohrožení funkčnosti celého systému v případě potřeby úprav jednotlivých částí a výrazně zrychluje nasazování aplikací do produkce. V porovnání s tradičními metodami vývoje je vývoj v [SCP] Kubernetes až trojnásobně rychlejší díky vysokému stupni automatizace. Samozřejmou součástí nabídky v rámci [SCP] SafeDX Cloud Platform je neustále aktualizovaný integrovaný katalog aplikací a vzhledem k faktu, že platforma je integrována v prostředí Openstack clusteru, je její využívání v kombinaci se službami privátního cloudu velmi lákavou variantou z pohledu funkcionalit i nákladů spojených s jejím využíváním. Standardem je transparentní billing bez dodatečných poplatků za využívání zdrojů a výběr z několika připravených balíčků dle plánovaného využití. Vedle toho je pro náročnější zákazníky dostupná možnost návrhu řešení na míru, včetně garantované servisní podpory 24/7.

SafeDX s.r.o, dceřiná společnost globální technologické společnosti Foxconn uvedla inovovanou [SCP] SafeDX Cloud Platform na český trh na jaře 2021. SafeDX na českém a evropské trhu působí již pátým rokem a je významným partnerem předních technologických společností. Pro uvedení [SCP] si zvolila službu HPE GreenLake společnosti Hewlett Packard Enterprise. Spojení unikátní cloudové služby a technologicky vyspělého hardware přináší zákazníkům flexibilitu a nečekané možnosti při zachování tradiční stability a bezpečnosti.