Hlavní navigace

Nedělejte ze vzdělávání posilovnu

„Kde jsou? Přijde někdo?“ ptá se Karolína, lektorka obchodní angličtiny, když ani po patnácti minutách od začátku pravidelného kurzu nikdo nedorazil.

Sdílet

Víš, Marek má nějaké jednání, Eva potřebuje dopsat ten report z minulého týdne a Jana někam odběhla, odpovídá jí Renata, specialistka vzdělávání ve velké mezinárodní firmě. Taky nevím, jak je mám donutit, aby chodili na výuku pravidelně, dodává.

Možná si říkáte, že je to zvláštní situace. Kdo by se nechtěl naučit lépe anglicky? Přesto se podobné scénky často odehrávají v mnoha firmách, které svým zaměstnancům poskytují jazykovou výuku, ale nedokážou je motivovat k tomu, aby na ni skutečně chodili. Nahlédnutí do poloprázdných učeben nás jen utvrzuje, že jsou to veskrze jenom vyhozené peníze.

AngličtinaPRO – Unikátní série odborných kurzů angličtiny s různým profesním zaměřením (schůzky, prezentace, marketing, IT, právo aj.). http://www.anglictinapro.cz

Na trhu máme spoustu firem, které se snaží pomocí jazykové výuky zabít dvě mouchy jednou ranou. Na jedné straně chtějí vzdělat svoje zaměstnance, rozvíjet je a díky tomu dosahovat vyšší produktivity, na straně druhé uspokojit jejich touhu po nefinančních benefitech, které se po nějaké době opět stávají populárními. A právě to je kámen úrazu. Pokud se totiž budeme snažit zasáhnout dva terče, tak se většinou stane, že se nepodaří trefit ani jeden, popisuje běžnou situaci na trhu jazykových služeb Vítězslav Bican, výkonný ředitel jazykové školy Channel Crossings.

Spojování rozvojového a benefitního přístupu k jazykové výuce je problematické hned z několika důvodů. Na jedné straně se tak jazyky dostávají na úroveň stravenek a permanentek do posilovny, na straně druhé je od nich požadováno měření efektivity, finanční přínos pro firmu a hmatatelné výsledky. To je podobné, jako kdybychom měli měřit zlepšování kondice těch zaměstnanců, kteří si jako benefit vybrali posilovnu.

Nesmyslné? Ne zas tolik. Mnoho firem oba přístupy stále kombinuje a uvádí svoje zaměstnance do komplikované situace, kdy dostávají jazykovou výuku jako jeden z benefitů, ale zároveň je po nich požadováno neustálé zlepšování a výsledky.


Jedinou možností, jak opravdu dosáhnout efektivního jazykového vzdělávání, je vytvořit z něj rozvojovou záležitost. Jakmile totiž firma zvolí tento přístup, dostane do ruky celou škálu nástrojů pro měření a vyhodnocování. Zaměstnanci potom uvidí, že jejich účast nebo neúčast na hodinách je zaznamenávána a vyhodnocována, stejně jako pokroky ve studiu.

Jakmile je jazykové vzdělávání chápáno jako rozvojová záležitost, není problém vytvořit koncepci, která bude přesně odrážet potřeby firmy a jejích zaměstnanců. Dávno pryč jsou doby, kdy celá firma navštěvovala standardní kurz angličtiny nebo se všichni učili, jak správně napsat obchodní dopis. Trendem současnosti je zaměření na konkrétní oblasti, které daný jednotlivec potřebuje. Někdo se zlepšuje v písemné komunikaci, jiný v argumentech pro vyjednávání nebo naopak získává tipy na prezentace, doplňuje Vítězslav Bican z Channel Crossings.

Kvalitní analýza odhalí potřeby zaměstnanců, takže výuka je jednak mnohem přesněji zacílená a jednak nejsou vynakládány zbytečně náklady, pokud učíme někoho něco, co nepotřebuje. Sledování průběžných výsledků a vyhodnocování celkového pokroku účastníka za celé období jsou už potom samozřejmostí.

e-AuditPRO – online testování jazyků nejen pro firmy. Více informací na www.chc.cz

Hlavní přidanou hodnotou rozvojového přístupu je možnost vyčíslení efektivity. V delším horizontu je zřejmé, kolik jazyková výuka firmu stojí a jaké jsou její přínosy. V první rovině je to samozřejmě spokojenost zaměstnanců s výukou a motivace na sobě pracovat. To můžeme zjistit jednoduchým dotazníkem nebo v rámci motivačního pohovoru. Ve druhé rovině je to pokrok jednotlivých účastníků v porovnání s počátečním nebo průběžným stavem. Můžeme jednoduše zjistit i to, že například jeden ze zaměstnanců byl schopný postoupit za sledované období v konkrétní jazykové dovednosti o dva stupně referenčního rámce, zatímco jiný se dostal výše pouze o necelý jeden stupeň.

A ve třetí rovině vidíme výsledky přímo na pracovních výsledcích. Například, že úspěšnost obchodních zástupců v oblasti zahraničních zakázek roste nebo že se snižuje počet reklamací či nedorozumění při komunikaci se zahraničními klienty.

Co dodat závěrem? Nebojte se vzít jazykové vzdělávání do vlastních rukou a udělat z něj integrální součást rozvojového plánu zaměstnanců. Kvalitní jazyková škola Vám v tom bude oporou a na výsledcích se to zcela jistě projeví.

Článek připravila jazyková agentura Channel Crossings, která poskytuje nejen jazykové kurzy pro firmy a veřejnost, ale i překlady a tlumočení a kurzy v zahraničí.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:

Channel Crossings – jazyková škola
Lazarská 8/13E, Praha 2
e-mail: jazykovaskola@chc.cz
www.chc.cz
tel.: 210 215 301