Hlavní navigace

Nebojte se měření, přinese vaší firmě úspory

Komerční sdělení
Jste majitelem firmy nebo máte na starosti nákladové položky rozpočtu? Řešíte výběr nového dodavatele energií? Jste zodpovědný za úsporu nákladů za energie ve vaší společnosti?

Sdílet

Znalost skutečné spotřeby je základ úspěchu

Náklady za energie jsou důležitou položkou rozpočtů institucí.
Nalézt podstatné úspory je bezpochyby přínosem pro každou společnost. Jak na to?

Základem je analýza spotřeby jednotlivých energií v reálném čase. To se ale z účtů od dodavatelů velice těžko dozvíte. Jedním z možných řešení je sledovat spotřebu energií (vody, plynu, elektrické energie) on-line a následně vyhodnotit a najít úsporná řešení, a zamezit tak zbytečnému plýtvání, nepotřebným odběrům, nebo dokonce haváriím.

Jak to vše funguje?

Telemetrická služba „Energy On-line“ funguje na principu přímého odečtu údajů z vybraného zařízení (elektroměru, plynoměru, vodoměru), jejich zpracování a on-line odesílání pomocí GSM modemu do zabezpečeného cloudového úložiště. Nad ním běží i zákaznická webová aplikace, která přehledně zobrazuje a analyzuje naměřené hodnoty, jejich historii, statistiky, grafy atd.

Telemetrická jednotka pro dálkový přenos dat disponuje vlastní pamětí, kde si data uchovává pro případ výpadku komunikace mezi úložištěm a měřícím zařízením. O žádné hodnoty tedy v průběhu měření v případě výpadku mobilní sítě operátora nepřicházíte.

Údaje o spotřebě můžete sledovat přes webový portál 24 hodin denně. Zákaznický portál vám ale nabízí více než pouhé sledování spotřeby, například porovnání jednotlivých měřených míst mezi sebou, obrázky z kamerového systému, mapové podklady včetně aktuálních povětrnostních podmínek v dané oblasti a mnoho dalších funkcionalit.


Důležitou funkcionalitou služby je bezesporu proaktivní informování zákazníka v případě náhlých výkyvů spotřeby.

Proč vůbec uvažovat o měření energií?

Klíčovým faktorem při rozhodování o využití služby měření energií on-line je bezpochyby míra úspor a výhody, které toto řešení přináší. Celkový potenciál úspor v optimalizovaných firmách se odhaduje okolo 20 %. Hovoříme pouze o přímých úsporách, ale zohledněme i další výhody. Služba umožňuje přehled o jednotlivých spotřebách v reálném čase, okamžitě monitoruje nestandardní výši odběrů, čímž předchází škodám při případných haváriích, nebo odhaluje nehospodárnost využívaných spotřebičů. Získané statistiky spotřeby za delší období jsou důležité při jednání s dodavateli energií o snížení cen. V neposlední řadě je zcela vyloučena lidská chyba při manuálním odečtu.

Rádi vám poradíme, jak začít s měřením energií ve vaší společnosti tak, abyste věděli, za co platíte.

Telemetry services, a. s., Křižíkova 36a/237, Praha 8, 186 00, telefon +420 226 204 111, sales@telemetryservices.cz, www.telemetryservices.cz