Hlavní navigace

Mikrovlnné spoje SAF pro nová volná frekvenční pásma

Mikrovlnné spoje ve volných kmitočtových pásmech jsou u nás velmi oblíbené a významně přispěly k rozšíření nabídky přístupu k Internetu. Pro pásma 17 a 24 GHz, která dosud nebyla tolik známá a využívaná, jsou nyní k dispozici moderní spoje SAF CFIP Lumina a SAF FreeMile.
3. 3. 2011

Sdílet

Mikrovlnné spoje v tzv. volných kmitočtových pásmech jsou v České republice velmi oblíbené a díky úsilí stovek místních poskytovatelů významně přispěly k rozšíření nabídky přístupu k Internetu i do těch nejzapadlejších koutů naší vlasti. Pro pásma 17 a 24 GHz, která dosud nebyla tolik známá a využívaná, jsou nyní k dispozici moderní spoje SAF CFIP Lumina a SAF FreeMile.

Využívání kmitočtového spektra jakožto omezeného přírodního zdroje reguluje na našem území Český telekomunikační úřad, který prostřednictvím Plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtové tabulky) stanoví kmitočtová pásma pro jednotlivé radiokomunikační služby a rádiová zařízení, obecné podmínky pro využívání kmitočtů a požadavky na technické vlastnosti vysílacích zařízení.

Pro vybrané úseky spektra pak ČTÚ vydává Všeobecná oprávnění k využívání rádiových kmitočtů – to jsou právě ta tzv. volná pásma, která lze za předpokladu dodržení stanovených podmínek užívat bezplatně. Pro datovou komunikaci a pevné připojení k Internetu jsou v současnosti asi nejdůležitější frekvenční pásma 2,4 GHz, 5 GHz, 10 GHz, 17 GHz, 24 GHz a 80 GHz.

Pásmo 24 GHz

Kmitočtové pásmo 24 GHz už v českých zemích není novinkou, podmínky pro jeho volné použití platí již několik let. Jsou definovány v rámci široce pojatého Všeobecného oprávnění č. VO-R/10/09.2010–11 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení krátkého dosahu a konkrétně se jedná o rozsah 24,000–24,250 GHz. Kanálová rozteč není stanovena, pro přenos signálů může být použito celé uvedené kmitočtové pásmo. Podstatné je ale omezení vyzářeného výkonu na 100 mW e.i.r.p. (equivalent isotropically radiated power, ekvivalentní izotropně vyzářený výkon); zjednodušeně řečeno to znamená, že pokud instalujete anténu s vyšším ziskem, musíte adekvátně snížit vysílací výkon, aby ekvivalentní izotropně vyzářený výkon nepřesáhl oněch 100 mW (20 dBm).

V praxi to znamená, že při rozumné spolehlivosti spoje se maximální dosah pohybuje v jednotkách kilometrů. Velkou výhodou na druhou stranu je, že na rozdíl např. od pásma 10 GHz není omezena šířka kanálu, takže s vhodnou technologií lze dosáhnout přenosové rychlosti až 366 Mb/s. Konkrétně SAF Tehnika dodává v pásmu 24 GHz spoje SAF CFIP Lumina (max. 366 Mb/s) a SAF FreeMile (104 Mb/s).

Pásmo 17 GHz

Toto pásmo bylo uvolněno teprve nedávno, konkrétně v rámci Všeobecného oprávnění č. VO-R/12/09.2010–12 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování zařízení pro širokopásmový přenos dat v pásmech 2,4 GHz až 66 GHz. Přesný rozsah pásma je 17,1–17,3 GHz a opět platí podobné omezení vyzářeného výkonu na 100 mW střední e.i.r.p.; úřední formulace říká, že „stanice musí dodržet maximální vyzářený výkon e.i.r.p. a maximální střední spektrální hustotu při libovolné kombinaci výstupního výkonu vysílače a použité antény“.

Limit vyzářeného výkonu tedy stejně jako v předchozím případě ovlivňuje maximální vzdálenost koncových bodů spoje. Vzhledem k nižší frekvenci je ale dosah v tomto pásmu o něco delší – viz tabulka na konci článku. SAF Tehnika pro pásmo 17 GHz nabízí model SAF FreeMile (104 Mb/s).

SAF CFIP Lumina

SAF CFIP Lumina je zástupcem nové generace digitálních mikrovlnných spojů společnosti SAF Tehnika; dodává se v kmitočtových pásmech 7–38 GHz s maximální kapacitou 366 Mb/s. Základní vlastnosti v několika bodech:

 • moderní koncepce bez vnitřní jednotky (full-outdoor)
 • nejvyšší přenosová kapacita 366 Mb/s (při modulaci 256QAM a šířce kanálu 56 MHz)
 • optické nebo metalické rozhraní
 • podpora Jumbo-rámců o maximální délce 9728 bytů
 • nízká spotřeba (25–35 W na koncový terminál)

Další informace lze nalézt na stránce SAF CFIP Lumina na webu SAF Tehnika.

SAF FreeMile

SAF FreeMile je novinka od SAF Tehniky, určená speciálně pro volná kmitočtová pásma 17 a 24 GHz. Umožňuje přenos dat na rozhraní Ethernet a E1 rychlostí až 104 Mb/s. Základní charakteristika:

 • kapacita Ethernet 100 Mb/s full-duplex + 2× E1
 • nižší úroveň rušení oproti spojům v pásmu 2,4 nebo 5,8 GHz
 • funkce ACM (Adaptive Coding and Modulation – adaptivní kódování a modulace)
 • snadná konfigurace prostřednictvím webového rozhraní
 • indikátor polarizace rádiové jednotky pro snazší instalaci
 • spektrální analyzátor

Detailní informace jsou k dispozici na stránce SAF FreeMile na webu SAF Tehnika.

Srovnání dosahu spojů SAF v pásmech 17 a 24 GHz

Následující tabulka ukazuje orientační dosahy spojů SAF v obou popisovaných pásmech. Výpočet je proveden pro antény 60/60 cm, EIRP = 100 mW (20 dBm), dostupnost = 99,99 % a srážkovou zónu H (32 mm/h).

Model Pásmo 100 Mb/s 69 Mb/s 34 Mb/s
SAF CFIP 24 GHz 2,4 km 3,0 km 3,4 km
SAF FreeMile 24 GHz 2,0 km 2,6 km 4,2 km
SAF FreeMile 17 GHz 3,1 km 4,2 km 7,5 km

Závěr

Frekvence 17 a 24 GHz jsou zajímavou alternativou mimo jiné tam, kde jsou již ostatní volná pásma příliš zarušená. Výhodou pásma 24 GHz je navíc dvojnásobná maximální realizovatelná kapacita spoje oproti pásmu 10 GHz.

Pro obě pásma jsou nyní na českém trhu dostupná moderní pojítka firmy SAF Tehnika, jejichž výhradním distributorem je společnost STAR 21 Networks, a.s. Přehled nabídky a ceny základních konfigurací najdete na wirelessbroad­band.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).