Hlavní navigace

Moderní správa aplikací

IT hraje v businessu stále větší roli, finanční ředitelé však nutí jednotlivá oddělení snižovat náklady – IT nevyjímaje. Přitom právě v oblasti IT se dá ušetřit značné množství prostředků a ještě přitom výrazně zvýšit kvalitu. Pomůže k tomu Application Management & Modernization (AMM).
19. 5. 2011

Sdílet

AMM je nejsnazší cesta, jak snížit náklady na IT a zároveň zvýšit kvalitu služeb, zlepšit pružnost při organizačních změnách a zvýšit spolehlivost i dostupnost služeb. Pokud má firma tým IT pracovníků, je pro ně stále složitější se orientovat v dynamickém a heterogenním IT prostředí. Pokud chce firma udržovat takto erudovaný tým, který je schopen nasazovat nové aplikace a technologie, stojí ji to velké množství peněz.

Při přechodu na AMM mohou firmy ušetřit až 30 % nákladů, výrazně se přitom zvýší schopnost pružně reagovat na požadavky firmy. Profesionální firma se přitom dokáže postarat o IT zcela komplexně – od složitých systémů SAP až po konkrétní aplikace. 

Co přinese AMM

Pro společnost, která přechází z konvenční správy IT na AMM, znamená přechod především dodávku vysoce kvalitní služby. Přechod na AMM přinese také snížení celkových nákladů, lepší flexibilitu a transparentnost. 

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ: Díky standardizaci, automatizaci a industrializaci dochází k okamžitému snížení nákladů. Firmy platí jen za to, co skutečně používají. Také nejsou potřeba žádné počáteční investice do hardwaru a snižují se náklady na lidské zdroje. Čím více se používá outsourcování, tím jednodušší je zprůhlednit náklady, snížit proměnlivé náklady a zjednodušit controlling. Díky smlouvám o úrovních služeb (SLA) je možné vyloučit nepřímé a dodatečné náklady.

VYŠŠÍ KVALITA SLUŽEB: Kdo dělá něco poprvé, nebude mít tak skvělé výsledky jako ten, pro koho je to rutina. Při správě služeb nevyjímaje. Je dobré zvolit dodavatele, který zajistí osvědčené, standardizované a do vysoké míry automatizované procesy a metody, které má vyzkoušené. Firma tak jde vyšlapanou a ověřenou cestou. Manažer odpovědný za IT ve společnosti přitom nemusí být univerzálním odborníkem. Specialisté dokážou nabídnout perfektní poradenskou činnost, aby firma měla řešení šité na míru. Tím si odpovědní pracovníci v podniku kryjí záda – mají zaručeno, že bude implementováno optimální řešení.

PRUŽNOST I DOSTUPNOST: Firmy mění svoji velikost – zmenšují se i zvětšují. Při konvenčním řešením IT zůstává ve firmě nevyužitý hardware, který rychle ztrácí hodnotu, nebo vznikají prostoje z důvodu nedostupnosti IT. Při AMM nic takového nevzniká. Firma odebírá jen takové množství služeb, jaké právě potřebuje. Prodlevy jsou zcela minimální. 

Jak na to: Projektování a implementace

Jak vlastně probíhá samotný přechod na AMM? Nejprve musí být provedena analýza podmínek. Zjišťuje se aktuální stav. Firma uvažující o přechodu si bude muset ujasnit, jaký vliv mají aplikace na chod firmy a jak ovlivňují obchodní procesy. Zodpovězení otázek, zda jsou aplikace na nejlepší úrovni a zda se neprovozuje systém, který již podnik nepotřebuje, jsou mnohem složitější a firma většinou jen velmi těžko dokáže sama na tyto otázky odpovědět. S tím ji může pomoci konzultant. Ten také odpoví na otázky, jak dlouho budou trvat změnové procesy, a dokáže spočítat, jaký prokazatelný užitek podnik získá. 

Na počátku analytické fáze je třeba provést srovnávací analýzu nákladů na služby, kvalitu služeb a uživatelské spokojenosti. Takto jsou podchyceny nejdůležitější údaje a ukazatele. Po vyvození hrubého souboru opatření musejí být následně analyzovány všechny aspekty, tzn. aplikační procesy, transparentnost služeb a přizpůsobivost ohledně aplikací a závislých obchodních procesů. Je přitom třeba rozlišovat mezi základními procesy (např. sklad) a podpůrnými procesy (např. vystavování osvědčení zaměstnanci). Nyní může být určena vhodnost příslušných aplikací pro obchod a provedeno obchodně zaměřené upřednostnění procesů a projektových opatření. Dále následuje hrubé šetření všech kvantifikovatelných požadavků na službu (uživatelé, systémy, doby podpory atd.) stávající organizace služeb a smlouvy o jejich poskytování jakož i evidence operativních pracovních procesů (procesy, rozhraní) a rámcových podmínek. Jsou-li tedy důkladně vyhodnoceny parametry – rozsah systému, provozní doby a procesy a témata ITIL, poskytují první směrné veličiny pro koncepci nasazení a pro pozdější pravidelný provoz. Prozkoumání všech technických, organizačních a finančních předpokladů navíc již takto včas ukazuje kritické procesy a problémové oblasti.

Jako výsledek této analýzy vzniká příručka služeb, která dokumentuje všechny aplikace, postupy a organizační struktury pro řádný provoz a chybové situace. Obsahuje tak strukturovaný popis pozdějšího poskytování služeb, stanovení jejich potřebného rozsahu a definuje též prvky služeb a jejich úrovně. Protože katalog služeb je základem pozdějšího pravidelného provozu mělo by následovat určení modelů účtování, plánování přechodu a převodu znalostí. Musí též následovat hrubý návrh síly zdrojů a rozdělení budoucích služebních týmů, jakož i vytváření komunikačních, dohledových a eskalačních koncepcí.

Jak vypadá řešení správy aplikací od společnosti T-Systems

Zákazníci, kteří přejdou na AMM, sníží náklady okamžitě o 10 – 30 %. Díky profesionálnímu přístupu není přechod extrémní zátěží pro firmy. T-Systems má obrovské zkušenosti. V současnosti pečuje o 1,3 milionu hostingových uživatelů SAP. T-Systems zaměstnává přes 5000 odborníků. Společnost získala řadu prestižních ocenění, je držitelem certifikátu „Globální poskytovatel služeb AMM“, má zkrátka špičkové znalosti problematiky.

Unikátní příležitost

IT není samoúčelné, ale mělo v podniku co nejlépe podporovat hladký průběh obchodních procesů. Pracovníci odpovědní za IT se přitom v současnosti nacházejí v náročné situaci. Přes rostoucí strategický význam IT a s ním rostoucí nároky musejí spravovat stále složitější systémy se stále menšími finančními prostředky. 

Pracovníci odpovědní za IT musejí podle příkladu průmyslu poskytovat služby IT podle osvědčených zásad. Znamená to realizovat a využívat standardizovaných platforem a procesů, vysokého stupně specializace, mezinárodní dělby práce, dalekosáhlé automatizace, certifikovaného řízení kvality a dostupnosti podle potřeb.

Moderní poskytovatel IT služeb nabízí standardizovanou přechodovou metodiku, která v neposlední míře zákazníky nezatěžuje, nýbrž jim ulehčuje a podporuje je. Navíc působí jako podněcovatel modernizace a inovace, což zahrnuje slaďování a konsolidaci procesů a systémových prostředí. Cílem je radikálně zjednodušit v ICT stávající složitost, zlepšit kvalitu procesů a dále snižovat náklady.

AMM je budoucností ICT. Je to jediný způsob, jak je možné za přijatelné peníze udržet moderní standardy při vysoké bezpečnosti a dostupnosti. Především globálně působící podniky získají jistotu, protože kvalitu služeb, na kterou jsou zvyklí, mohou dostat kdekoliv na světě. Zřízení pobočky v nové zemi bude velmi jednoduché, rychlé a hlavně levné. Také fúze nebo akvizice se stanou velmi jednoduchými. Díky standardizovaným procesům i softwaru bude vše rychlé, jednoduché a levné. Moderní poskytovatel služeb, jakým je například společnost T-Systems, nabídne zákazníkům řešení na klíč, nezatěžuje jej otázkami, které nejsou schopny podniky odpovědět a nabízí plný komfort.

Prvním krokem je industrializace. Další možnost nabízí konsolidace samotného předmětu poskytování služeb, čili uživatelského prostředí. Aby IT dosahovalo vyšších výnosů, musí konečně následovat transformace obchodu a ICT.


Cesta k zavedení služeb pro správu aplikací: Zkušený poskytovatel provede zákazníka celým projektem a nebude ho zatěžovat věcmi, kterým nerozumí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).